مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه مصالح مورد نیاز، ساخت و نصب کمد های دیواری اتاق های بلوک 1400/09/03 1400/09/15
مناقصه خرید و نصب کابینت 1400/08/22 1400/08/23
مناقصه خرید ونصب کابینت بیمارستان 1400/08/18 1400/08/23
مناقصه خرید و نصب کابینت جهت بیمارستان 1400/08/18 1400/08/23
مناقصه خرید و نصب کابینت بیمارستان 1400/08/18 1400/08/23
مناقصه واگذاری طراحی، تهیه، ساخت، حمل و نصب کابینت و تجهیزات آشپزخانه و کمد دیواری ۱۸ واحد اقامتی 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه مجتمع رفاهی 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات رختشویخانه 1400/08/12 1400/08/19
مناقصه شناسایی تأمین کننده سکوبندی آزمایشگاه تشخیص پزشکی 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابینت سیستم فرماندهی هوشمند مرکزی / خرید کیس کامل سیستم فرماندهی هوشمند مرکزی 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابینت سیستم فرماندهی هوشمند مرکزی / خرید کیس کامل سیستم فرماندهی هوشمند مرکزی 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابینت سیستم فرماندهی هوشمند مرکزی / خرید کیس کامل سیستم فرماندهی هوشمند مرکزی 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات سکوبندی آزمایشگاه 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات سکوبندی آزمایشگاه بیمارستان 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس و ... 1400/07/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات پزشکی -هتلینگ و چهار گانه در پروژه های درمانگاه و پلی کلینیک ها 1400/07/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات آموزشی وکمک آموزشی مورد نیاز مدارس 1400/07/26 1400/08/01
مناقصه میزبندی و قفسه بندی عمومی و آزمایشگاهی 1400/07/25 1400/08/05
مناقصه صندلی امتحانی دسته دار-میز نیمکت ابتدایی دو نفره -صندلی معلم -میز معلم -وایت برد -صندلی راحتی -میز اداری -صندلی گردان 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب تامین کننده های ذیصلاح جهت موضوع مناقصات -خرید تجهیزات پزشکی -هتلینگ و چهار گانه در پروژه های درمانگاه 1400/07/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 44