مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بومی سازی فراخوان ثبت‌نام شرکت‌های داخلی تولید کننده کالا و خدمات در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و پا... 1397/12/28 رجوع به آگهی
خرید با آزمایش یک دست پره های متحرک و ثابت 1397/12/28 1398/01/05
خرید یک قلم Turbine sensor flow meter 1397/12/27 رجوع به آگهی
خرید 7 قلم P/F YOKOGAWA DISTRIBUTION CONTROL SYSTEM (D.C.S)-خرید CORROSION INHIBITOR- خرید 29 قلم ات... 1397/12/27 رجوع به آگهی
خرید با آزمایش یک دست پره های متحرک و ثابت ردیفهای 1 الی 4 توربین گازی آنسالدو V94.2 نیروگاه سیکل تر... 1397/12/27 1398/01/05
خرید 7 قلم P/F YOKOGAWA DISTRIBUTION CONTROL SYSTEM (D.C.S) - خرید CORROSION INHIBITOR و ... 1397/12/26 رجوع به آگهی
Supply, Installation and Commissioning of 1 Complete Set Turbine Oil Centrifuge Machine for Unit No-... 1397/12/26 1398/02/10
خرید با آزمایش یک دست پره های متحرک و ثابت ردیفهای 1 الی 4 توربین گازی آنسالدو V94.2 نیروگاه سیکل تر... 1397/12/26 1398/01/05
واگذاری خرید P/F GAS TURBINE MAN TYPE 1397/12/26 رجوع به آگهی
تامین P/F GAS TURBINE MAN TYPE:THM-1304-11 1397/12/26 1398/01/21
صفحه 1 از 519