مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید چهل هزار بشکه فلزی خالی 220 لیتری 1398/07/15 1398/07/17
واگذاری خرید 40000 بشکه فلزی 1398/07/13 رجوع به آگهی
خرید 60.000 عد د بشکه مقوایی 1398/07/11 رجوع به آگهی
تامین بشکه و گالن بسته بندی محصولات 1398/07/06 رجوع به آگهی
Fabrication, Pre-Despatch, Inspection, Packing, Supply, Safe Delivery and Warranty of Carbon steel d... 1398/05/16 1398/06/14
خرید 10000 عدد بشکه 220 لیتری جهت بنزین 100LL 1398/05/16 رجوع به آگهی
خرید 10000 عدد بشکه 220 لیتری جهت بنزین 100LL 1398/05/15 1398/05/30
procurement of metal containers for plastic waste collection 1398/05/15 رجوع به آگهی
خرید 10.000 عدد بشکه 220 لیتری جهت بنزین 100 LL 1398/05/14 رجوع به آگهی
خرید 10.000 عدد بشکه 220 لیتری جهت بنزین 100LL 1398/05/14 1398/05/30
صفحه 1 از 25