مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 2... 1398/11/27 1398/11/27
پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 1398/11/23 1398/11/27
پروژه اجرا و راه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهی (CPS) 1398/11/21 1398/11/24
تجدید مناقصه اجراء و راه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهی (CPS) 1398/11/21 1398/11/24
تکمیل شبکه گاز، خط تغذیه، ایستگاههای تقلیل فشار و حفاظت کاتدیک در شهرک صنعتی 1398/11/21 1398/11/28
تعمیرات شبکه، انشعابات،‌ حفاظت از زنگ و ابزار دقیق و خدمات بهره برداری، امداد و گازبانی شهر و روستاه... 1398/11/20 1398/11/21
تعمیرات شبکه، انشعابات،‌ حفاظت از زنگ و ابزار دقیق و خدمات بهره برداری، امداد و گازبانی شهر و روستاه... 1398/11/20 1398/11/21
اجرای پروژه سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال آب شرب شهر 1398/11/20 1398/11/27
پروژه اجرا و راه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهی (CPS) 1398/11/20 1398/11/24
واگذاری عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل... 1398/11/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 382