کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7811538 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : 1- خرید انواع پایه چدنی نشکن گرد 2- خرید انواع لامپ بخار سدیم 3- خرید سکسیونر استان بوشهر 1403/01/18 1403/01/26
7776188 مناقصه خرید شش اصله دکل خود ایستا مخابراتی استان خوزستان 1402/12/22 1402/12/28
7769642 مناقصه خرید دکلهای سامانه پایش تصویری جهت نصب دوربین های نظارتی در معابر سطح شهر استان آذربایجان غربی 1402/12/20 1403/01/09
7768031 مناقصه خرید دکلهای سامانه پایش تصویری جهت نصب دوربین های نظارتی در معابر سطح شهر استان آذربایجان غربی 1402/12/20 1403/01/09
7753147 مناقصه بخش زیرساختی سامانه پیش تصویری (ساخت تامین و نصب دکل - فونداسیون و سایر ملزومات مربوطه) استان البرز 1402/12/15 1402/12/16
7709969 مناقصه نصب و راه اندازی دوربین های پایش تصویری، نصب دکل استان تهران 1402/12/07 1402/12/08
7609441 مناقصه ساخت و نصب 35 عدد دکل پایه دوربین به همراه فوندانسیون و دستک های متعدد در سطح شهر استان یزد 1402/11/11 1402/11/18
7595120 مناقصه اجرای پروژه پایش هوشمند تصویری استان گیلان 1402/11/08 1402/11/23
7583216 مناقصه ساخت و نصب 35 عدد دکل پایه دوربین به همراه فوندانسیون و دستک های متعدد استان یزد 1402/11/04 1402/11/18
7582649 مناقصه ساخت و نصب 35 عدد دکل پایه دوربین به همراه فوندانسیون و دستک های متعدد استان یزد 1402/11/04 1402/11/18
7571258 مناقصه دکل پرچم 50 متری چند وجهی استان فارس 1402/11/02 1402/11/04
7556996 مناقصه خرید چراغ های راهنمایی، چشمک زن، پایه چراغ و دیگر تجهیزات برای تقاطعات و دوربین های نظارتی استان فارس 1402/10/27 1402/10/27
7503945 مناقصه طراحی، تهیه و نصب برج پرچم 50 متری با کلیه متعلقات استان همدان 1402/10/14 1402/10/20
7498458 مناقصه دکل پرچم 50 متری چند وجهی استان فارس 1402/10/13 1402/10/18
7278539 مناقصه تامین Aerial Accessories and poles material purchase phase #02 استان تهران 1402/08/16 رجوع به آگهی
7140310 مناقصه 6 عنوان مناقصه شامل : پروژه تامین تجهیزات تعمیر و نگهداری شبکه فیبرنوری شهر - پروژه خرید و نصب دکل های ترافیکی و متعلقات - پروژه خرید و اجرای رنگ سرد و دو جزئی و خط کشی محل تردد عابرین پیاده و... استان تهران 1402/07/12 1402/07/24
7095980 مناقصه خرید آهن آلات برجهای 2-260-30 به همراه لگ و بادی اضافه و همچنین خرید لگ برای تاورهای NN-AA-CC و نبشی خام با طول 8 متر و پیچ و مهره استان هرمزگان 1402/07/08 1402/07/16
7036281 مناقصه خرید تعداد 48 عدد تیر چراغ خیابانی دو طرفه استان مازندران 1402/06/20 1402/06/20
6993148 مناقصه خرید دکل 8 متری دوربین و متعلقات، 6 عدد دکل 18 متری و 65 دستک به همراه متعلقات آنها و همچنین فونداسیون پایه ها و 6 دستک عصایی و نصب دکل استان تهران 1402/06/13 1402/06/22
6988190 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب دکل دوربین (پایه دوربین) استان تهران 1402/06/12 1402/06/22
صفحه 1 از 14