مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید واکسن های دامی (ریالی) 1398/01/26 1398/02/02
SUPPLY OF MILCH/DAIRY COWS 1397/12/25 1398/01/05
خرید اقلام و نهاده های دامی شامل جو و ذرت دانه ای و سبوس گندم و تخم پنبه و کنجاله سویا و پودر چربی و... 1397/12/23 رجوع به آگهی
فراخوان دعوت به همکاری مراکز خرید تضمینی گندم و کلزا 1397/12/18 رجوع به آگهی
Supplying Laying hens and Fodders of hens 1397/12/09 1397/12/29
خرید تضمینی و نگهداری گندم و دانه های روغنی مازاد بر نیاز کشاورزان از ظرفیت های انباری بخش غیر دولتی 1397/12/07 رجوع به آگهی
خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی 1397/12/07 رجوع به آگهی
تعداد 25000 قطعه پولت 90 روزه مرغ تخمگذار نژاد های لاین مورد نیاز خود از طریق مناقصه 1397/12/05 رجوع به آگهی
خرید تضمینی گندم ودانه های روغنی 1397/11/30 رجوع به آگهی
خرید اقلام و نهاده های دامی شامل جو و ذرت دانه ای و سبوس گندم و تخم پنبه و کنجاله سویا و پودر چربی و... 1397/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 106