مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید غذای پرسی مورد نیاز بیمارستان 1398/01/29 1398/02/01
واگذاری تهیه مواد اولیه، طبخ و سرو غذا در کارگاه ها 1398/01/28 1398/01/31
واگذاری تهیه مواد اولیه، طبخ و سرو غذا در کارگاه های سرنی 1398/01/28 1398/01/31
واگذاری تهیه مواد اولیه، طبخ و سرو غذا در کارگاه ها 1398/01/28 1398/01/31
خدمات موردنظر شامل: (تاسیسات ساختمانها، طبخ غذا و سایر) 1398/01/28 1398/01/29
واگذاری خرید غذای پرسنل سازمان به تعداد 500 پرس نهار و 500 پرس شام 1398/01/28 1398/01/12
واگذاری تهیه مواد اولیه، طبخ و سرو غذا در کارگاه ها 1398/01/26 1398/01/31
واگذاری امور تهیه، پخت و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان 1398/01/25 1398/01/31
واگذاری آشپزخانه بیمارستان 1398/01/25 1398/01/31
Provision of services on organizing and holding of Central Asian Youth Camp 2019 including transpor... 1398/01/24 1398/01/29
صفحه 1 از 2045