مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت مراغه 1399/09/10 1399/09/13
واگذاری بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG 1399/09/09 1399/09/11
بهره برداری از جایگاه 1399/09/08 1399/09/13
بهره برداری از جایگاههای CNG 1399/09/08 1399/09/13
واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت 1399/09/05 1399/09/08
مدیریت و بهره برداری از جایگاه های CNG 1399/09/05 1399/09/10
بهره برداری از جایگاه CNG 1399/09/02 1399/09/02
واگذاری بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG 1399/09/02 1399/09/11
بهره برداری از 4 جایگاه CNG 1399/09/01 1399/09/13
تغییر کاربری استند شماره ۵ به بنزین و لوله کشی 1399/09/02 1399/09/10
صفحه 1 از 1069