مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای تصفیه شیمیایی روغن ترانس های T1 ،T2 پست 230 کیلوولت ساوه 1398/08/22 1398/08/29
شماره:98.72انجام عملیات تصفیه شیمیایی روغن 9دستگاه ترانسفورماتور 1398/08/14 1398/08/21
انجام عملیات تصفیه شیمیایی روغن 9 دستگاه ترانسفورماتور 1398/08/13 1398/08/21
انجام عملیات تصفیه شیمیایی روغن 9 دستگاه ترانسفورماتور 1398/08/12 1398/08/21
Procurement of Necessary Spare Parts for Water Treatment Plant (WTP) and Oily Waste Water Treatment... 1398/08/06 رجوع به آگهی
Supply and Delivery of Purolator Filter Elements 1398/07/28 رجوع به آگهی
Machine Medium Oil or Shell vitra oil 41 or 46 Or Caltex Regal PC (R&O) Or Mobile DTE Heavy Medium O... 1398/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای تصفیه شیمیایی روغن ترانس های t1 ،t2 پست 230 کیلوولت ساوه 1398/07/22 1398/07/29
تصفیه شیمیایی روغن ترانس های T2,T1 پست 230 کیلوولت 1398/07/22 1398/07/29
تصفیه شیمیایی روغن ترانس های T2,T1 پست 230 کیلوولت 1398/07/21 1398/07/29
صفحه 1 از 34