مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری دستگاههای تردد شمار 1400/01/28
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری دستگاههای تردد شمار و کلیه تجهیزات مربوطه و ارسال بر خط اطلاعات آنها به سرورهای مورد نظر اداره کل و ناظر عالی 1400/01/21 1400/01/28
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری دستگاههای تردد شمار و کلیه تجهیزات مربوطه و ارسال بر خط اطلاعات آنها به سرورهای مورد نظر اداره کل و ناظر عالی 1400/01/22 1400/01/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی و آموزشx-ray مسافری، گیت دروازه ای فلزیاب و راکت بازرسی بندر آبادان 1400/01/16
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و آموزش X - ray مسافری گیت دروازه ای فلزیاب و راکت بازرسی بندر 1399/12/24 1400/01/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه انجام خدمات بازرسی، کتترل تردد و اسکورت تولیدات 1400/01/07
مناقصه اجرای عملیات نصب 14 دستگاه جرثقیل دروازه ای - اجرای عملیات احداث ساختمان جدید حراست جهت کنترل تردد دروازه اصلی 1399/12/23 1400/01/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید نجهیزات و راه اندازی سامانه کنترل سرعت 1399/12/28
مناقصه - خرید محفظه 1/2 pp - محفظه کنتور با درب چدنی - محفظه کنتور بادرب pp 1399/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات نصب 14 دستگاه جرثقیل دروازه ای - اجرای عملیات احداث ساختمان جدید حراست جهت کنترل تردد دروازه اصلی 1399/12/19 1400/01/15
مناقصه خرید یکدستگاه بازرسی X-ray سایت 1399/12/16 رجوع به آگهی
مناقصه پشتیبانی ، نگهداری ، تغییر، اصلاح و بهبود سامانه یکپارچه فناوری اطلاعات و... 1399/12/09 1399/12/14
مناقصه شبیه سازی، طراحی، خرید، نصب و راه اندازی 2 عدد راهبند ضدانتحاری در درب اصلی ورودی به نیروگاه 1399/12/09 1399/12/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پشتیبانی و نگهداری از دستگاههای تردد شمار در 82 محور استان آذربایجانشرقی 1399/12/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای شبیه سازی،طراحی،خرید،نصب و راه اندازی 2 عدد راهبند ضد انتحاری در مبادی ورودی به نیروگاه 1399/12/09 1399/12/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل، نصب و راه اندازی راهبند ستونی (بولارد مکانیکی فولادی) طبق مشخصات فنی و نقشه پیوست 1399/12/11
مناقصه شبیه سازی، طراحی، خرید، نصب و راه اندازی 2 عدد راهبند ضدانتحاری 1399/12/06 1399/12/11
مناقصه انجام پروژه خرید و اجرا تجهیزات شبکه ، الکتریکال، ترانکینگ و برق اضطراری مرکز کنترل ترافیک شهرداری 1399/12/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرا تجهیزات شبکه ، الکترال ، ترانکینگ و برق اضطراری مرکز کنترل ترافیک شهرداری شهریار 1399/12/12
مناقصه انجام خدمات بازرسی، کنترل تردد و اسکورت تولیدات 1399/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 97