مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع تابلو توزیع 1398/08/21 1398/08/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تعداد 50 دستگاه انواع تابلو توزیع عمومی فشار... 1398/08/21 1398/08/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بانک خازنی 63 کیلوولت پست 230 مشیریه 1398/08/21 1398/08/27
احداث بانک خازن 63 کیلوولت پست 230 1398/08/20 1398/08/27
احداث بانک خازن 63 کیلوولت پست 230 1398/08/20 1398/08/27
عملیات احداث بانک خازن 63 کیلوولت 1398/08/20 1398/08/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ساخت و اجرای تابلو برق های مجتمع غدیر 1398/08/14 1398/08/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ساخت و اجرای تابلو برق مجتمع سانیج 1398/08/14 1398/08/19
تامین و راه اندازی ترانس و تابلوهای برق پست 1398/08/14 1398/08/20
تامین تابلو برق های MV 1398/08/14 1398/08/25
صفحه 1 از 518