مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات تهیه ، طبخ و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداری 1398/12/04 1398/12/06
واگذاری بهره برداری از رستوران و آشپزخانه 1398/12/04 1398/12/07
تهیه، پخت و توزیع غذای بیمارستان 1398/12/04 1398/12/07
انجام امور تهیه مواد اولیه, طبخ و توزیع غذا 1398/12/03 1398/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام رضا(ع) 1398/12/01 1398/12/05
مناقصه واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل وبیماران 1398/12/01 1398/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن 1398/12/01 1398/12/07
انجام امور تهیه مواد اولیه, طبخ و توزیع غذا 1398/12/01 1398/12/07
واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران 1398/12/01 1398/12/07
انجام خدمات تهیه, طبخ و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداری 1398/11/30 1398/12/06
صفحه 1 از 2203