کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7857678 مناقصه تعیین پیمانکار و خرید شامل 2 مورد جهت سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت- جهت خدمات حمل و نقل ترانسفورماتور خرید کابل افشان - گلند فلزی - واشر فیبرولکس - سیم جوش -5 قطعات آهنی ((پیچ و مهره و واشر ف... استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7770593 مناقصه از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت شرکت در مزایده عمومی با ارزیابی کیفی یکپارچه ارائه خدمات انبارداری شامل تخلیه و بارگیری صفافی و استریپ ،کالا پلمپ و جابه جایی کانتینر در کلیه انبارهای گمرکی مسقف... استان البرز 1402/12/21 1402/12/28
7743166
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان فارس) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1402/12/19
7742040
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان آذربایجان شرقی) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1402/12/19
7742011
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان هرمزگان) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1402/12/19
7741837
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان بوشهر) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1402/12/19
7710863 مناقصه خرید پلمب کنتور آب استان فارس 1402/12/07 1402/12/09
7702220 مناقصه خرید600.000 پلمب کنتور استان فارس 1402/12/03 1402/12/09
7701924 مناقصه خرید 600/000 پلمب کنتور استان فارس 1402/12/03 1402/12/09
7701922
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان بوشهر) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7701904
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان آذربایجان شرقی) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7701851
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان فارس) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7701821
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان هرمزگان) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7700559 مناقصه خرید پلمب کنتور آب استان فارس 1402/12/03 1402/12/09
7677095 مناقصه خرید 425000 عدد پلمپ فلزی کابلی استان گیلان 1402/11/28 1402/12/02
7674642 مناقصه حرید 16 رقم شامل : 5 دستگاه ریکلوزر خلاء / 345 عدد انواع کلید کل / 19،000 عدد انواع لامپ گازی / 373 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات / 650000 کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم / 500،000 متر انواع... استان گیلان 1402/11/28 1402/12/02
7669629
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان بوشهر) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7669329
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان فارس) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7669259
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان آذربایجان شرقی) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7669230
ویژه
مناقصه خرید اقلام مکانیکال لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب (استان هرمزگان) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
صفحه 1 از 32