مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بیمه درمان تکمیلی 1400/09/04 1400/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدکلیه بیمه نامه های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود شامل :بیمه نامه های خودرو (ثالث ،بدنه )،بیمه های آتش سوزی کلیه اماکن وتوابع 1400/09/03 1400/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه درمان تکمیلی 1400-1401 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه واگذاری امور بیمه ای واحدهای تحت پوشش 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات بیمه شخص ثالث ماشین آلات 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور بیمه ای 1400/08/30 1400/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشگاه محقق اردبیلی در نظر دارد پوشش بیمه ی درمان تکمیلی حدود 2300 نفر از کارکنان و بازنشستگان تحت پوشش خود و افراد خانواده 1400/08/25 1400/09/02
مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای شرکتها و موسسات تابعه 1400/08/25 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه تکمیلی اداره 1400/08/24 1400/08/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه نامه دهیاری ها 1400/08/24 1400/08/27
مناقصه واگذاری امور خدمات بیمه درمان تکمیلی کارکنان دانشگاه و واحدهای تابعه 1400/08/24 1400/08/26
مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان ، عمر و حوادث جمعی ، آتش سوزی 1400/08/23 1400/08/25
مناقصه واگذاری خدمات بیمه درمان تکمیلی کارکنان 1400/08/23 1400/08/26
مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان ، عمر و حوادث جمعی ، آتش سوزی اموال منقول و غیرمنقول ، خودروها، مسئولیت مدنی و حوادث ریلی و غیر ریلی ، تمام خطر اموال ( کلیه وسائط نقلیه ریلی ، تاسیسات ، علائم و ارتبا... 1400/08/20 1400/08/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بیمه ها 1400/08/20 1400/08/25
مناقصه تامین نیروی کارگری ماهر ومجرب در حوزه کارگری 1400/08/20 1400/08/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای کلیه امورات بیمه ای اعم از بیمه تکمیل درمان کارکنان و افراد تحت تکفل آنان و بیمه های مسئولیت، بیمه های خودرو ، بیمه آتش سوزی 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل 1400/08/18 1400/08/17
مناقصه تعهدات بیمه تکمیلی دانشگاه 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه صدور بیمه نامه های نیروی انسانی، کالاهای وارداتی و محصولات صادراتی شخص ثالث و بدنه وسایط نقلیه سبک و سنگین و لکوموتیوهای ملکی، آتش سوزی دارایی ها 1400/08/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 288