مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
لکه گیری آسفالت محور 1399/09/02 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای اسفالت و جدول و موزاییک فرش معابر 1399/09/03 1399/09/04
لکه گیری و روکش محور 1399/09/03 1399/09/03
- بهسازی راه روستائی و - احداث جاده روستایی 1399/09/01 1399/09/03
بهسازی راه روستائی - احداث جاده روستایی 1399/09/01 1399/09/03
اجرای آسفالت حفاظتی اسلاری محورها 1399/09/01 1399/09/04
پروژه لایروبی کانال دسترسی 1399/09/01 1399/08/25
واگذاری تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری ترافیکی (اصلاح هندسی) 1399/08/24 1399/08/27
عملیات آماده سازی بستر، خاکریزی شامل تهیه مخلوط رودخانه ای مناسب (تونان) و آبپاشی و کوبیدن در لایه ه... 1399/09/01 1399/09/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث باند دوم 1399/09/01 1399/09/04
صفحه 1 از 9955