مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید گیرنده تعیین موقعیت دقیق ماهواره ای gnss و آنتن ژئوتکنیک 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه گیرنده تعیین موقعیت دقیق ماهوارهای GNSS و آنتن ژئودتیک 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک، آزمایشات میلگرد، بتن و برآورد میزان gsi و تعیین درصد سنگ پروژه های آبرسانی 1400/08/29 1400/09/06
مناقصه انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک، آزمایشات میلگرد، بتن و برآورد میزان gsi و تعیین درصد سنگ پروژه های آبرسانی 1400/08/27 1400/09/06
مناقصه انجام خدمات آزمایشات کنترل کیفی، مقاومت مصالح و مطالعات ژئوتکنیک 1400/08/27 1400/09/02
مناقصه انتخاب مشاوربراساس کیفیت و قیمت (QCBS) خدمات مطالعات ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای تعدادی ازتاسیسات و سازه های صنعتی وساختمان های پتروشیمی 1400/08/27 1400/09/03
مناقصه مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک، آزمایشات میلگرد، بتن و برآورد میزان GSI و تعیین درصد سنگ پروژه های آبر 1400/08/27 1400/09/06
مناقصه خدمات مطالعات ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای تعدادی از تاسیسات و سازه های صنعتی و ساختمانهای شرکت 1400/08/26 1400/09/03
مناقصه انجام خدمات آزمایشات کنترل کیفی، مقاومت مصالح و مطالعات ژئوتکنیک طرح فاضلاب شهر تهران 1400/08/25 1400/09/02
مناقصه پروژه مقاوم سازی خطوط شبکه و تغذیه 1400/08/23 1400/08/24
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مقاوم سازی کارهای ساختمانی ایستگاه CGS 1400/08/21 1400/08/24
مناقصه خرید خدمات مشاوره جهت استقرار آزمایشگاه محلی برای انجام آزمایشات مکانیک خاک و مقاومت مصالح سد مخزنی 1400/08/19 1400/08/23
مناقصه استقرار آزمایشگاه محلی برای انجام آزمایشات مکانیک خاک و مقاومت مصالح سد مخزنی 1400/08/18 1400/08/23
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام مطالعات مقدماتی و تفصیلی ، طراحی و مشاوره و انجام نظارت کارگاهی 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه پروژه مقاوم سازی خطوط شبکه و تغذیه 1400/08/17 1400/08/24
مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 3 دستگاه ابراز ژئومتریک - تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ۲ دستگاه دراوکس مدل E2000 - تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ۶ دستگاه پمپ کل اویل ول ۱۷۰۰ 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه حمل و اجرای پوشش ژئو ممبرین 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه حمل و اجرای پوشش ژئو ممبرین 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه در نظر دارد انجام خدمات ژئوتکنیک و میکروژئودزی (رفتار سنجی و پایش پایداری) سدهای رسوبگیر و آبگیر 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تهیه حمل و اجرای پوشش ژئوممبرین 1400/08/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 220