مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انتخاب مشاور خدمات آزمایشگاهی پروژه مذکور شامل آزمایشات مورد نیاز در بخش های شبکه، نصب انشعابات، تصفیه خانه و کارگاه ساخت منهول پیش ساخته بتنی 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی هفتکل- نفت سفید شماره 99138 1400/01/28
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه برداشت و پردازش داده های لرزه نگاری دو بعدی و سه بعدی سیلک 99120 1400/01/28
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی گرانی سنجی ومغناطبس سنجی کویر فاز 2 مناقصه عمومی دومرحله ای 99119 1400/01/28
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی برداشت وپردازش 1170کیلومتر مربع داده های لرزه نگاری سه بعدی 1400/01/28
مناقصه انتخاب مشاور خدمات آزمایشگاهی پروژه مذکور شامل آزمایشات مورد نیاز در بخش های شبکه، نصب انشعابات، تصفیه خانه و کارگاه ساخت منهول پیش ساخته بتنی 1400/01/16 1400/01/28
مناقصه اجرای پروژه بازسازی و مقاوم سازی ساختمان مهمانسرا 1400/01/14 1400/01/24
مناقصه Provision of Supervision services for wellsite geological operation for CNPC International Turkmenistan 1400/01/07 رجوع به آگهی
مناقصه دیوار حائل ژئوگریدی جنب سوله 1400/01/14
مناقصه خدمات مشاوره آزمایشگاه مکانیک خاک 1400/01/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مقاوم سازی ساختمان نیمه کار ه مجتمع فرهنگی هنری شهر آذرشهر 1400/01/14
مناقصه خرید و حمل منبع انبساط روغن (Accumulator) و خرید و حمل قطعات یدکی سیستم آتش نشانی خط دو قطار شهری و ... 1399/12/28 رجوع به آگهی
مناقصه SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF METEOROLOGICAL EQUIPMENT FOR THE KCEP-CRAL PROGRAMME 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه مقاومسازی پی و بهسازی لرزه ای ساختمان 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مقاومسازی پی و بهسازی لرزه ای ساختمان 1400/01/15
مناقصه عملیات حفاری ماشینی به تعداد 81 حلقه چاه با متراژ 2200 متر طول - اجرای قالب بندی به میزان 14000 مترمربع - اجرای آرماتوربندی به مقدار 1700 تن 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه Hiring of services for 4C-3D OBN seismic data acquisition in Mukta-Panna area of Western offshore, India during F.S. 2021-22 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مشاوره آزمایشگاه مکانیک خاک 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل سالن ورزشی سقف کوتاه - تعمیر و تجهیز مجموعه ورزشی(بهسازی، مقاوم سازی و تعمیرات ضروری) ـ - تعمیر و تجهیز مجموعه ورزشی (تعمیر، بازسازی و تکمیل سیستم روشنایی زمین) ـ عملیات اجرای حفاری های... 1399/12/26 1400/01/11
مناقصه تکمیل سالن ورزشی سقف کوتاه - تعمیر و تجهیز مجموعه ورزشی (بهسازی، مقاوم سازی و تعمیرات ضروری) - تعمیر و تجهیز مجموعه ورزشی (تعمیر، بازسازی و تکمیل سیستم روشنایی - - عملیات اجرای حفاری های ژئو... 1399/12/25 1400/01/11
صفحه 1 از 200