مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح شهر... 1399/10/22 1399/10/24
انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات و اشتراک پذیری در سطح منطقه 1399/10/22 1399/10/24
انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات و اشتراک پذیری و خدمات عمومی 1399/10/22 1399/10/24
انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات و اشتراک پذیری 1399/10/21 1399/10/24
انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین - وصول مطالبات و اشتراک پذیری 1399/10/18 1399/10/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات و اشتراک پذیر... 1399/10/24
سیستم اندازه گیری پیش پرداخت با قابلیت قرائت، شارژ و مدیریت از راه دور PREPAYMENT METER 1399/10/17 1399/10/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات و اشتراک پذیر... 1399/10/24
فراخوان ارزيابي کيفي خرید تلفن همراه 1399/10/18
انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشا... 1399/10/16 1399/10/21
صفحه 1 از 586