مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات حجمی بخش مالی، بازرگانی و خدمات شرکت 1398/01/31 1398/02/03
توانایی انجام خدمات حجمی بخش مالی، بازرگانی و خدمات 1398/01/29 1398/02/03
تامین نیروی انسانی و ماشین آلات مربوط به فعالیتهای اتفاقات و عملیات، پاسخگویی 121، خط گرم و سرویس و... 1398/01/28 1398/02/02
توانایی انجام خدمات حجمی بخش مالی، بازرگانی و خدمات 1398/01/28 1398/02/03
واگذاری تامین نیروی انسانی 1398/01/25 1398/01/26
انجام خدمات حجمی بخش مالی، بازرگانی و خدمات 1398/01/26 1398/01/31
فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت خرید نرم افزار جامع مالی اداری و بودجه 1398/01/26 1398/02/02
واگذاری امور مربوط به فعالیت های جاری سال 1398 بهره برداری- مشترکین - مالی و اداری 1398/01/25 1398/02/02
واگذاری بخشی از خدمات تخصصی ، پشتیبانی (فنی ، مالی، اداری) 1398/01/25 1398/01/26
Complexity Aware Monitoring of the Implemented Activities Stakeholder Feedback 1398/01/22 1398/02/02
صفحه 1 از 336