مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Providing Arabic Sheep 1398/08/04 رجوع به آگهی
Providing Arabic Sheep 1398/08/04 رجوع به آگهی
خرید شیر خشک 1398/07/25 رجوع به آگهی
خرید نهاد دامی (کنجاله کلزا ـ ذرت دنه ای دامی ـ کنجاله سویا دامی ـ تفاله چقندر قند ـ تخم پنبه ) 1398/07/23 رجوع به آگهی
خرید اقلام و نهاده های دامی :جو به مقدار 2500 تن -ذرت دانه ای به مقدار 2500 تن -سبوس گندم 1000 تن و... 1398/07/23 رجوع به آگهی
فروش آلایش غیرخوراکی استحصالی دام سبک و سنگین از خطوط کشتار شامل نرینه، دنبلان، خرخره، پانکراس، آئور... 1398/07/23 1398/07/25
خرید خوراکهای دام های مزرعه شامل : یونجه انباری - سبوس لاله - کنجاله پنبه دانه - کنجاله کلزا - تفال... 1398/07/22 رجوع به آگهی
یونجه انباری - سبوس - کنجاله پنبه دانه - کنجاله کلزا - تفاله خشک - جو 1398/07/21 رجوع به آگهی
خرید خوراک دام های مزرعه دانشگاه شامل (یونجه 150 تن - سبوس 50 تن - کنجاله پنبه دانه 30 تن - کنجاله ک... 1398/07/20 رجوع به آگهی
خریداری خوراکهای دام های مزرعه دانشگاه شامل یونجه 150 تن، سبوس 50 تن، کنجاله پنبه دانه 30 تن، کنجاله... 1398/07/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 114