مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
طراحی، خرید، نصب و راه اندازی دکل های روشنایی اپرون های شرکت 1397/12/20 1397/12/28
خرید ONLINE GAS COROMATE GRAPH ـ FLAME DETECTOR SCANNER ـ DR 6000 UV Vis spectro photometer ـ بی سیم... 1397/12/15 رجوع به آگهی
خرید دستگاه های بی سیم، خودرویی، دستی، خودرویی، تکرارکننده و دوبلکسور به همراه متعلقات مربوطه 1397/12/13 1397/12/19
خرید ONLINE GAS COROMATE GRAPH ـ FLAME DETECTOR SCANNER ـ DR 6000 UV Vis spectro photometer ـ بی سیم... 1397/12/13 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات نصب برج و سیمکشی خط 132 کیلوولت و اجرای دکل بندی و سیم کشی خط 132 کیلوولت پست 1397/12/07 1397/12/12
خریداری ۲۸۰ دستگاه دکل 1397/12/05 رجوع به آگهی
خریداری ۲۸۰ دستگاه دکل 1397/11/25 رجوع به آگهی
خرید انواع دکل - دریچه های کامپوزیتی و خرید قطعات بتنی 1397/11/18 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات و اجرای خدمات نصب پروژه دکل های اخذ عوارض هوشمند 1397/11/15 1397/11/23
واگذاری عملیات طراحی و خرید دکل و گیت نظارت تصویری و پایه های چراغهای راهنمایی 1397/11/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 235