مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری راه اندازی سامانه جامع طلاق جهت خرید خدمات فنی (پشتیبانی، آموزش، راه اندازی) و خرید خدمات تخ... 1397/12/27 1397/12/28
تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک cps چاهی 1397/12/25 1397/12/28
تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک cps چاهی میدان 1397/12/23 1397/12/28
تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک cps چاهی 1397/12/22 1397/12/28
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی 1397/12/19 1397/12/27
purchase of a gas corrosion inhibitor for the preparation of commercial oil 1397/12/18 1397/12/25
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی 1397/12/16 1397/12/27
واگذاری پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن و... 1397/12/16 1397/12/27
Provision of Oxygen Corrosion Inhibitor for CPF 1397/12/12 1397/12/28
عملیات، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی 1397/12/12 1397/12/15
صفحه 1 از 337