مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید پکیج چراغ 1400/01/30 1400/01/22
مناقصه خرید تجهیزات و تابلو برق های مجتمع کلاسهای درس دانشکده 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه پروانه فعالیت از صنف مربوطه و شرکتهای پیمانکار 1400/01/22 1400/01/26
مناقصه خرید لامپ 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه خرید تابلو راه انداز 1400/01/26
مناقصه خرید لامپ LED و خرید دژنکتور هوایی 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 33 دستگاه انواع تابلو عمومی 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترانس برق 1400/01/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خریدتجهیزات و تابلو برق های مجتمع کلاسها 1400/01/26
مناقصه خرید 4 دستگاه سکسیونر گازی هوایی 1400/01/22 1400/01/26
مناقصه خرید انوع پست کیوسک و تابلو کمپکت 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه خرید انواع تابلو فشارضعیف اندازه گیری 1400/01/22 1400/01/28
مناقصه واگذاری انجام و اجرای کلیه خدمات مربوط به سرویس و نگهداری تابلو برقهای فشار ضعیف 1400/01/22 1400/01/26
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه خرید کوبیکل 1898/1400 1400/01/22 1400/01/26
مناقصه طراحی، تامین، ساخت، نصب استراکچر و نصب پنل های نیروگاه خورشیدی - خرید تابلوهای نیروگاه خورشیدی 1400/01/21 1400/01/28
مناقصه خرید انواع تابلو اندازه گیری فشارضعیف به شماره 04_1400 1400/01/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع پست کیوسک و تابلو کمپکت 1400/01/25
مناقصه خرید انواع پست کیوسک و تابلو کمپکت 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف اندازه گیری 1400/01/21 1400/01/28
مناقصه خرید انواع پست کیوسک و تابلو کمپکت 1400/01/19 1400/01/25
صفحه 1 از 350