مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات و پشتیبانی سیستم هوشمند سازی پارکینگ طبقاتی 1400/01/30
مناقصه مشارکت در پروژه راه‌اندازی سامانه یکپارچه اختصاصی فروش بلیت الکترونیک باغ موزه 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه راه‌اندازی سامانه یکپارچه اختصاصی فروش بلیت الکترونیک باغ موزه 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه اجرای عملیات نصب, پیش راه اندازی و کمک در راه اندازی سیستم الکتریکال پست های توزیع 1 و 3 و واحدهای فرآیندی پروژه NGL3200 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خرید 20.000.000 کارت مغناطیسی عابر بانک 1399/12/27 1400/01/15
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه 20/000/000 عدد کارت مغناطیسی عابر بانک تولید داخل 1400/01/15
مناقصه انجام پروژه دریافت خدمت احراز هویت عینی غیر حضوری و امضای الکترونیکی 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خرید 20.000.000 کارت مغناطیسی عابر بانک تولید داخل 1399/12/26 1399/12/26
مناقصه - تامین تعداد 7.000.000 ریال قطعه کارت مغناطیسی مصرفی 1399/12/18 1399/12/24
مناقصه Procurement of NID Smart Cards (Design, Manufacture, Supply, Delivery, Test and Production Support of Multipurpose Biometric Smart Cards) 1399/12/16 رجوع به آگهی
مناقصه تامین کارت شهروندی 1399/12/14 1399/12/23
مناقصه تامین کارت شهروندی 1399/12/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح مکانیزه نمودن 23 پارکینگ روباز و طبقاتی و هوشمند سازی 6 پارکینگ طبقاتی 1399/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای طرح مکانیزه نمودن 23 پارکینگ روباز و طبقاتی و هوشمندسازی ۶ پارکینگ طبقاتی 1399/12/10 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاحیه آگهی واگذاری اجرای طرح مکانیزه نمودن 23 پارکینگ روباز و طبقاتی و هوشمندسازی ۶ پارکینگ طبقاتی 1399/12/10 رجوع به آگهی
مناقصه پشتیبانی ، نگهداری ، تغییر، اصلاح و بهبود سامانه یکپارچه فناوری اطلاعات و... 1399/12/09 1399/12/14
مناقصه خرید تجهیزات آموزشی و خرید انفورماتیک و خرید ماشین های اداری 1399/12/04 1399/12/09
مناقصه واگذاری پیاده سازی سامانه هوشمند بلیت الکترونیک و مدیریت ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی 1399/11/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امورات مربوط به فروش و شارژ و کنترل کارت بلیت الکترونیکی 1399/12/02 1399/12/12
مناقصه واگذاری پروژه سرمایه گذاری فیبر نوری را در قالب شیوه های مشارکتی سرمایه گذاری با روش B.O.L.T (ایجاد و راه اندازی بهره برداری، پرداخت سهم در آمد، انتقال ) 1399/12/02 1399/12/13
صفحه 1 از 62