مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری و اصلاح شبکه 20 کیلو ولت و شبکه برق فضای شهری و روشنایی معابر 1400/09/09 1400/09/09
مناقصه واگذاری عملیات برق رسانی به ایستگاه پمپاژ قیر و حفاظت کاتدی خطوط انتقال آب از سد 1400/09/08 1400/09/08
مناقصه تهیه، تامین مصالح، حمل و ساخت و اجرای کامل عملیات رشته های ابنیه، برق، مکانیک و زیر ساخت توسعه بنای ساختمان 1400/09/08 1400/09/09
مناقصه FLAME TRACKER 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه برق رسانی به آببندان 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری و اصلاح شبکه 20 کیلو ولت و شبکه برق فضای شهری و روشنایی معابر 1400/09/06 1400/09/09
مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری و اصلاح شبکه 20 کیلوولت و شبکه برق فضای شهری و روشنایی معابر 1400/09/06 1400/09/09
مناقصه خرید 130 اصله پایه بتونی چهارگوش در کشش های مختلف 1400/09/06 1400/09/08
مناقصه خرید سطل زباله پارکی و پایه چراغ برق دکوراتیو 1400/09/06 1400/09/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 5000 دستگاه کنتور سه فاز 1400/09/05 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور راهبردی و نگهداشت وتعمیر وسرویس تاسیسات 1400/09/05 1400/09/09
مناقصه ملزومات بابت تأمین پست های سرقتی ودایری 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه خرید پایه بتونی چهارگوش در کشش های مختلف - انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات AB - انواع تابلو عمومی توزیع برق بارانی 1400/09/04 1400/09/08
مناقصه واگذاری تهیه و تحویل کنتور سه فاز دیجیتالی با کلاس دقت 0/2 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه اجرای عملیات توسعه ،احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کنتور تکفاز فهام 2 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کابل خود نگهدار فشارضعیف نمره 50 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع تابلو توزیع 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه انتخاب پیمانکار تامین مصالح، تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی مجموعه فرهنگی گردشگری 1400/09/04 1400/09/06
مناقصه بهینه سازی سیستم حفاظتی بخش MV (6.6 kV) واحد 1 نیروگاه حرارتی 1400/09/04 1400/09/08
صفحه 1 از 6519