مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای خرید یک دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان استاد عال... 1399/09/05
یک عدد مخزن اکسیژن استاندارد تولید داخلی به ظرفیت ۲۰ تن 1399/09/01 رجوع به آگهی
خرید دستگاه اکسیژن ساز پرتابل 5 لیتری 1399/08/29 1399/09/04
خرید ( LNDUSTRIAL VACUME SYSTEM) و ( سیستم هوای تنفسی فشرده) و ( EMC UNITY) 1399/08/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای خرید تانک اکسیژن 1399/08/28 1399/09/02
لوازم برقی دستگاه های حفاری ـ آهن آلات ـ دستگاه تنفسی ـ LINE PIP 1399/08/28 رجوع به آگهی
خرید دستگاه اکسیژن ساز پرتابل 5 لیتری 1399/08/28 1399/09/04
خرید دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان ـ تهیه مواد اولیه، آماده سازی، طبخ و توزیع غذا بیمارستان 1399/08/27 1399/08/28
خرید یک دستگاه رادیو گرافی دیجیتال و یک دستگاه تانک اکسیژن 1399/08/27 1399/09/02
خرید یک دستگاه رادیو گرافی دیجیتال و یک دستگاه تانک اکسیژن 1399/08/27 1399/09/02
صفحه 10 از 146