مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات پل و ابنیه فنی روستای قوزلوجه شهرستا... 1399/08/05
انجام خدمات حسابداری 1399/07/21 1399/07/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات حسابداری شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شه... 1399/07/15 1399/07/23
انجام خدمات حسابداری 1399/07/15 1399/07/23
انجام عملیات نقشه برداری 1399/07/15 رجوع به آگهی
واگذاری امور حسابرسی سال مالی 1399 1399/07/14 رجوع به آگهی
انتخاب حسابرسان جهت انجام حسابرسی 1399/07/13 رجوع به آگهی
تعیین حسابرس مالی سال 1399 1399/07/11 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکار در زمینه سامانه نرم افزاری مدیریت فرآیندهای حقوقی و پیگیری وصول مطالبات بانکی 1399/07/10 رجوع به آگهی
انتخاب نرم افزار مالی و منابع انسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان 1399/07/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 405