مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خط کشی راههای استان 1398/08/20 1398/08/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی رنگ سرد ترافیکی در راههای روستایی و راههای اصلی استان 1398/08/20 1398/08/21
زیرسازی محور - خط کشی رنگ سرد ترافیکی در راههای حوزه استحفاظی- تهیه و اجرای بیس و آسفالت گرم راه روس... 1398/08/18 1398/08/21
بهسازی و روکش آسفالت محور و ایمن سازی راههای استان تهیه و نصب تجهیزات ایمنی - حفاظ ایمنی و روستایی... 1398/08/14 1398/08/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و حمل رنگ ترافیکی (خط کشی سرد/گرم/دوجزئی راهها و علائم افقی و خط نوشته... 1398/08/14 1398/08/21
زیرسازی محور - خط کشی رنگ سرد ترافیکی - تهیه و اجرای بیس و آسفالت گرم راه روستایی 1398/08/14 1398/08/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خط کشی سرد راهها شمال وشرق استان بطول 1300کیلومتر... 1398/08/12 1398/08/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خط کشی سرد راهها جنوب وغرب استان بطول 1300کیلومت... 1398/08/12 1398/08/18
ایمن سازی فیزیکی مدارس 1398/08/12 1398/08/19
تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی بتنی قطعات محورها- خرید تابلو و علائم ایمنی و تکمیل بهسازی راه روستایی 1398/08/12 1398/08/16
صفحه 1 از 837