مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نوار درزگیر 1400/08/30 1400/09/02
مناقصه نوار درزگیر 1400/08/27 1400/09/02
مناقصه تعمیرات سطح B پنج دستگاه کمپرسور گاز 1400/08/26 1400/09/03
مناقصه نوار درزگیر 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث واحد تصویربرداری (سی تی اسکن) بیمارستان امام حسن (ع) فامنین (سفتکاری) 1400/08/25 1400/09/01
مناقصه نوار درزگیر 1400/08/25 1400/09/02
مناقصه خرید اتصال عایقی در اقطار ۲- ۴- ۶- ۸- ۱۲ اینچ به تعداد ۱۲۰ عدد 1400/08/22 1400/08/30
مناقصه خرید قیر پایه نفتی - رنگ آستری مخصوص عایقکاری سیستم گرم در سیستم پایه نفتی - نوار پشم شیشه داخلی 1400/08/19 1400/08/19
مناقصه واگذاری رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی 1400/08/19 1400/08/24
مناقصه تعمیرات جانپناه و نصب نرده پلهای استان 1400/08/18 1400/08/25
مناقصه واگذاری انتخاب پیمانکار پروژه مصالح و اجرای عملیات ترمیم پیت Polishing Unit و پیت سیمانی 1400/08/18 1400/08/25
مناقصه خرید قیر پایه نفتی - رنگ آستری مخصوص عایقکاری سیستم گرم در سیستم پایه نفتی - نوار پشم شیشه داخلی 1400/08/18 1400/08/19
مناقصه رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی 1400/08/18 1400/08/24
مناقصه خرید قیر پایه نفتی - رنگ آستری مخصوص عایقکاری سیستم گرم در سیستم پایه نفتی- نوار پشم شیشه داخلی 1400/08/18 1400/08/19
مناقصه خرید قیر و رنگ آستری و نوار پشم شیشه داخلی و خارجی 1400/08/18 1400/08/19
مناقصه واگذاری رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی واحدهای شماره ۱ تا ۶ 1400/08/17 1400/08/22
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 1400/08/17 1400/08/24
مناقصه واگذاری رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی 1400/08/17 1400/08/22
مناقصه واگذاری تهیه حمل و اجرای پوشش ژئو ممبرین 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه حمل و اجرای پوشش ژئو ممبرین 1400/08/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 112