مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری قرائت کنتور صدور چاپ و توزیع قبض 1398/01/25 1398/01/29
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی و تغییر... 1398/01/24 1398/01/29
قرائت کنتور, صدور, چاپ و توزیع قبض 1398/01/24 1398/01/29
قرائت کنتور صدور چاپ و توزیع قبض 1398/01/24 1398/01/29
واگذاری قرائت کنتور، توزیع قبوض و ارائه گزارشات ممیزی و مشترکین 1398/01/24 1398/01/28
واگذاری قرائت کنتور و توزیع قبوض خود 1398/01/24 1398/01/31
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی و تغییر... 1398/01/22 1398/01/29
قرائت کنتور، توزیع قبوض و ارائه گزارشات ممیزی و مشترکین آبفای شهر 1398/01/21 1398/01/28
خرید انواع ثبات بار با قابلیت قرائت از راه دور 1398/01/20 1398/01/25
انجام امور خدمات شامل گاز بانی، کنتور خوانی، امداد ، دفتری، تنظیفات، وصول مطالبات، تعمیر و نگهداری ت... 1398/01/20 1398/01/25
صفحه 1 از 471