مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Overhaul The Gas Turbine 1398/11/13 رجوع به آگهی
Energy Efficiency Improvements of the District Heating System 1398/11/10 رجوع به آگهی
DRAFT TUBE DOWNSTREAM COLUMNS REPAIRS AT NALUBAALE POWER STATION 1398/11/06 رجوع به آگهی
پودر رنگ قرمز بنزین و قطعات مولدهای H-25 نیروگاه 3 و .... 1398/11/06 رجوع به آگهی
Hydropower Plant Rehabilitation Project - Feasibility Studies 1398/11/02 رجوع به آگهی
Procurement of 1 nd & 2nd Stage Turbine Blade and Vanes of 150 MW Peaking Power Plant 1398/11/02 رجوع به آگهی
Supply Spare Parts for Gas Turbine TG-50D5 1398/11/01 رجوع به آگهی
Designing, manufacturing, supplying, transporting, insuring, and executing all needed works ( civ... 1398/10/30 رجوع به آگهی
HIRING OF CONSULTANCY SERVICES FOR DETAILED ENGINEERING DESIGN, PREPARATION OF TENDER DOCUMENTS AND... 1398/10/30 رجوع به آگهی
Refurbishment of 1st and 2nd Stage Turbine Blade and Vanes. 1398/10/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 365