مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی امور تهیه ،پخت وتوزیع سه وعده غذایی ومیان وعدههای بیماران 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه واگذاری حجمی امور تهیه ،پخت وتوزیع سه وعده غذایی ومیان وعدههای بیماران 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید ، طبخ و توزیع غذا 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه - واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه انبارنفت 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه انبار نفت 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای روزانه انبار نفت 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه واگذاری تهیه؛طبخ وتوزیع غذای 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه انجام خدمات مورد نیاز اموراداری ( مدیرت منابع انسانی ) 1400/08/30 1400/09/02
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدیدمناقصه واگذاری تهیه؛طبخ؛توزیع غذای روزانه 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه تهیه؛طبخ؛توزیع غذای روزانه 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه وتوزیع غذای مرکز 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه انبار نفت 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه واگذاری تهیه،طبخ و توزیع غذای روزانه انبارنفت 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه واگذاری تهیه،طبخ و توزیع غذای روزانه 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه انبار نفت شهید احمدی روشن و مرکز سوختگیری هواپیمایی 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه واگذاری تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای 1400/08/27 1400/09/03
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران و همراهان بیمارستان 1400/08/27 1400/08/28
مناقصه 1-تهیه،طبخ، توزیع و سرو غذا و اداره رستورانهای پالایشگاه و اماکن تابعه 2-تعمیرات روزمره و اضطراری تجهیزات و دستگاههای ثابت و متحرک، طناب بندی و داربست بندی 1400/08/27 1400/08/29
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان 1400/08/26 1400/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه 1400/08/26 1400/09/03
صفحه 1 از 1380