مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لوازم و تجهیزات تاسیسات مکانیکی موتورخانه 1399/05/16 1399/05/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم و تجهیزات تاسیسات مکانیکی موتورخانه 1399/05/19
- عملیات تهیه مصالح و اجرای سیستم روشنایی و نورپردازی مجموعه بازار گل و گیاه ارغوان 1399/05/11 1399/05/19
واگذاری نورپردازی 1399/04/30 رجوع به آگهی
نورپردازی تقاطع - نورپردازی تقاطع غیر همسطح - نورپردازی زیرگذر 1399/04/30 رجوع به آگهی
نورپردازی بلوار - نورپردازی تقاطع غیر همسطح 1399/04/29 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکاران حائز شرایط 1399/04/28 رجوع به آگهی
- پخش آسفالت بصورت ماشینی بر حسب تن - ریسه کشی تزئینی و روشنایی سطح شهر 1399/04/24 رجوع به آگهی
واگذاری خرید لوازم نورپردازی پل... 1399/04/18 رجوع به آگهی
-آذین بندی مناسبت های سالیانه-عملیات حفر و احداث چاه های جذبی-عملیات خرید تجهیزات شبکه روشنائی-خرید... 1399/04/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 160