مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 550 تن انواع قالب جهت تولید قطعات تکمیلی قطار سریع السیر 1398/11/28 1398/11/29
خرید تعداد 11 قالب تیر برق گرد 1398/11/27 1398/12/03
خرید تعداد ۱۱ قالب تیربرق گرد 1398/11/26 1398/12/03
خرید 550 تن انواع قالب جهت تولید قطعات تکمیلی قطار سریع السیر 1398/11/23 1398/11/26
خرید 550 تن انواع قالب جهت تولید قطعات تکمیلی قطار 1398/11/21 1398/11/26
خرید 9 دستگاه قالب بلوکهای کیوال بلوکهای بتنی به وزن 30 تا 60 تن مربوط به پروژه احداث اسکله ها 1398/10/30 رجوع به آگهی
خرید قالب گوشه جهت پروژه تقاطع غیرهمسطح چپگرد 1398/09/30 رجوع به آگهی
خرید قالب گوشه جهت پروژه تقاطع غیرهمسطح چپگرد 1398/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری خرید قالب گوشه جهت پروژه تقاطع غیرهمسطح 1398/09/18 رجوع به آگهی
عملیات ساخت تعدادی قالب فلزی برای تولید آرمور اکروپاد بتنی 1398/08/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10