مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی و ... ناحیه گازرسانی 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه خـدمات قرائت ادوات ایسـتگاه های آب و هواشناسـی 1400/08/30 1400/09/02
مناقصه انجام قرائت کنتور و توزیع صورتحساب - وصول مطالبات و گزارش انشعاب و مصارف غیر مجاز شرکت آب و فاضلاب 1400/08/27 1400/09/02
مناقصه انجام قرائت کنتور و توزیع صورتحساب،وصول مطالبات و گزارش انشعاب و مصارف غیر مجاز 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه انجام قرائت کنتور و توزیع صورتحساب - وصول مطالبات و گزارش انشعاب و مصارف غیر مجاز شرکت آب و فاضلاب 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه انجام خدمات قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی 1400/08/25 1400/08/30
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات امدادو بهره برداری گازبانی وصول مطالبات ،خذمات عمومی ،تعویض کنتورورفع نشتی و...ناحیه گازرسانی گناباد و بجستان 1400/08/25 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات امداد مشترکین قرائت و توزیع قبوض و ... شهرستان بابل و شهرها و روستاهای حومه 1400/08/25 1400/08/26
مناقصه خدمات امداد، مشترکین، قرائت و توزیع قبوض 1400/08/23 1400/08/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات شبکه، انشعابات و تاسیسات گازرسانی در سطح شهرستان 1400/08/22 1400/08/26
مناقصه تعمیرات شبکه، انشعابات و تاسیسات گازرسانی 1400/08/22 1400/08/26
مناقصه تعمیرات شبکه، انشعابات و تاسیسات گازرسانی 1400/08/22 1400/08/26
مناقصه تعمیرات شبکه، انشعابات و تاسیسات گازرسانی 1400/08/22 1400/08/26
مناقصه واگذاری امور تفکیک مکانیزه مرسولات پستی 1400/08/22 1400/08/26
مناقصه اصلاح و توسعه شبکه ها و تاسیسات اب شرب شهرستان 1400/08/22 1400/08/29
مناقصه قرائت کنتور،وصول مطالبات و جمع آوری انشعابات غیرمجاز 1400/08/19 1400/08/26
مناقصه توسعه شبکه ، تعمیرات شبکه و ایستگاه ، نصب انشعابات ، جمع آوری ، جابجایی و نصب تجهیزات کنتور و رگولاتور و رفع نشتی 1400/08/19 1400/08/25
مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین ،وصول مطالبات 1400/08/18 1400/09/03
مناقصه وصول مطالبات مشترکین 1400/08/17 1400/08/23
مناقصه وصول مطالبات مشترکین 1400/08/16 1400/08/23
صفحه 1 از 341