مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تکمیل ساختمان و محوطه راهداری- بهسازی و روکش آسفالت محور 1400/09/04 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه رنگ ترافیکی اکریلیک و روغنی 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه تکمیل ساختمان و محوطه راهداری - بهسازی و روکش آسفالت محور و .... 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی سرد محور راهها 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خط کشی سرد ترافیکی در سطح راه های حوزه استان همدان00-75-161 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه رنگ آمیزی سطوح بتنی پل 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه عملیات رنگ آمیزی داکت ها و لوله های کندانسور هوایی S20 بخار نیروگاه 1400/08/27 1400/09/03
مناقصه پیسوله رنگ پاش 1400/08/27 1400/09/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تهیه رنگ سرد ترافیکی،روغنی و دو جزئی همراه گلاسبید و تینر مخصوص 1400/08/27 1400/09/04
مناقصه انجام عملیات مرمت و بازسازی ساختمان دو طبقه کشیک و رنگ آمیزی راه پله نیروگاه 1400/08/26 1400/09/01
مناقصه واگذاری اجرای عملیات بهسازی و تعریض محور - اجرای عملیات تکمیل زیرسازی و آماده سازی خیابانها و کوچه ها 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه تعمیرات مخزن 1400/08/26 1400/09/03
مناقصه واگذاری: - لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم - - خرید، تامین قطعات ، پشتیبانی، نگهداری ، جمع آوری، پالایش و ارسالبر خط اطلاعات دستگاه های تردد 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه خدمات نگهداری سیستم خاموش کننده ها دستگاههای تنفسی هوای فشرده 1400/08/26 1400/09/01
مناقصه خرید رنگ سرد ترافیکی، تینر و پودر شیشه (گلاسپید) 1400/08/25 1400/08/26
مناقصه جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکلهای خطوط انتقال استان 1400/08/24 1400/08/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات مرمت و بازسازی ساختمان دوطبقه کشیک و رنگ آمیزی راه پله نیروگاه امیرکبیر 1400/08/24 1400/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای رنگ آمیزی و خط کشی معابر سطح شهر 1400/08/24 1400/08/30
مناقصه واگذاری اجرای عملیات بهسازی و تعریض محور - اجرای عملیات تکمیل زیرسازی و آماده سازی خیابانها و کوچه ها 1400/08/24 1400/09/02
مناقصه اجرای سیستم کولینگ و فومینگ مخزن سقف شناور 1400/08/24 1400/09/02
صفحه 1 از 555