مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداري و تعميرات ايستگاههاي تقليل فشار و حفاظت از زنگ منطقه يك رشت 1399/09/12
انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل ف... 1399/09/05 1399/09/09
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح مناطق گازرسانی 1399/09/04 1399/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شبکه و انشعابات گاز ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح مناطق 4 و 10 گاز... 1399/09/08
واگذاری انجام عملیات امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ایستگاه های ت... 1399/09/04 1399/09/12
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح مناطق گازرسانی 1399/09/03 1399/09/08
37418 متر شبکه و نصب ایستگاه 5000 و نصب ایستگاه حفاظت کاتدیک در چاه 1399/09/03 1399/09/05
تهیه و اجرا عملیات پوشش FIRE STOP در کلیه پست های اصلی و فرعی برق و I/O ROOMS 1399/09/03 1399/09/05
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح مناطق گازرسانی 1399/09/03 1399/09/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای 38418 متر شبکه و خرید و نصب ایستگاه TBS جهت... 1399/09/05
صفحه 1 از 433