مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری طراحی، خرید و نصب کابینت، کمد و کورین بلوک 1398/08/21 1398/08/28
انجام عملیات طراحی و مهندسی، تهیه و تدارک، ساخت، حمل، نصب، تست، راه اندازی، اموزش و تضمین عملکرد سیس... 1398/08/19 1398/08/25
انجام عملیات طراحی و مهندسی، تهیه و تدارک، ساخت، حمل، نصب، تست، راه اندازی، آموزش و تضمین عملکرد سیس... 1398/08/19 1398/08/25
انجام عملیات طراحی و مهندسی، تهیه و تدارک، ساخت، حمل، نصب، تست، راه اندازی، آموزش و تضمین عملکرد سیس... 1398/08/19 1398/08/25
BIOSAFETY HOOD 1398/08/08 رجوع به آگهی
SUPPLY OF GOODS & SERVICES, REPAIRS, MAINTENANCE WORKS AND CONTRACTS 1398/08/06 رجوع به آگهی
خرید و نصب کمد و کانتر و کابینت چوبی پروژه بیمارستان 320 تختخوابی 1398/08/02 1398/08/04
خرید و نصب کمد و کانتر و کابینت چوبی پروژه بیمارستان 320 تختخوابی 1398/08/01 1398/08/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کمد و خرید ونصب کمد وکانتر وکابینت چوبی پروژه بیمارستان320تختخوابی شه... 1398/07/30 1398/08/06
Provision of Container (Cabinet) 1398/07/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 65