مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
- خدمات نگهداری،تعمیرات،امدادرسانی،گازبانی،کنتورخوانی و...- خدمات عمومی ستاد و انبار کالا 1398/12/04 1398/12/06
واگذاری قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات خلاف و اپراتوری و... 1398/12/01 1398/12/06
واگذاری قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات خلاف و اپراتوری و... 1398/11/30 1398/12/06
واگذاری خدمات پشتیبانی شامل امداد-خدمات دفتری و متقاضیان و خدمات عمومی-کنتورخوانی و توزیع و چاپ قبض-... 1398/11/28 1398/12/01
فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، مشترکین ، گازبانی ، قرائت کنتور و توزیع صورتح... 1398/11/26 1398/11/28
واگذاری خدمات پشتیبانی شامل امداد-خدمات دفتری و متقاضیان و خدمات عمومی-کنتورخوانی و توزیع و چاپ قبض-... 1398/11/24 1398/12/01
قرائت کنتور, توزیع قبوض, وصول مطالبات,کشف و جمع آوری انشعابات غیر مجاز و ارزیابی املاک، گزارشات و اپ... 1398/11/23 1398/11/30
واگذاری نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و چاه ها و قرائت و توزیع قبوض و اجرائیات آبفا 1398/11/23 1398/11/30
واگذاری خدمات پشتیبانی منطقه دو و بیلوار شامل امداد، خدمات دفتری و متقاضیان و خدمات عمومی، کنتور خوا... 1398/11/23 1398/12/01
واگذاری خدمات پشتیبانی شامل امداد-خدمات دفتری و متقاضیان و خدمات عمومی-کنتورخوانی و توزیع و چاپ قبض-... 1398/11/23 1398/12/01
صفحه 1 از 507