مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات مورد نیاز معاونت تدارکات کالا مدیریت عملیات غیرصنعتی 1399/08/28 1399/09/11
انجام خدمات مورد نیاز معاونت تدارکات کالا مدیریت عملیات غیرصنعتی 1399/08/27 1399/09/11
انجام خدمات مرتبط با اداره تدارکات و امور کالا 1399/08/24 1399/08/24
بارگیری و حمل ۴۲۵۰ تن مواد اولیه ترخیص شده خود از مبدا گمرک 1399/08/19 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات بازرسی کالا و مسافر ترمینال مسافری 1399/08/20 1399/08/26
عملیات (( حمل و نقل زمینی ، هوایی و دریایی )) و (( ترخیص محصولات )) خود از کلیه گمرکات 1399/08/20 رجوع به آگهی
واگذاری ایجاد، بهره برداری و اداره خطوط هوایی و خدمات هوایی به منظور تصدی حمل و نقل هوایی مسافر و با... 1399/08/18 رجوع به آگهی
اجرای کامل خدمات پشتیبانی لجستیک در خصوص دریافت، نگهداری، بارگیری محصولات و عملیات کانتینری مرتبط با... 1399/08/18 رجوع به آگهی
اجرای کامل خدمات پشتیبانی لجستیک در خصوص دریافت، نگهداری، بارگیری محصولات و عملیات کانتینری مرتبط با... 1399/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تأمین نیروی انسانی انجام خدمات پست و اطلاع رسانی،... 1399/08/26
صفحه 1 از 96