مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پارکینیگ بیمارستان 1399/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات پارکبانی در حاشیه تعدادی از خیابانها 1399/08/12 رجوع به آگهی
انجام امور پارکبانی 1399/08/08 1399/08/22
واگذاری خدمات پارکبانی در حاشیه تعدادی از خیابانها 1399/08/05 رجوع به آگهی
زیرساخت هوشمندسازی پارکینگ 1399/08/05 1399/08/18
بهره برداری از غرفه میوه و تره بار 1399/07/30 رجوع به آگهی
زیرساخت هوشمندسازی پارکینگ 1399/07/30 رجوع به آگهی
واگذاری تجهیز، نگهداری و بهره برداری از تعداد 5,201 فضای پارک حاشیه معابر منتخب سطح مناطق 1399/07/20 1399/08/10
تکمیل تعدادی از پارکینگ های سطح شهر 1399/07/19 رجوع به آگهی
نقشه برداری و هوشمند سازی پارکینگ حاشیه ای مناطق مرکزی 1399/07/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 54