مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات طراحی , تامین تجهیزات ,نصب ,تست وراه اندازی سیستم اسکادهای ایستگاه ا... 1398/11/28 1398/12/01
عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی سیستم اسکادهای ایستگاه انتقال 1398/11/26 1398/12/01
عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی سیستم اسکادهای ایستگاه انتقال 1398/11/23 1398/12/01
خرید و تامین تجهیزات سیستم کنترل و حفاظت (با استفاده از تجهیزات plc) دو واحد گازی GEF5 1398/11/21 1398/11/26
اجرای پروژه تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم تله متری از ایستگاه های پمپاژ تا تصفیه خانه آب شر... 1398/11/20 1398/11/27
خرید و تامین تجهیزات سیستم کنترل و حفاظت (با استفاده از تجهیزات plc) دو واحد گازی GEF5 نیروگاه گازی 1398/11/20 1398/11/26
انجام عملیات نصب، تست و راه اندازی تجهیزات دیسپاچینگ، مخابرات و تله متری پست های جدید الاحداث 1398/11/16 1398/11/21
واگذاری ارزیابی کیفی پیمانکاران مانیتورینگ ایستگاه های گاز 1398/11/16 1398/11/16
انجام عملیات نصب، تست و راه اندازی تجهیزات دیسپاچینگ، مخابرات و تله متری پست های جدید الاحداث 1398/11/15 1398/11/21
فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات نصب، تست و راه اندازی تجهیزات دیسپاچینگ، مخابرات و تله متری پستهای... 1398/11/15 1398/11/21
صفحه 1 از 430