مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور بیمه ای مربوط به بیمه بدنه خودروهای اداری و آمبولانس های داشگاه 1399/09/08
واگذاری امور بیمه ای مربوط به بیمه بدنه خودروها و آمبولانسهای دانشگاه 1399/09/05 1399/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه درمان تکمیلی دانشگاه 1399/09/05 1399/09/11
تمدید بیمه نامه های خود شامل درمان، عمر و حوادث گروهی کارکنان- باربری- بدنه و ثالث خودروها - مسئولیت... 1399/09/05 1399/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات بیمه ای بصورت تجمیع را مطابق با استانداردهای بیمه مرکزی... 1399/09/09
بیمه تکمیلی ( درمانی) عمر گروهی کارکنان، بیمه بدنه و شخص ثالث خودروی شخصی و دولتی 1399/09/04 1399/09/08
خریدکلیه بیمه نامه های دانشگاه علوم پزشکی شامل :بیمه نامه های خودرو (ثالث ،بدنه )،بیمه 1399/09/04 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه تکمیلی (درمانی) عمر گروهی کارکنان ، خودرو شخصی ودولتی 1399/09/08
انجام خدمات بیمه شخص ثالث ماشین آلات - انجام خدمات بیمه مسئولیت مدنی کارفرما و کارکنان وی در قبال اش... 1399/09/02 1399/09/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدکلیه بیمه نامه های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1399/09/04
صفحه 1 از 490