مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی سوله آموزش فنی و حرفه ای شماره 6 کرمان 1399/01/17 1399/01/17
واگذاری احداث، توسعه و بهینه سازی برق روستایی 1399/01/17 1399/01/17
واگذاری انجام عملیات نصب تجهیزات مانوری (تعداد 10 دستگاه ریگلوزر و 24 دستگاه سکشن لایزر) و نصب تعداد... 1399/01/10 1399/01/16
واگذاری انجام عملیات نصب تجهیزات مانوری (تعداد 10 دستگاه ریگلوزر و 24 دستگاه سکشن لایزر) و نصب تعداد... 1399/01/09 1399/01/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهره برداری از تعدادی از ایستگاههای انتقال و فوق... 1399/01/09 1399/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریتی، نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکترونیکی و اب... 1399/01/08 1399/01/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریتی،نگهداری،راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی،الکترونیکی،ابنیه... 1399/01/08 1399/01/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای 98-37 1399/01/08 1399/01/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای 98-36 1399/01/08 1399/01/16
واگذاری انجام عملیات تبدیل 50 کیلومتر سیم به کابل خودنگهدار با فاصله کمتر از 15 کیلومتر و تبدیل 25... 1399/01/08 1399/01/17
صفحه 1 از 9013