مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب، فیوز و ترمینال خروجی 1399/09/06 1399/09/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تابلو سافت استارتر به همراه تحویل در انبار 1399/09/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع تابلو زیر ترانس 1399/09/05 1399/09/09
فراخوان ارزيابي کيفي جهت لیست کوتاه ارزیابی کیفی RFQ خرید و پیاده سازی سامانه هوشمند سازی تابلو برق... 1399/09/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب ، ف... 1399/09/04 1399/09/08
واگذاری احداث پست اختصاصی کیوسک کمپکت زمینی ۸۰۰ کاوا ساختمان راهدارخانه مرکزی و خرید یک دستگاه ترانس... 1399/09/04 1399/09/08
خرید انواع تابلو زیر ترانس 1399/09/03 1399/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تابلو راه انداز سافت استارتر110KWبه تعداد سه دستگاه 1399/09/09
واگذاری احداث پست اختصاصی کیوسک کمپکت زمینی ۸۰۰ کاوا ساختمان راهدارخانه مرکزی و خرید یک دستگاه ترانس... 1399/09/03 1399/09/08
خرید انواع تابلو فشار ضعیف توزیع پای ترانس 1399/09/02 1399/09/08
صفحه 1 از 648