مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات غذا و اتاقداری 1399/11/04 1399/11/04
خدمات غذا و اتاقداری منطقه عملیاتی 1399/11/04 1399/11/04
واگذاری خدمات غذا و اتاقداری منطقه عملیاتی 1399/11/04 1399/11/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد، طبخ و توزیع غذای بیمارستان ضیایی اردکان 1399/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات تهیه مواد اولیه ، آماده سازی ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام موسی کا... 1399/11/06
واگذاری انجام خدمات سالانه تهیه مواد اولیه، طبخ و سرو غذای کارکنان و انجام خدمات آبدارخانه 1399/10/30 1399/11/05
تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران 1399/10/30 1399/11/04
واگذاری خدمات غذا و اتاقداری منطقه عملیاتی 1399/10/30 1399/11/04
واگذاری انجام خدمات سالانه تهیه مواد اولیه، طبخ و سرو غذای کارکنان و انجام خدمات آبدارخانه 1399/10/30 1399/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان نوبت دوم مناقصه عمومی 1399/10/30 1399/11/05
صفحه 1 از 2470