مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اتصال و حفظ حساب تسویه پذیرندگان 1398/11/26 1398/11/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای حسابرسی دهیاریهای استان همدان 1398/11/26 1398/11/30
اتصال و حفظ حساب تسویه پذیرندگان 1398/11/24 1398/11/29
خدمات حسابرسی مالی دهیاری های استان 1398/11/23 1398/11/30
انجام خدمات اداری - فنی اعم از خدمات اداری مالی، کارشناسی حقوقی، فنی مهندسی، اداری مشترکین برق و دیگ... 1398/11/20 1398/11/27
انجام خدمات اداری - فنی اعم از خدمات اداری مالی، کارشناسی حقوقی، فنی مهندسی، اداری مشترکین برق و دیگ... 1398/11/19 1398/11/27
انجام امور خدماتی، اداری، مالی، فنی و پشتیبانی سطح استان 1398/11/15 1398/11/26
Training on IT Compliance Audit and Assurance 1398/11/14 1398/11/15
واگذاری فراخوان مشاوره: خدمات«حسابرسی مالی» طرح شبکه آبیاری و زهکشی 1398/11/13 1398/11/28
شناسایی پیمانکاران در زمینه ارایه خدمات مالی اداری و مهندسی و خدمات 1398/11/13 1398/11/13
صفحه 1 از 365