مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه شناسایی متقاضی جهت واگذاری پارکینگ وسائط نقلیه مسافری و چرخ های حمل بار دستی مسافر و فضاها و محل های تبلیغاتی در فرودگاه 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه شرح: شناسایی متقاضیان استفاده از پارکینگ وسائط نقلیه مسافری و راهبری و ساماندهی چرخ دستی حمل بار مسافر فرودگاه بین المللی آیت الله جمی آبادان به مدت حداکثر سه سال 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی متقاضیان استفاده از پارکینگ وسائط نقلیه مسافری و راهبری و ساماندهی چرخ دستی حمل بار 1400/08/03 1400/08/12
مناقصه واگذاری استفاده از اماکن و محل های تجاری و خدماتی ، بسته بندی بار همراه مسافر و امارات بار، کافی شاپ و فست فود، پارکینگ و راهبری و ساماندنی چرخ های دستی حمل بار مسافر و جایگاه تشریفات اختصاصی 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و مدیریت موقت پارکینگ های عمومی 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان بهره برداری از اماکن و محل های قابل واگذاری 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و مدیریت موقت پارکینگ های عمومی 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه ارتقاء سطح تامین خدات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی 1400/06/30 1400/07/07
مناقصه واگذاری پارکینگ 1400/06/24 1400/07/04
مناقصه واگذاری طراحی، تامین کالا، تجهیز، هوشمند سازی و بهره برداری از پارکینگ های حاشیه ای و غیر حاشیه ای 1400/06/15 1400/06/22
مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و مدیریت موقت پارکینگ های عمومی 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و مدیریت موقت پارکینگ های عمومی تحت نظارت شهرداری 1400/05/25 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح کارت پارک 1400/05/21 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح کارت پارک جهت کنترل ترافیک 1400/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث پارکینگ خیابان 1400/05/14 1400/05/30
مناقصه واگذاری مدیریت اجرای طرح ساماندهی پارک حاشیه ای معابر سطح شهر 1400/05/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مدیریت اجرای طرح ساماندهی پارک حاشیه ای معابر سطح شهر 1400/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور نظافتی و خدماتی پارکینگ ها 1400/05/03 1400/05/11
مناقصه انجام امور نظافتی و خدماتی پارکینگ های غیر حاشیه ای 1400/04/28 رجوع به آگهی
مناقصه رستوران 1400/04/21 1400/04/23
صفحه 1 از 32