مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مرکز اموزشی و درمانی 1397/10/27 1397/10/29
واگذاری طبخ و توزیع غذا 1397/10/24 1397/10/29
واگذاری خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مرکز اموزشی و درمانی 1397/10/26 1397/10/29
خرید / خدمات تهیه و طبخ غذا (رستوران) 1397/10/25 1397/10/30
واگذاری تهیه بخشی از مواد غذایی و سرو غذا 1397/10/24 1397/11/03
طبخ و توزیع غذا 1397/10/24 1397/10/29
خرید پرسی غذای دانشجویان دانشکده پرستاری 1397/10/24 1397/10/26
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید دکتر بهشتی دانشکده 1397/10/23 1397/10/29
طبخ و توزیع غذا به صورت پرسی، بیمارستان آموزشی درمانی 1397/10/23 1397/10/25
امور طبخ و توزیع غذا به صورت پرسی، پرسنل و بیماران بیمارستان آموزشی درمانی 1397/10/22 1397/10/25
صفحه 1 از 1984