مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین سیلاژ ذرت علوفه ای 1400/08/28 1400/08/30
مناقصه تامین سیلاژ ذرت علوفه ای 1400/08/28 1400/08/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین سیلاژ ذرت علوفه ای 1400/08/27 1400/08/30
مناقصه تامین سیلاژ ذرت علوفه ای 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه خرید نهاده دامی 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه تامین سیلاژ ذرت علوفه ای 1400/08/06 1400/08/10
مناقصه تامین سیلاژ ذرت علوفه ای 1400/08/05 1400/08/10
مناقصه برش لاشه های گاوی و گوسفندی و بارگیری لاشه ها و بسته های فرآورده های گوشتی تا ماشین های مخصوص حمل گوشت 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه زنده گیری سگهای بدون صاحب 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ۱۰ قلاده سگ ویژه مواد یاب (مواد مخدر) 1400/08/05 1400/08/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 10 قلاده سگ ویژه مواد یاب(مواد یاب) 1400/08/05 1400/08/09
مناقصه فروش زنده گیری سگهای بدون صاحب 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تلیسه آبستن 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خط پلت به ظرفیت ۱۵ تن در ساعت با دای ۴ میلیمتر و تیکنس ۱۲ برابر 1400/07/26 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات اداره امور انبارهای ملکی و امانی اداره کل پشتیبانی امور دام استان 1400/07/25 1400/07/28
مناقصه ۱۰۰ راس تلیسه آبستن با سن آبستنی ۶ ماه به بالا از نژاد هلشتاین 1400/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پوشال برنج 1400/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خوراک ماهیان خاویاری 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خوراک ماهیان خاویاری 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه 17000 قطعه بچه ماهی قزل آلا با میانگین وزن 100 الی 130 گرم 1400/07/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 77