مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه زیر سازی و جدول گذاری باند میانی بلوار 1400/09/17 1400/09/17
مناقصه اجرای پروژه آسفالت و ترمیم جداول 1400/09/17 1400/09/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و جدولگذاری تا لایه زیر آسفالت مشاغل صنعتی 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلفات و دوربین کنترل ترافیک در سطح شهر به تعداد 3 عدد 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه واگذاری جدولگذاری سطح شهر (حریم و محدوده) 1400/09/15 1400/09/16
مناقصه تجدید مناقصه آسفالت معابر سطح شهر(لکه گیری) 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه جدول گذاری معابر - موزائیک فرش معابر 1400/09/15 1400/09/15
مناقصه برون سپاری عملیات عمرانی 1400/09/14 1400/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اصلاح آبشستگی 1400/09/14 1400/09/16
مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی 1400/09/14 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات ساختمانی اجرای آسفالت جاده های داخلی ایستگاه 400 کیلوولت نیروگاه 1400/09/14 1400/09/16
مناقصه تعمیر و مرمت 1400/09/14 1400/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح هادی روستای دره شیخ عالی 1400/09/14 1400/09/17
مناقصه محوطه سازی با آسفالت 1400/09/14 1400/09/17
مناقصه اجرای آسفالت 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه انجام پروژه های خود 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه آسفالت (تهیه - حمل و پخش به ضخامت 6 سانتی متر از نوع بیندر 19-0) و تهیه - حمل و پخش پریمکت 1400/09/13 1400/09/16
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه برون سپاری عملیات عمرانی سطح شهر 1400/09/13 1400/09/16
مناقصه اجرای جدولگذاری - اجرای آسفالت - اجرای دیوار سنگی - اجرای عملیات خاکی و جدولگذاری و ... 1400/09/13 1400/09/15
صفحه 1 از 5894