مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور حسابرسی (انتخاب حسابرس) 1399/10/22 1399/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه انجام امور حسابرسی(انتخاب حسابرس) 1399/10/18 1399/10/23
امور حسابرسی (انتخاب حسابرس) 1399/10/18 1399/10/23
احداث خدمات بانکداری الکترونیک 24 ساعته 1399/10/17 1399/10/21
خدمات امور اداری، مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی از تاسیسات آب و فاضلاب - خدمات امور اداری، مال... 1399/10/16 1399/10/17
احداث خدمات بانکداری الکترونیک 1399/10/16 1399/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات امداد، مشترکین، قرائت و ارسال پیامک و وصول مطالبات نظافت، باغبانی، آب... 1399/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن در سطح استان کردست... 1399/10/18
خدمات امور اداری، مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی از تاسیسات 1399/10/14 1399/10/17
واگذاری تامین - نصب ، راه‌اندازی ، استقرار ، آموزش، کانورت و پشتیبانی سیستم یکپارچه اتوماسیون کشور(... 1399/10/14 1399/10/20
صفحه 1 از 419