مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید انواع پایه های سیمانی 1398/01/29 1398/01/28
تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات - فنی و اداری 1398/01/28 1398/01/28
تعمیر نگهداری تاسیسات برق و مکانیکی ساختمانهای تحت تملک سازمان 1398/01/27 1398/01/29
احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه روشنایی- احداث شبکه روشنایی معابر شهرک - احداث شبکه توزیع برق فشار م... 1398/01/27 1398/01/29
خرید کابل گرد مسی افشان 1398/01/27 1398/01/28
خرید انواع کنتور، فیوز و کابل 1398/01/26 1398/01/28
خرید انواع تیر سیمانی چهار گوش 1398/01/26 1398/01/27
نصب یا جابجایی ترانس در مرکز ثقل بار در امور هشتگانه شرکت 1398/01/26 1398/01/28
اجرای روشنایی 1398/01/26 1398/01/28
احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه روشنایی صنعتی بیستون، احداث شبکه روشنایی معابر شهرک صنعتی 1398/01/26 1398/01/29
صفحه 1 از 7415