مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری بیمه درمان گروهی پرسنل (بیمه تکمیلی کارکنان) 1400/01/25 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات امور خدماتی ، پشتیبانی شامل نظافت ساختمان ها ، محوطه و فضای سبز 1400/01/25
مناقصه واگذاری بیمه درمان گروهی پرسنل (بیمه تکمیلی کارکنان) 1400/01/18 1400/01/29
مناقصه بیمه تکمیلی درمان پرسنل شاغل و بازنشسته 1400/01/18 1400/01/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان 1400/01/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای اسناد مناقصه بیمه شهرداری زنجان 1400/01/18
مناقصه واگذاری اجرای بیمه های تکمیلی عمر و حوادث گروهی، مسئولیت مدنی جامع شهری در قبال اشخاص ثالث و کارکنان، بیمه تکمیل درمان کارکنان، بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و بیمه اموال و دارایی ه... 1400/01/14 1400/01/18
مناقصه بیمه مسئولیت جامع شهرداری 1400/01/14 1400/01/14
مناقصه تمدید و صدور کلیه بیمه نامه ها (درمان، مسئولیت، آتش¬سوزی و ...) 1400/01/10 1400/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور بیمه ای (اشخاص ، اموال ، مسئولیت ) 1400/01/14
مناقصه Annual Insurance renewal of H&M,WR and LOH for our 6 LNG'S ( May Fleet) 1400/01/08 رجوع به آگهی
مناقصه بیمه مسئولیت مدنی جامه شهرداری 1400/01/08 1400/01/16
مناقصه Provision of Employer’s Liability and Personal Accident Insurance 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه بیمه مسئولیت جامع شهرداری 1399/12/27 1400/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه مسئولیت مدنی 1400/01/16
مناقصه بیمه مسئولیت مدنی 1399/12/27 1400/01/07
مناقصه خرید خدمت بیمه عمر، حادثه و بیمه حوادث غیر مترقبه 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه بیمه مسئولیت 1399/12/27 1400/01/14
مناقصه واگذاری پروژه بیمه مسئولیت مدنی 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات نظافت بیمارستان - ایاب ذهاب کارکنان - خرید، حمل، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه دیزل ژنراتور 1399/12/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 258