مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 200 دستگاه رادیویی خودرویی AM 1398/06/25 1398/07/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 200 دستگاه رادیو AM خودرویی 1398/06/24 1398/07/08
طراحی، ساخت، تعویض و یا تقویت دکل موجود همراه با نصب و راه اندازی 40 سایت BTS کل کشور 1398/06/24 رجوع به آگهی
خرید دکل و متعلقات 1398/06/21 رجوع به آگهی
احداث استادیوم ورزشی، خرید و نصب تجهیزات رادیویی و بی سیم، زیرسازی و آسفالت، بتن ریزی و دوربرگردان و... 1398/06/17 رجوع به آگهی
خرید دکل و متعلقات 1398/06/14 رجوع به آگهی
طراحی، ساخت، تعویض و یا تقویت دکل موجود همراه با نصب و راه اندازی 40 سایت BTS 1398/06/14 رجوع به آگهی
واگذاری انجام بخشی از تعمیرات ،نگهداری و بهره برداری از نیروگاه ها و همچنین نگهداری و رفع اشکال از س... 1398/06/13 1398/06/16
تامین دیش دریافت تلویزیونی 1398/06/12 1398/06/17
خرید 6 دستگاه رادار مخابراتی 1398/06/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 245