مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید، سفارشی سازی و استقرار سیستم نرم افزاری جامع مالی متمرکز و یکپارچه سازمان 1397/10/26 1397/11/03
خرید، سفارشی سازی و استقرار سیستم نرم افزاری جامع مالی متمرکز و یکپارچه سازمان 1397/10/25 1397/11/03
تامین، پیاده سازی، سفارشی سازی، راه اندازی و پشتیبانی 1397/10/23 1397/10/29
تامین ،پیاده سازی، سفراشی ، راه اندازی و پشتیبانی سامانه جامع مالی، پشتیبانی بانک 1397/10/22 1397/10/29
واگذاری پروژه های حفاظت و بهره برداری از کلیه تاسیسات و مراکز اداری آبفا و قرائت و توزیع امور آبفا و... 1397/10/19 1397/10/24
واگذاری پروژه های حفاظت و بهره برداری از کلیه تاسیسات و مراکز اداری آبفا و قرائت و توزیع امور آبفا و... 1397/10/17 1397/10/24
بهره برداری و نگهداری از اداره مشترکین و امور مالی و اداری 1397/10/16 1397/10/24
واگذاری انجام خدمات حسابرسی، ممیزی مالی و تشخیص میزان مطالبات شهرداری شامل عوارض، بهای خدمات و سایر... 1397/10/15 1397/11/02
واگذاری بخشی از خدمات مالی، اداری، فنی و بهره برداری و ... 1397/10/15 1397/10/22
انجام امور مربوط به مشاغل عملیاتی امور اداری و مالی (متصدی امور اداری و مالی، مسئول امور اداری و مال... 1397/10/12 1397/10/18
صفحه 1 از 324