مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نگهداری و تیمار گونه های جانوری مرکز قرنطینه و بازپروری حیات وحش 1400/02/02
مناقصه تامین یونجه چین 1400/01/24 1400/01/30
مناقصه واگذاری ایستگاه گوسفندی دارای شیرنگ و واگذاری ایستگاه پرورش اصلاح نژاد ملکه زنبور عسل 1400/01/16 1400/01/21
مناقصه تامین حدود 5000 تن یونجه چین 1 تا 3 مورد 1400/01/15 1400/01/21
مناقصه تامین تعداد 100 نفر شتر شیری پر تولید 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اقلام و نهاده های دامی 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اقلام و نهاده های دامی ـ 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی و اجرای محوطه سازی کشتارگاه 1399/12/24 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات فنی و عمومی دامپروری و کشاورزی در سال 1400 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه نهاده های دامی خود 1399/12/09 رجوع به آگهی
مناقصه DAIRY 18 & GENERAL RUMINANT & SPRING LAYER & LAYER STARTER & BREEDER GROWEN & MINERAL BLOCKS + COPPER 1399/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز برای شیر دوشی و گوساله دانی و دستگاه حمل شیر ۲۷۰۰۰ لیتری مربوط به گاوداری ۳۰۰۰ رأس مولد 1399/12/10 1399/12/13
مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز برای شیر دوشی و گوساله دانی و دستگاه حمل شیر ۲۷۰۰۰ لیتری مربوط به گاوداری ۳۰۰۰ رأس مولد 1399/12/06 1399/12/13
مناقصه خرید تعداد 300.000 سرقفس مرغ تخم گذار تجارتی مشتمل بر کلیه اجزاء قفس ، سیلوهای دان ، و سیستم تخلیه و انتقال کود به همراه سیستم های الکتریکال و مکانیکال به ظرفیت هر سالن ۱۰۰/۰۰۰ قطعه بصورت ۷ طبق... 1399/12/06 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه کپسول اطفاء حریق 3co2 کیلویی 1399/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات آلایش وپاکسازی سر،پاچه،جگر و تمیز کردن آن اززمان جداسازی از لاشه و بسته بندی بهداشتی آن 1399/11/29 1399/12/09
مناقصه انجام عملیات آلایش و پاکسازی سر، جگر و پاچه و تمیز کردن آن از زمان جداسازی از لاشه و بسته بندی بهداشتی 1399/11/29 1399/12/09
مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز برای شیر دوشی و گوساله دانی و دستگاه حمل شیر ۲۷۰۰۰ لیتری مربوط به گاوداری ۳۰۰۰ رأس مولد 1399/11/28 1399/12/01
مناقصه واگذاری خرید، حمل و نصب تجهیزات موردنیاز موتورخانه شیردوشی زایشگاه و گرمایش گوساله دانی گاوداری ۳۰۰۰ رأس مولد 1399/11/28 1399/12/01
مناقصه خرید تعداد 300.000 سرقفس مرغ تخم گذار تجارتی مشتمل بر کلیه اجزاء قفس ، سیلوهای دان ، و سیستم تخلیه و انتقال کود به همراه سیستم های الکتریکال و مکانیکال به ظرفیت هر سالن ۱۰۰/۰۰۰ قطعه بصورت ۷ طبق... 1399/11/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 68