مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مدیریت و اداره امور انبار 1397/12/26 1398/01/03
واگذاری مدیریت و راهبری مجتمع انبار علوفه 1397/12/25 1397/12/27
واگذاری مدیریت و راهبری مجتمع انباری علوفه 1397/12/25 1397/12/27
پروژه قرق در منطقه بحرانی کانونها 1397/12/25 1397/12/26
تکمیل احداث زیرساخت سایت گلخانه ای 1397/12/22 1397/12/26
تامین نهال زیتون به تعداد 45000 اصله -تامین 10.000 اصله نهال گل محمدی و 3387 اصله نهال گردوی پیوندی 1397/12/21 1397/12/23
خرید لوازم و تجهیزات گلخانه سبزی و صیفی 1397/12/21 1397/12/26
تامین نهال زیتون - تامین 10000 اصله نهال گل محمدی و 3387 اصله نهال گردوی پیوندی 1397/12/20 1397/12/23
بکارگیری پیمانکار جهت ساماندهی باغ سی هکتاری 1397/12/18 1397/12/23
Supply of Farming and Forestry tools and equipment 1397/12/15 1397/12/20
صفحه 1 از 889