مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اجاره و بهره برداری از جایگاه CNG شهر برای مدت یک سال 1400/09/09 1400/09/09
مناقصه تهیه، تامین مصالح، حمل و ساخت و اجرای کامل عملیات رشته های ابنیه، برق، مکانیک و زیر ساخت توسعه بنای ساختمان 1400/09/08 1400/09/09
مناقصه اجاره جایگاه سی ان جی 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG 1400/09/03 1400/09/06
مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه واگذاری اجاره و بهره برداری از جایگاه CNG 1400/08/30 1400/09/09
مناقصه واگذاری بهره برداری و نگهداشت از جایگاه عرضه گاز طبیعی cng 1400/08/27 1400/09/06
مناقصه عملیات حفظ و نگهداری ، تعمیرات تجهیزات و تاسیسات 1400/08/25 1400/08/29
مناقصه خرید دستگاه تجهیزات انتقال گاز طبیعی فشرده شامل ۱۶ دستگاه تریلرتیغه با کاربری حمل مخازن CNG به همراه سبدها و مخازن استاندارد ذخیره سازی و انتقال ایمن گاز طبیعی فشرده 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه عملیات حفظ و نگهداری ، تعمیرات تجهیزات و تاسیسات 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه واگذاری جایگاههای CNG 1400/08/23 1400/08/22
مناقصه خرید دستگاه تجهیزات انتقال گاز طبیعی فشرده شامل ۱۶ دستگاه تریلرتیغه با کاربری حمل مخازن CNG به همراه سبدها و مخازن استاندارد ذخیره سازی و انتقال ایمن گاز طبیعی فشرده 1400/08/22 1400/08/29
مناقصه واگذاری بهره برداری و نگهداشت از جایگاه عرضه گاز طبیعی cng 1400/08/22 1400/09/06
مناقصه واگذاری بهره بردرای، نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG و تامین نیروی اپراتوری جایگاه سی ان جی 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خرید و پخش آسفالت مکانیزه در معابر و خیابانها - پروژه خرید و پخش آسفالت دستی در معابر - پروژه جدولگذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر - تهیه نقشه به هنگام از سطح شهر جهت بازنگری و بروزر... 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه جایگاه CNG 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جایگاه CNG 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جایگاههای CNG 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری جایگاه CNG 1400/08/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 620