مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ادامه مطالعات پایش کمی منابع آب محدوده مسیر تونل پیشنهادی انتقال آب شرب 1399/10/24 1399/10/30
انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت ، برای خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح مربوط به پروژه... 1399/10/24 1399/10/27
ادامه مطالعات پایش کمی منابع آب محدوده مسیر تونل پیشنهادی انتقال آب شرب استانهای البرز و تهران ز سد... 1399/10/30
احداث مجوعه پذیرمان و محوطه ژئوسایت نمکدان 1399/10/22 1399/11/04
مطالعات مرحله دوم شبكه توزيع آب تحت پوشش مخازن کمربندی جنوب تهران با ملاحظات لرزه‌ای 1399/10/24
مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان و اجزاء سازه ای تجهیزات داخلی و اجزاء غیر سازه ای و کارهای تکمیل... 1399/10/16 1399/10/21
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه 99125، آزمايش هاي ژئوشيمي نمونه هاي سنگ وسيال هيدروكربني در نواحي اكتشاف... 1399/10/24
ارزیابی کیفی 1399/10/18
مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان و اجزاء سازه ای تجهیزات داخلی و اجزاء غیر سازه ای و کارهای تکمیل... 1399/10/15 1399/10/21
فراخوان ارزيابي کيفي جهت لیست کوتاه (بابت اجرای پروژه بازسازی و مقاوم سازی ساختمان مهمانسرای شرکت تو... 1399/10/16
صفحه 1 از 389