مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری و انجام عملیات رنگ آمیزی خطوط پیاده رو ها و تقاطع های اصلی 1400/01/28 1400/01/29
مناقصه واگذاری پروژه روکش آسفالت معابر شهری 1400/01/28 1400/01/25
مناقصه واگذاری پروژه لکه گیری آسفالت معابر شهری 1400/01/28 1400/01/25
مناقصه واگذاری پروژه جدول گذاری معابر شهری 1400/01/28 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری شوارع شهر 1400/01/26
مناقصه بهسازی محور 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه ادامه آسفالت ریزی مسیر سلامت -اجرای روکش آسفالت خیابان -اجرای روکش آسفالت خیابان 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی احداث کانال جمع آوری و دفع آب های سطحی بلوار و بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه پروژه اجرای دیوار آجری، زیرسازی و بتن ریزی سالن ورزشی 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه واگذاری احداث منبع بتنی زمینی 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه اجرای تراشیدن آسفالت و اجرای سنگ فرش خیابان 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه انجام عملیات حفاظت ، حراست ، نگهداری ، زیبا سازی و نظافت (فضای سبز ،بلوارها ، میادین ، خیابانها و معابر ،جداول ،آبنماها 1400/01/29
مناقصه تکمیل کانال جمع آوری آبهای سطحی و پیاده رو سازی سطح شهر 1400/01/25 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تملک اراضی مرتبط باپروژه 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز دوم پل گداری 1400/01/28
مناقصه ساماندهی ورودی شهر 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناسب سازی معابر ( موزاییک فرش ) 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی راه دسترسی 1400/01/25
مناقصه عملیات خاکی و ابنیه فنی محور 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پل 1400/01/28
صفحه 1 از 5352