مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بارگیری، حمل، باراندازی، نصب و راه اندازی ایستگاه CGS/50000 و TBS/10000(بهمراه تهیه مصالح باقیمانده پیمان ایستگاه 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه واگذاری احداث دو مورد ایستگاه TBS(مکانیکال ساختمانی و...) و یک مورد ایستگاه حفاظت از زنگ 1400/08/30 1400/08/29
مناقصه انجام عملیات امداد نگهداری تعمیرات تاسیسات گاز رسانی خطوط تغذیه و ایستگاههای تقلیل فشار و حفاظت از زنگ و انشعابات 1400/08/29 1400/08/30
مناقصه احداث دو مورد ایستگاه TBS(مکانیکال –ساختمانی و...) و یک مورد ایستگاه حفاظت از زنگ 1400/08/27 1400/08/29
مناقصه واگذاری احداث دو مورد ایستگاه TB 1400/08/27 1400/08/29
مناقصه احداث دو مورد ایستگاه TBS(مکانیکال –ساختمانی و...) و یک مورد ایستگاه حفاظت از زنگ 1400/08/27 1400/08/29
مناقصه احداث دو مورد ایستگاه TBS(مکانیکال –ساختمانی) 1400/08/27 1400/08/29
مناقصه خرید قطعات یدکی پکیج CORROSION INHIBITOR 1400/08/27 1400/09/06
مناقصه خرید و اجرای پروژه تعویض لاین آب آتش نشانی بین دو فاز به انضمام طراحی بخش حفاظت کاتدی 1400/08/24 1400/07/26
مناقصه انجام عملیات امداد - نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و . 1400/08/24 1400/09/03
مناقصه برونسپاری خدمات مدیریت بهره برداری ـ خدمات امداد، مشترکین، قرائت و توزیع قبوض و .. ـ نگهداری و تعمیرات اسایسات گازرسانی ـ 1400/08/24 1400/08/26
مناقصه واگذاری ساخت و نصب و راه اندازی ۱۸ مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز با ظرفیت های مختلف 1400/08/24 1400/08/25
مناقصه واگذاری ساخت و نصب و راه اندازی ۱۸ مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز با ظرفیت های مختلف 1400/08/23 1400/08/25
مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه انجام مطالعات تعمیرات اساسی تابلوهای برق در محوطه های بندر و اماکن مسکونی ، شبکه گاز رسانی ، سیستم کاتودیک و ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب اداره بندر ومنازل سازمانی کوی... 1400/08/23 1400/08/26
مناقصه توسعه شبکه ، تعمیرات شبکه و ایستگاه ، نصب انشعابات ، جمع آوری ، جابجایی و نصب تجهیزات کنتور و رگولاتور و رفع نشتی 1400/08/19 1400/08/25
مناقصه اجرای150738 متر شبکه وخط تغذیه تغذیه شامل:108204مترشبکه پلی اتیلن وفلزی بافشار 60پوند براینچ مربع به اقطار مختلف وهمچنین 42534 متر خط تغذیه 2و4و6و8 اینچ بافشار 250 پوند براینچ مربع وحمل ونصب وت... 1400/08/19 1400/08/22
مناقصه نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات فلزی و پلی اتیلن -تاسیسات و حفاظت از زنگ 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات فلزی و پلی اتیلن، تاسیسات و حفاظت از زنگ 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات فلزی و پلی اتیلن، تاسیسات و حفاظت از زنگ شهرها 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه حفرات خالی ، توسعه شبکه، نصب انشعابات و تجهیزات ، نگهداری و تعمیرات شبکه و تاسیسات و رفع نشتی زیر زمینی 1400/08/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 281