مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
داده آمایی ، اسکن ، ژئورفرنس نمودن نقشه های ثبتی و حد نگاری نقشه های ثبتی 1399/08/05 1399/08/08
منظور داده آمایی، اسکن، ژئورفرنس نمودن نقشه های ثبتی و حدنگاری پلاکهای ثبتی 1399/08/01 1399/08/01
خرید خدمات مشاوره مطالعات و طراحی احداث پایانه مرزی 1399/07/30 1399/08/03
منظور داده آمایی، اسکن، زئورفرنس نمودن نقشه های ثبتی و حدنگاری پلاکهای ثبتی 1399/07/29 1399/08/01
واگذاری اجرای پروژه بازسازی و مقاوم سازی ساختمان مهمانسرا 1399/07/29 1399/08/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام مقاوم سازی سازه ای ساختمان و مکانیکی تاسیسا... 1399/08/06
واگذاری اجرای پروژه بازسازی و مقاوم سازی ساختمان مهمانسرای 1399/07/27 1399/08/07
اجرای پروژه بازسازی و مقاوم سازی ساختمان مهمانسرا 1399/07/24 1399/08/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه شماره99/88 اجرای پروژه مقاوم سازی و بازساز... 1399/08/01
انجام خدمات مشاوره مطالعات و طراحی باقیمانده ایستگاههای خط 3 قطارشهری مشهد 1399/07/27
صفحه 1 از 377