مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور دپو، بارگیری و انجام امور گمرکی دویست هزارتن سیمان کیسه در جامبوبگ 1400/01/21 1400/01/31
مناقصه راهبری ماشین آلات و ارایه خدمات تخلیه، بارگیری، صفافی و انبارداری 1400/01/16 1400/01/24
مناقصه مشارکت در واردات 1399/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور تشریفات ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی، حمل جاده ای و بین شهری در کلیه بنادر جنوبی و بنادر شمالی 1399/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات بسته بندی، صفافی و بارگیری محصولات داخلی، صادراتی و تولیدی واحدهای LD, HD,PP - انجام عملیات بسته بندی، صفافی و بارگیری محصولات داخلی، صادراتای و تولیدی واحدهای SBR, PVC 1399/12/17 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات بسته بندی، صفافی و بارگیری محصولات داخلی، صادراتی و تولیدی واحدهای LD, HD,PP - انجام عملیات بسته بندی، صفافی و بارگیری محصولات داخلی، صادراتای و تولیدی واحدهای SBR, PVC 1399/12/16 رجوع به آگهی
مناقصه ترانزیت / ترخیص کالا از گمرکات 1399/12/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری محصولات وارداتی خود از گمرکات مرزی 1399/12/12 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات تخلیه بارگیری صفافی و کیسه گیری مواد شیمیایی و سیمان در انبارهای عملیات کالا 1399/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات تخلیه بارگیری صفافی و کیسه گیری مواد شیمیایی و سیمان در انبارهای عملیات کالا 1399/12/04 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات تخلیه بارگیری صفافی و کیسه گیری مواد شیمیایی و سیمان 1399/12/03 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات تخلیه بارگیری صفافی و کیسه گیری مواد شیمیایی و سیمان 1399/12/03 1399/12/11
مناقصه خدمات تخلیه، صفافی و بارگیری برنج شکر، و سایر کالاهای اساسی در انبارها (تخلیه و صفافی ۳۵/۰۰۰ تن، بارگیری ۳۵۰۰۰ تن) 1399/11/19 1399/11/23
مناقصه خدمات (مناقصه تخلیه، صفافی و بارگیری برنج شکر، و سایر کالاهای اساسی در انبارهای استان 1399/11/18 1399/11/23
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات انبارداری و تخلیه ، صفافی و توزیع کالا و ساماندهی، بازرسی و شمارش موجودی کالای انبارهای مستمر و پ 1399/11/13 1399/11/23
مناقصه امور گمرکی و ترخیص کالاهای خود 1399/11/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات تخلیه و بارگیری و حمل بین انباری کانتینر 1399/11/05 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات مشاوره, حمل و ترخیص محموله های تجاری هوایی 1399/10/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه وبارگیری کالاهای اساسی وتنظیم بازار استان فارس 1399/10/15 1399/10/24
مناقصه واگذاری ترخیص محموله های وارداتی 1399/10/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 50