مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید و نصب دکل های مخابراتی همراه با اجرای کامل فوندانسیون و سیستم ارت مرتبط با پروژه راه آهن 1400/09/16 1400/09/16
مناقصه خرید تجهیزات بیسیم 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خریدو نصب Radome وبهینه سازی عرشه دکل رادارتقرب فرودگاه امام خمینی (ره) تجهیزات متعلقه 1400/09/15 1400/09/22
مناقصه پروژه تهیه و اجرای OPGW بر روی خط اختصاصی 20 کیلو ولت با دکل های فلزی تیپ 63 کیلوولت 1400/09/15 1400/10/04
مناقصه خرید Equipment for Fire Deluge System 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه بی سیم دستی و خودرویی 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بی سیم دستی و خودرویی 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب Radome و تهیه بهینه سازی عرشه دکل رادار تقرب فرودگاه تجهیزات متعلقه 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بی سیم دستی به همراه سرور و نصب و راه اندازی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بی سیم دستی به همراه سرور و نصب و راه اندازی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار تأمین 800 نگله دکل فاز 8 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه EMI/ EMC TEST EQUIPMENT (FSW 43, SIGNAL & SPECTRUM ANALYZER) ALONGWITH DIRECTIONAL ANTENNA (HE400) OR EQUIVALENT 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات ایجاد سایت جدید کمر کوه با دکل 48 متری۔ پروژه uso 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه خرید تجهیزات بیسیم 1400/09/09 1400/09/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات بیسیم 1400/09/08 1400/09/18
مناقصه خرید تجهیزات بیسیم 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه جابجایی 2 سایت شامل جمع آوری کامل سایت و اجرای فندانسیون ، دکل و گراند، فنس ، سایبان و IT 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه تقاضای خرید بی سیم دستی و خودرویی مورد نیاز منطقه عملیاتی 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید برج، برج بندی و اجرای سیم کشی خطوط انتقال 132 کیلوولت ارتباطی دو مداره پست 400 کیلوولت 1400/09/08 1400/09/11
مناقصه خرید تجهیزات آنتنالاین 1400/09/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 163