مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
قرائت کنتور،وصول مطلبات و... مشترکین 1397/10/23 1397/10/27
واگذاری خدمات شامل: امداد، گازبانی، کنتورخوانی، خدمات، مشترکین، خودرو، وصول مطالبات و آموزش 1397/10/23 1397/10/24
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک، گزارشات و اپر... 1397/10/22 1397/10/27
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک، گزارشات و اپر... 1397/10/20 1397/10/27
واگذاری خدمات پشتیبانی 1397/10/20 1397/10/24
واگذاری پروژه های حفاظت و بهره برداری از کلیه تاسیسات و مراکز اداری آبفا و قرائت و توزیع امور آبفا و... 1397/10/19 1397/10/24
واگذاری خدمات پشتیبانی 1397/10/19 1397/10/24
واگذاری خدمات شامل: امداد، گازبانی، کنتورخوانی، خدمات، مشترکین، خودرو، وصول مطالبات و آموزش 1397/10/19 1397/10/24
واگذاری خدمات پشتیبانی 1397/10/18 1397/10/24
واگذاری خدمات منطقه یک 1397/10/18 1397/10/24
صفحه 1 از 457