مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه بهره برداری از منافع اجاره جایگاه های cng 1397/11/24 1397/11/27
واگذاری جایگاه CNG به مدت یک سال 1397/11/24 1397/11/17
واگذاری امتیاز بهره برداری حمل و نقل درون شهری ویژه اسکله و ویژه ایستگاه راه آهن و دفتر شرکت مسافربر... 1397/11/18 1397/11/27
اجاره جایگاه CNG 1397/11/17 1397/11/23
واگذاری و بهره برداری از جایگاه CNG 1397/11/17 1397/11/27
واگذاری جایگاه CNG 1397/11/17 1397/11/17
واگذاری بهره برداری از جایگاه گاز طبیعی فشرده CNG 1397/11/13 1397/11/21
استاندارد سازی جایگاه (n.p)CNG 1397/11/13 1397/11/13
واگذاری احداث جایگاه CNG 1397/11/11 1397/11/16
اجاره جایگاه CNG 1397/11/09 1397/11/14
صفحه 1 از 827