مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
PROCUREMENT OF Tower Shifting of2G/3G/CDMA BTS and Radio in Existing sites of Province 1,5 and 6 1399/02/13 رجوع به آگهی
Complete set of trays for tower C01 with all its contain Complete set of trays for tower C-102 with... 1399/02/10 رجوع به آگهی
Supply & Delivery of Galvanized 33kv Tower Accessories 1398/12/19 رجوع به آگهی
(Complete set of trays for tower C01 with all its contain Complete set of trays for tower C-102 with... 1398/12/06 رجوع به آگهی
Supply Agricultural Electrical items 1398/12/03 1398/12/06
Supply & Delivery of Galvanized 33kv Tower Accessories 1398/11/27 رجوع به آگهی
Supply & Delivery of Galvanized 33kv Tower Accessories 1398/11/27 رجوع به آگهی
Supply & Delivery of Galvanized 33kv Tower Accessories 1398/11/27 رجوع به آگهی
Supply & Delivery of Line Crossing Low Level Gantry 1398/11/06 رجوع به آگهی
CONSTRUCTION OF 33kV TOWER FOUNDATIONS & TOWER ERECTION WORKS 1398/10/08 1398/10/24
صفحه 1 از 13