مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ و انشعابات 1400/01/25 1400/01/22
مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ و انشعابات 1400/01/24 1400/01/22
مناقصه اجرای عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول م... 1400/01/23 1400/01/29
مناقصه انجام عملیات حفاری ،لایه روبی ،آندگذاری و راه اندازی چاههای حفاظت کاتدیک منطقه 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات و نگهداری واحد حفاظت کاتدیک خطوط تغذیه BG گاز تهران 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل فشار، حفاظت از زنگ و انشعابات 1400/01/21 1400/01/15
مناقصه واگذاری پروژه نصب سیستم شتابنگاری، تامین، حمل و نصب ملحقات آن در ایستگاههای CGS شهرستانهای استان 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه واگذاری پروژه نصب سیستم شتابنگاری، تامین، حمل و نصب ملحقات آن در ایستگاههای CGS 1400/01/18 1400/01/25
مناقصه انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ایستگاههای تقلیل فشار و حفاظت از زنگ و انشعابات 1400/01/18 1400/01/18
مناقصه تهیه مصالح و احداث شبکه توزیع و تغذیه باقیمانده 1400/01/18 1400/01/21
مناقصه واگذاری پروژه نصب سیستم شتابنگاری، تامین، حمل و نصب ملحقات آن ایستگاه های CGS 1400/01/18 1400/01/25
مناقصه واگذاری پروژه انجام عملیات حفاری، آند گذاری و راه اندازی چاه های حفاظت کاتدیک منطقه 9 گازرسانی 1400/01/18 1400/01/25
مناقصه انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ایستگاههای تقلیل فشار و حفاظت از زنگ و انشعابات 1400/01/18 1400/01/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خط تغذیه با فشار طراحی350پوند 1400/01/17 1400/01/28
مناقصه خرید دستگاه پایش و کنترل از راه دور سامانه حفاظت کاتدیک RMC 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پنج مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک 1399/12/27 1400/01/10
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و ... 1399/12/27 1400/01/08
مناقصه انجام عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی صنعتی, لاستیک کاری و راپینگ کاری دستگاهها و تاسیسات, شماره گذاری و باندینگ خطوط لوله و تجهیزات استاتیک و دوار, ماشینهای دوار, تجهیزات ابزار دقیق, ظروف و مخازن... 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه احداث 10 مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک و 4 حلقه چاه اندی 1399/12/27 1400/01/10
مناقصه پروژه توسعه خطوط تغذیه، شبکه، انشعابات، ایستگاههای تقلیل فشار شهری و ایستگاههای حفاظت کاتدی و رفع تنگناها 1399/12/27 1399/12/26
صفحه 1 از 241