مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین تجهیزات نرم افزاری، سخت افزاری و عملیات اجرایی تغییر سیستم اتوماسیون بخش 132 کیلوولت پست 230/1... 1398/05/16 1398/05/20
خرید 120 دستگاه سکسیونر هوایی قابل قطع زیر بار گازی sf6 موتور دار با قابلیت اتوماسیون و تابلوی کنترل... 1398/05/16 1398/05/23
تامین تجهیزات نرم افزاری، سخت افزاری و عملیات اجرایی تغییر سیستم اتوماسیون بخش 132 کیلوولت پست 230/1... 1398/05/15 1398/05/20
SUPPLY & SUPERVISION OF ERECTION AND COMMISSIONIG OF RATE CONTRACT FOR AUTOMATION EQUIPMENTS FOR TAS... 1398/05/10 1398/05/28
راهبری و خدمات پشتیبانی و نگهداری و تعمیرات تاسیسات 1398/05/09 1398/05/12
PROVISION OF BTS ROLLOUT SERVICES 1398/05/08 1398/05/14
واگذاری سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات تله متری و کامپیوتر مرکز راهبری 1398/05/08 1398/05/14
اجرای پروژه سیستم تله متری و بهره برداری و نگهداری سامانه انتقال آب 1398/05/08 1398/05/19
واگذاری عملیات مانیتورینگ (MONITORING) ، بازدید فنی و تعمیرات کانتینرهای یخچالی و P.T.I کانتینرهای و... 1398/05/08 رجوع به آگهی
سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات تله متری و کامپیوتر مرکز راهبری 1398/05/07 1398/05/14
صفحه 1 از 620