مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای قرق و مدیریت چرا در سطح مراتع 1400/01/28 1400/01/28
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1400/01/26 1400/01/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات امور بسته بندی واکسن ،فرآورده های بیولوژیک نگهداری دام 1400/01/26 1400/01/28
مناقصه خرید نهال صنوبر یکساله نیکرا و نهال صنوبر یکساله کبوده 1400/01/25 1400/01/26
مناقصه اجرای قرق و مدیریت چرا در سطح مراتع 1400/01/28
مناقصه خرید نهال 1400/01/24 1400/01/26
مناقصه خدمات امور فنی و سامانه 131 مدیریت امور اراضی به صورت حجمی-شرکتی 1400/01/25 1400/01/26
مناقصه خدمات امور حقوقی مدیریت امور اراضی 1400/01/25 1400/01/26
مناقصه اجرای قرق و مدیریت چرا 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه خرید سم تیوفنات متیل 1400/01/28
مناقصه خرید سم کاربندازیم سایپرکونازول 1400/01/28
مناقصه مراقبت و نگهداری از جنگلکاری های سنواتی(آبیاری) 1400/01/28
مناقصه مراقبت و نگهداری از جنگلکاریهای سنواتی (آبیاری) 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد260000 اصله نهال صنوبر یکساله 1400/01/24 1400/01/26
مناقصه واگذاری اجرای پروژه های -عملیات مراقبت و آبیاری از عرصه های نهال کاری شده 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 4100 تن انواع نهاده های کشاورزی 1400/01/24 1400/01/26
مناقصه واگذاری تجهیز آزمایشگاههای مجتمع آزمایشگاهی کشاورزی 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی- پشتیبانی خود 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه واگذاری عملیات تخلیه مقدار انواع کود شیمیایی فله و خاک فسفات از محموله کشتی های وارده عملیات کیسه گیری و توزین و سردوزی در انبار و بارگیری و صافی بر روی کامیون و داخل واگن 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه واگذاری عملیات مراقبت و آبیاری از عرصه های نهال کاری شده طرح تثبیت کانون های بحرانی گرد و غبار در سطح 1250 هکتار و عملیات واکاری، مراقبت و آبیاری عرصه های نهال کاری شده طرح تثبیت کانون های بحرا... 1400/01/23 1400/01/28
صفحه 1 از 776