مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات مشاوره بازسازی و انجام مطالعات بهسازی لرزه ای (مقاوم سازی سازه بیمارستان) 1398/11/24 1398/11/28
انجام خدمات مشاوره بازسازی اساسی و بهسازی و همچنین انجام مطالعات بهسازی لرزه ای (مقاوم سازی ساختمان) 1398/11/24 1398/11/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ایمن سازی در برابر لغزش در روستای مله خان شهرستان دلفان 1398/11/12 1398/11/17
عملیات اجرایی بهسازی (مقاوم سازی) ساختمان پروژه هتل 1398/11/08 رجوع به آگهی
انجام خدمات مشاوره ای پروژه مطالعات و طراحی نقشه برداری و خدمات ژئوتکنیک پل تقاطع غیر همسطح جاده زرن... 1398/11/07 1398/11/14
ارائه خدمات مشاوره و اجرای عملیات اکتشاف ژئوفیزیکی به روش های پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه (IP/R... 1398/11/07 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره, مطالعات بهسازی لرزه ای به منظور اجرای عملیات مقاوم سازی ساختمانها 1398/11/05 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مشاوره مقاوم سازی بیمارستان ولیعصر قائمشهر 1398/11/03 1398/11/10
خرید خدمات مشاوره, مطالعات بهسازی لرزه ای به منظور اجرای عملیات مقاوم سازی ساختمانها 1398/11/03 رجوع به آگهی
طراحی و اجرای تثبیت ترانشه کیلومتر 295- 308 ورودی تونل 3 آ و 4 در محور 1398/11/02 1398/11/07
صفحه 1 از 350