مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی، مراکز ذخیره سازی و انبارها 1400/08/25 1400/08/30
مناقصه خرید و تامین 12 میلیون ست بارنامه سه نسخه ای و پروانه ورود به انبار 1400/08/23 1400/08/27
مناقصه خرید و تامین 12 میلیون ست بارنامه سه نسخه ای و پروانه ورود به انبار 1400/08/22 1400/08/27
مناقصه واگذاری خدمات تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی، مراکز ذخیره سازی و انبارهای خود 1400/08/22 1400/08/30
مناقصه خرید و تامین 12 میلیون ست بارنامه سه نسخه ای و پروانه ورود به انبار 1400/08/20 1400/08/27
مناقصه فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت حمل، تخلیه کلینکر وهمچنین انجام کلیه امور گمرکی و بندری 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه حمل و نقل کانتینر های پر و خالی ایرانی و خارجی 40 فوت و انجام امور گمرکی و بندی محموله های پلیمری و شیمیایی شرکت 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه حمل و نقل کانتینرهای پر و خالی ایرانی و خارجی 40 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات زیر: - حمل و نقل کانتینر های پر و خالی ایرانی و خارجی 40 فوت و انجام امور گمرکی و بندی محموله های پلیمری و شیمیایی 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه تخلیه و بارگیری 40000 تن کالای کیسه 1400/08/11 1400/08/13
مناقصه واگذاری حدود 1000 تن محصول سیب زمینی در جه یک تولید شده در شهرستان 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری صادرات حدود ۱۰۰۰ تن محصول سیب زمینی 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ترخیص محموله های صادراتی خود 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تخلیه، دپوسازی، بارگیری و انجام امور گمرکی و بندری و ترخیص کلینکر م ورد نیاز خود، به مقدار حدود ۳۵۰ هزار تن 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حمل کلینکر خاکستری به مقدار ۱۵۰ هزار تن و همچنین انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کاری 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات لجستیک دوچرخه های اشتراکی شهری 1400/08/01 1400/08/08
مناقصه عملیات کیسه گیری, صفافی و بارگیری کیسه های 50 کیلویی شکر سفید 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و شرکت ها جهت حمل، تخلیه کلینکر وهمچنین انجام کلیه امور گمرکی و بندری 1400/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه فرایند واگذاری کلیه امورات مرتبط با اظهار گمرکی تا ترخیص قطعی گوشت گوساله منجمد کارتنی 1400/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری کلیه امورات مرتبط با اظهار گمرکی تا ترخیص قطعی میزان تقریبی ۳۳۵ تن (حدود ۱۶ کامیون) گوشت مرغ منجمد کارتنی 1400/06/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 54