مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اهداف انجام حقوق پیمانکاری کارهای حجمی خدمات مشترکین ، خدمات حراست ونگهبان... 1398/08/13 1398/08/18
واگذاری قرائت کنتور و وصول بهای برق مصرفی جاری و بدهی های معوقه انشعابات اعم از شهری و روستایی و توز... 1398/08/12 1398/08/21
واگذاری قرائت کنتور و وصول بهای برق مصرفی جاری و بدهی های معوقه انشعابات اعم از شهری و روستایی و توز... 1398/08/11 1398/08/21
فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات امداد، گازبانی، تعمیرات ابزار دقیق، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب 1398/08/09 1398/08/14
فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات امداد، گازبانی، تعمیرات ابزار دقیق، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب شه... 1398/08/09 1398/08/14
وصول بدهی های معوقه اقساط هزینه های برقراری انشعابات امور آب و فاضلاب 1398/08/09 1398/08/16
انجام خدمات امداد، گازبانی، وصول مطالبات/ کنتورخوانی و توزیع صورتحساب و خدمات عمومی و پشتیبانی 1398/08/09 1398/08/12
واگذاری خدمات مشترکین، متقاضیان، قرائت کنتور، توزیع صورتحساب گاز و .. 1398/08/04 1398/08/11
انجام عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها در اقطار عادی و خاص 1398/08/04 1398/08/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خدمات مشترکین (قرائت ، توزیع قبوض و نصب انشعابات) در روستاهای شهرستان... 1398/08/02 1398/08/08
صفحه 1 از 488