مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پشتیبانی و نگهداری دستگاههای تردد شمار برخط استان 1399/08/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ونصب وراه اندازی 22عددکرکره برقی و42عددکرکره دستی برای 9شعبه 1399/07/21
احداث دو مجموعه سرویس های بهداشتی و گیت های ورودی و باجه بلیط فروشی ورزشگاه 1399/07/19 1399/07/23
خرید تجهیزات بازرسی کالا و مسافر ترمینال مسافری و پایانه بین المللی مسافری و گردشگری دریایی 1399/07/16 1399/07/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای نگهداری ؛ پشتیبانی و ارسال برخط دستگاههای تردد شم... 1399/07/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای نگهداری ؛ پشتیبانی و ارسال برخط دستگاههای تردد شم... 1399/07/19
خرید تجهیزات بازرسی کالا و مسافر ترمینال مسافری و پایانه بین المللی مسافری و گردشگری دریایی 1399/07/15 1399/07/22
نگهداری، پشتیبانی و ارسال بر خط دستگاههای تردد شمار 1399/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای 63-75-99 خرید،نصب و راه اندازی، نگهداری و پشتیبان... 1399/07/16
خرید و حمل لوازم یدکی گیت‌های ورودی وخروجی سامانه AFC قطار شهری 1399/07/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 183