مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید، حمل و نصب تجهیزات و لوازم مورد نیاز جهت تجهیز مرکز دیتا 1397/12/25 1397/12/28
خرید تجهیزات اکتیو (فعال) مرکز داده 1397/12/23 1397/12/28
Supply of BSS Spare Parts 1397/12/23 1398/01/04
خرید تجهیزات اکتیو (فعال) مرکز داده خود 1397/12/23 1397/12/28
واگذاری خرید، حمل و نصب تجهیزات و لوازم مورد نیاز جهت تجهیز مرکز دیتا 1397/12/22 1397/12/28
خرید تجهیزات اکتیو (فعال) مرکز داده خود 1397/12/22 1397/12/28
خرید ۲۰۰.۰۰۰ دستگاه مودم 1397/12/21 1397/12/22
سوئیچ کامپیوتر و تجهیزات 1397/12/20 1397/12/21
واگذاری تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم علائم الکتریکی محور 1397/12/20 1397/12/27
تامین، نصب و راه اندازی، تحویل و پشتیبانی از شبکه یکپارچه دانشگاه به همراه اینترنت 1397/12/20 1397/12/28
صفحه 1 از 1491