مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری مدیریت امور بهره برداری جایگاههای شماره ۱ و۲ عرضه سوخت CNG 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه واگذاری بهره برداری و نگهداشت جایگاه (CNG) 1400/01/21 1400/01/28
مناقصه واگذاری بهره برداری جایگاه CNG 1400/01/19 1400/01/21
مناقصه واگذاری حجمی ستاد، مجتمع بابلسر، نواحی تابعه و جایگاه شرکتی 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه تهیه و تامین مخازن استاندارد CNG و تامین مصالح و ساخت سبدهای مخازن ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی فشرده CNG و چینش مخازن داخل سبدها و نصب سبدهای گاز روی کفی ها انتقال گاز برای 4 دستگاه تریلی (هر... 1400/01/18 1400/01/18
مناقصه تهیه و تامین مخازن استاندارد CNG و تامین مصالح و ساخت سبدهای مخازن ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی فشرده CNG و چینش مخازن داخل سبدها و نصب سبدهای گاز روی کفی های انتقال گاز برای 4 دستگاه تریلی هر... 1400/01/18 1400/01/15
مناقصه واگذاری مدیریت امور بهره برداری جایگاههای عرضه سوخت CNG 1400/01/18 1400/01/28
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG 1400/01/16 1400/01/23
مناقصه فروش ششدانگ عرصه و عیان یک واحد جایگاه دو منظوره پمپ بنزین و گازcng با کلیه تجهیزات 1400/01/15 1400/01/26
مناقصه واگذاری بهره برداری و نگهداشت جایگاه (CNG) 1400/01/14 1400/01/28
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG 1400/01/15 1400/01/23
مناقصه واگذاری بهره برداری جایگاه CNG 1400/01/14 1400/01/21
مناقصه جایگاه CNG با 3 دیسپنسرو 6 نازل 1400/01/14 1400/01/14
مناقصه واگذاری جایگاه سی ان جی به مدت یکسال 1400/01/14 1400/01/17
مناقصه اجاره جایگاه سی ان جی 1400/01/11 1400/01/25
مناقصه واگذاری احداث جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی در سطح مناطق 1400/01/08 رجوع به آگهی
مناقصه فروش ششدانگ عرصه و اعیان جایگاه دومنظوره عرضه سوخت گاز و بنزین و کل تاسیسات و ماشین آلات موجود در پمپ بنزین 1399/12/25 رجوع به آگهی
مناقصه مدیریت بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG 1399/12/28 1400/01/11
مناقصه واگذاری بهره برداری جایگاه CNG 1399/12/27 1399/12/28
مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه شرکتی (عرضه بنزین معمولی و سوپر) 1399/12/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 571