مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات امور حقوقی مدیریت امور اراضی 1400/01/25 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی بررسی و تنظیم اسناد 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام حسابرسی از حسابهای شهرداری فیروزاباد توسط شرکتهای ذیصلاح 1400/01/24
مناقصه خدمات و نگهداری ساختمان مرکز خدمات فناوری و کسب و کار ، ساختمان اداری شرکت ، ساختمان اداری شماره 2 و انبار شهرک صنعتی 1400/01/21 1400/01/26
مناقصه خدمات و نگهداری ساختمان مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ساختمان اداری 1400/01/21 1400/01/26
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه نرم افزار مدرنیزه سازی کاداستر 1400/01/22
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به انجام ارزیابی املاک موضوع تسهیلات پرداختی بانک در سطح مدیریت های شعب استانهای کشور و شعبه مستقل مرکزی ت 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری نیروی خدماتی 1400/01/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای پرداخت حقوق و دستمزد 65 نفر نیروی اورژانس اجتماعی 1400/01/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام حسابرسی از حسابهای شهرداری فیروزاباد توسط شرکتهای 1400/01/17
مناقصه Provision of Hawala (Money Transfer) Service 1400/01/05 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب حسابرس رسمی دانشگاه 1400/01/05 رجوع به آگهی
مناقصه Legal Services 1400/01/05 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور اداری، فنی، مالی و راننده و سایر امور در حیطه وظایف و ماموریت های محوله خود 1399/12/28 1400/01/14
مناقصه انجام خدمات مالی مسکن مهر و اقدام ملی 1399/12/27 1400/01/05
مناقصه تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور اداری، فنی، مالی و راننده و سایر امور 1399/12/27 1400/01/14
مناقصه 8 مورد مناقصه انجام خدمات جنبی پشتیبانی ادارات گاز 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات مالی مسکن‌مهر 1400/01/05
مناقصه انجام خدمات مالی مسکن مهر و اقدام ملی 1399/12/26 1400/01/05
مناقصه انجام خدمات جنبی پشتیبانی ادارات گاز 1399/12/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 218