مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید سر سیم و کابلشو 1400/09/13 1400/09/15
مناقصه افشانک فیلتر شنی 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه خرید هادی شیفر طول بلند 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه واگذاری امور خدمات تولیدی 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه خرید ابزار کنترلی مولتی گیج 1400/09/09 1400/09/14
مناقصه عملیات زهکشی بخشی از اراضی اولویت دار 1400/09/09 1400/09/09
مناقصه بست تسمه بسته بندی 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه خرید رولیک هرز گرد 1400/09/09 1400/09/14
مناقصه لولا گازور 1400/09/08 1400/09/13
مناقصه عملیات زهکشی بخشی از اراضی اولویت دار 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه خدمات جابجایی مواد اولیه و محصول منطقه انباشت برداشت 1400/09/06 1400/09/10
مناقصه بازو و لوله اتصالات ترمز جکی 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی TITANIA-ALUMINA 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه واگذاری عملیات استخراج روباز زغالسنگ از معدن 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه خرید کوپلینگ 1400/09/03 1400/09/13
مناقصه واگذاری عملیات استخراج و پیشروی یال به میزان 4200 تن استخراج و 100 متر پیشروی با مقطع 7/2 مترمربع 1400/09/01 1400/09/11
مناقصه واگذاری عملیات استخراج روباز زغالسنگ از معدن 1400/09/01 1400/09/11
مناقصه تهیه مصالح و اجرای 500 متر مربع گچ کاری 1400/09/01 1400/09/10
مناقصه خرید آرماتور مورد نیاز در سایزهای مختلف 1400/09/01 1400/09/14
مناقصه خرید گرانول pvc 1400/09/01 1400/09/07
صفحه 1 از 1664