مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام امور مربوط به صدور بیمه تکمیل درمان کارکنان خود 1397/12/25 1397/12/28
واگذاری بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران 1397/12/25 1397/11/24
واگذاری پوشش بیمه و حادثه کارمندان شاغل و بازنشسته دانشگاه 1397/12/20 1397/12/28
تهیه بیمه نامه برای تجهیزات، مخازن، دستگاه های محرک اولیه و ژنراتورها ، سایر تجهیزات، لوازم یدکی انب... 1397/12/15 1397/12/15
واگذاری انجام خدمات بیمه تکمیلی شاغلین، بازنشستگان، مستمری بگیران و خانواده های تحت تکفل آنان 1397/12/14 1397/12/16
واگذاری انجام خدمات بیمه تکمیلی شاغلین، بازنشستگان، مستمری بگیران و خانواده های تحت تکفل آنان 1397/12/13 1397/12/16
واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی در سطح استان 1397/12/13 1397/12/14
تامین خدمات بیمه شخص ثالث اموال، مسئولیت مدنی و تکمیل درمان 1397/12/12 رجوع به آگهی
بیمه تکمیلی درمان جهت پرسنل و افراد تحت تکفل آنان ( به تعداد تقریبی 3500 نفر ) 1397/12/12 رجوع به آگهی
خدمات بیمه ای (مسئولیت مدنی بی نام بیمه گذار و جبران خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث و بیمه شخص... 1397/12/12 1397/12/15
صفحه 1 از 363