مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات تهیه و نصب بوم و بنر، سرویس و نگهداری پل عابر مکانیزه، اجاره، نصب و جمع آوری سازه فلز... 1397/10/05 رجوع به آگهی
تهیه، تأمین مواد و قطعات فورس ماژور و اضطراری ذوب مس 1397/07/25 رجوع به آگهی
داربست بندی و تخته ریزی جهت واحدهای تولید برق نیروگاه 1397/07/09 رجوع به آگهی
نصب داربست به منظور سن و غرفه 1397/06/06 رجوع به آگهی
تهیه ساخت و نصب تابلوهای راهنمای مسیر در سطح و تهیه نصب و نگهداری گاردریل و حفاظ جانبی در سطح منطقه... 1397/05/23 رجوع به آگهی
تهیه ساخت و نصب تابلوهای راهنمای مسیر و تهیه نصب و نگهداری گاردریل و حفاظ جانبی در سطح منطقه و ارائ... 1397/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری داربست بندی، تهیه مصالح، حمل و اجرای نمای پروژه 1397/05/20 1397/05/24
عملیات بازسازی و ایمن سازی آبنماها - تکمیل شبکه آبرسانی فضای سبز با آب خام - رنگ آمیزی جداول و الما... 1397/05/15 رجوع به آگهی
عملیات رفت و روب و جمع آوری پسماند ـ اجرای عملات نصب و نگهداری سرپناه های ایستگاه اتوبوس بی آرتی و م... 1397/05/06 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی تهیه ساخت و نصب تابلوهای راهنمای مسیر ـ ارائه خدمات آموزشی متمرکز و غیر متمرکز و اقلام... 1397/05/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 66