مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرويس دوره ای 24000 ساعت (H.G.P.I) و 36000 ساعت (C.I) دو دستگاه توربین گازی... 1399/09/23
ساخت 5ست پیچ و مهره توربین گازی V94.2 نیروگاه 1399/09/11 1399/09/15
مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت 5ست پیچ و مهره توربین گازی V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 1399/09/15
خرید قطعات جنرال الکتریک (مجموعه درب اتاق احتراق و سوخت پاش های SECONDARY توربین های GE-F9-DLN1) 1399/09/10 رجوع به آگهی
Procurement of Primary Fuel Nozzle Tip and Mechanical Hardware for Frame 9E Gas Turbine Major Inspec... 1399/09/10 رجوع به آگهی
Procurement of Spares for Gas Turbine Accessory Gear Box. 1399/09/10 رجوع به آگهی
Procurement of Air Intake Filter for Gas Turbine. 1399/09/10 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی خرید P/F H25 TURBINE شماره تقاضا 40-90-9742400067/F2 1399/09/10 1399/09/17
PARTS FOR SKINNER POWER STEAM TURBIN 1399/09/10 رجوع به آگهی
PROCUREMENT OF GOVERNOR OIL CIRCULATING PUMP AND TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP AT TARBELA POWER STA... 1399/09/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 682