مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین و راه اندازی نمایشگر شهری شهرداری 1399/03/03 1399/03/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت فیلم مستند داستانی با موضوع به ساخت یک فیلم آموزشی – ترویجی در خصوص مر... 1399/03/01 1399/03/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات چاپ و تكثير و فتوكپي ، تعمير و نگهداري دستگاهها در ساختمان هاي... 1399/03/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه 000‏/000‏/1 عدد فولدر چرم مصنوعی جلد بیمه نامه زندگی 1399/03/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کاغذ و مواد مصرفی مورد نیاز جهت چاپ و هزینه چاپ اوراق،فرم ها،کارت ها،پ... 1399/03/01
خرید 1.478.676 عدد برچسب کنتور17-99 1399/02/28 1399/02/31
خرید برچسب کنتور 1399/02/28 1399/02/31
خرید برچسب کنتور 1399/02/27 1399/02/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی انجام خدمات پشتیبانی، تنظیف و نگهداری ساختمانها، حراست و نگهبا... 1399/02/29
واگذاری خرید نوار باریکه 3 سانتیمتر خود چسب قطر 30 سانت به تعداد 800 حلقه و نوار باریکه 4 سانتیمتر خ... 1399/02/24 1399/02/25
صفحه 1 از 1588