مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری صدور بیمه نامه های شخص ثالث خودروها 1397/10/16 1397/10/24
واگذاری پوشش های بیمه ای آتش سوزی اموال منقول و غیرمنقول بانک، بیمه های مسئولیت و بیمه وجوه نقد و او... 1397/10/16 1397/10/20
بیمه مسئولیت مدنی 1397/10/15 1397/10/15
واگذاری پوشش های بیمه ای آتش سوزی اموال منقول و غیرمنقول بانک، بیمه های مسئولیت و بیمه وجوه نقد و او... 1397/10/15 1397/10/20
واگذاری تامین بیمه مسئولیت مدنی (بی نام) 1397/10/11 1397/10/16
بیمه مسئولیت مدنی-بهسازی و روکش آسفالت-لکه گیری محور 1397/10/11 رجوع به آگهی
عقد قرارداد بیمه مسئولیت مدنی ( بی نام ) 1397/10/10 رجوع به آگهی
تامین خدمات مرتبط با بررسی صورت وضعیت های قطعی پروژه ها، خدمات تخصصی بیمه پروژه ها و غیره .. 1397/10/10 رجوع به آگهی
پوشش بیمه تکمیلی درمان کارکنان و سایر خدمات بیمه ای 1397/10/10 رجوع به آگهی
بیمه مسئولیت مالی حرفه ای ( اعم از مدنی و کیفری ) 1397/10/06 1397/10/15
صفحه 1 از 351