مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
شناسایی، ارزیابی و جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه هوشمندسازی، تجهیز و بهره برداری از پارک حاشیه ای... 1398/04/23 رجوع به آگهی
شناسایی متقاضیان بهره برداری از پارکینگ های وسایط نقلیه مسافری در فرودگاه بین المللی 1398/04/23 1398/04/25
اجاره پارکینگ و آژانس مستقر در بیمارستان 1398/04/22 رجوع به آگهی
شناسایی، ارزیابی و جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه هوشمند سازی، تجهیز و بهره برداری از پارک حاشیه ای... 1398/04/22 رجوع به آگهی
شناسایی، ارزیابی و جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه هوشمندسازی، تجهیز و بهره برداری از پارک حاشیه ای... 1398/04/22 رجوع به آگهی
شناسایی، ارزیابی و جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه هوشمندسازی،تجهیز و بهره برداری از پارک حاشیه ای م... 1398/04/22 رجوع به آگهی
بهره برداری از پارکینگهای وسائط نقلیه مسافری فرودگاه 1398/04/20 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از پارکینگ های وسائط نقلیه مسافری 1398/04/19 رجوع به آگهی
شناسایی متقاضیان واجد شرایط به منظور واگذاری حق بهره برداری از پارکینگ های وسائط نقلیه 1398/04/17 رجوع به آگهی
به منظور احداث، راه اندازی و بهره برداری فضاهای در اختیار نسبت به شناسایی سرمایه گذار در قالب قراردا... 1398/04/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 46