مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث 27 دستگاه ویلای مسکونی 1398/02/14 1398/02/21
اجرای عملیات تهیه و پخش آسفالت بیندر و توپکا در سطح شهر 1398/02/14 1398/02/24
اجرای عملیات تهیه و پخش آسفالت بیندر و توپکا در سطح شهر 1398/02/14 1398/02/24
اجرای عملیات تهیه و پخش آسفالت بیندر و توپکا در سطح شهر 1398/02/14 1398/02/24
ارزیابی کیفی عملیات زهکشی اراضی واقع در ساحل شمالی و جنوبی رودخانه 1398/02/12 1398/02/15
انجام کلیه امور مربوط به عملیات سوخت رسانی به هواپیما، انبار فرآورده تعمیرات و .. 1398/02/11 1398/02/30
اجرای واریانت محدوده کیلومتر 000+9 و عملیات پل کیلومتر 400+ 9- تکمیل احداث قطعه 1 راه اصلی محور 1398/02/11 1398/02/14
عملیات احداث سازه پارکینگ طبقاتی در بافت فرسوده و بازسازی و تعمیر اماکن ورزشی در سطح شهر 1398/02/11 1398/02/17
شناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه آماده سازی و احداث آزمایشگاه فاز سوم 1398/02/11 1398/02/17
ارزیابی کیفی عملیات زهکشی اراضی واقع در ساحل شمالی و جنوبی رودخانه 1398/02/11 1398/02/15
صفحه 4 از 1246