مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پمپ سوخت موتور اصلی MAKM20 1399/08/21 1399/08/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تست و تصفیه روغن ترانس 1399/08/17 1399/08/21
انجام عملیات تست و تصفیه روغن ترانس 1399/08/14 رجوع به آگهی
تست و تصفیه روغن 1399/08/14 1399/08/21
ساخت FLOAING SUCTION OIL SKIMMER 1399/08/14 رجوع به آگهی
TRANSFORMER OIL DI-ELECTRIC STRENGTH (BDV) TEST KIT AS PER SPECIFICATION ANNEXURE-I AND PORTABLE MIN... 1399/08/12 رجوع به آگهی
Used / Dirty Transformer Oil with water and sludge. 1399/08/11 رجوع به آگهی
ANNUAL RATE RUNNING CONTRACT OF DIFFERENT COLOUR OF OIL PAINT 1399/08/11 رجوع به آگهی
Governor oil pumps, (Make: M/s IMO-AB Stockholm, Sweden or equivalent) for Units 11~14. 1399/08/11 رجوع به آگهی
خرید پمپ روغن LUBRICATING OIL PUMP موتور اصلی MAK M20 1399/07/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 47