مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس... 1398/06/20 1398/06/27
Supply Touch screen with interactive stand 1398/06/20 1398/06/21
Provide kits to establish Small Business for Families 1398/06/20 رجوع به آگهی
خرید اقلام زیر: ـ کامپیوتر با تجهیزات جانبی ـ چاپگر ـ پروژکتور با پرده و پایه و... 1398/06/16 1398/06/17
Supply Laptops 1398/06/17 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس:دستگاه تکثیر-کامپیوتر با متعلقات-کامپیوتر ALL IN ON... 1398/06/17 1398/06/27
Purchase of Laptops 1398/06/17 رجوع به آگهی
خرید: کامپیوتر با تجهیزات جانبی ـ چاپگر ـ پروژکتور با پرده و پایه ـ لب تاپ ـ دستگاه کپی 1398/06/14 1398/06/17
Supply Hardware as a Service - HaaS 1398/06/16 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس سطح استان (- دستگاه تکثیر - کامپیوتر بامتعلقات - ک... 1398/06/16 1398/06/27
صفحه 6 از 222