مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نشت یابی از تأسیسات گاز سطح استان ز 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه واگذاری خدمات نظارت کارگاهی در سال 1400 -1401 را به روش QCBS 1400/08/29 1400/09/01
مناقصه پروژه انجام عملیات نشت یابی، ضخامت سنجی تاسیسات و تفسیر فیلم های رادیوگرافی سرجوشهای فولادی 1400/08/29 1400/09/02
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام عملیات نشت یابی، ضخامت سنجی تاسیسات، و تفسیر فیلم های رادیوگرافی سرجوش های فولادی 1400/08/29 1400/09/02
مناقصه انجام عملیات نشت یابی - ضخامت سنجی تاسیسات و تفسیر فیلم های رادیو گرافی سرجوشهای فولادی 1400/08/29 1400/09/02
مناقصه خدمات بهره برداری شهرستان 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه واگذاری خدمات نظارت کارگاهی 1400/08/29 1400/09/01
مناقصه انجام خدمات نشت یابی از تأسیسات گاز 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه واگذاری اجرای عملیات خمکاری و جوشکاری پروژه احداث خط لوله ۲۶ اینچ انتقال فرآورده های نفتی به طول تقریبی ۱۱۰ کیلومتر 1400/08/27 1400/09/04
مناقصه واگذاری اجرای عملیات رادیوگرافی سرجوشهای پروژه احداث خط لوله 1400/08/27 1400/09/04
مناقصه پروژه انجام عملیات نشت یابی، ضخامت سنجی تاسیسات و تفسیر فیلم های رادیوگرافی سرجوشهای فولادی 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه خدمات نظارت کارگاهی بهره برداری 1400/08/25 1400/08/26
مناقصه پایش و آنالیز تراز گاز، نظارت بر راه اندازی، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری 1400/08/24 1400/08/25
مناقصه انجام خدمات پشتیبانی فنی و نظارت بر پروژه های گازرسانی شبکه و انشعابات و تجهیزات 1400/08/20 1400/08/23
مناقصه خرید خدمات مشاوره جهت تامین کادر نظارت 1400/08/20 1400/09/01
مناقصه تهیه بانک اطلاعاتی خطوط توزیع و شبکه،بروزرسانی نقشه ها،آموزش،اجرا و پیاده سازی GIS 1400/08/19 1400/08/23
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکار جهت ارائه خدمات فنی و نقشه کشی جهت ساخت قطعات 1400/08/19 1400/08/20
مناقصه واگذاری خدمات مشاوره مورد نیاز به روش QCBS به شرکت مهندسین مشاور 1400/08/19 1400/08/27
مناقصه انجام خدمات پشتیبانی فنی و نظارت بر پروژه های گازرسانی شبکه و انشعابات و تجهیزات 1400/08/19 1400/08/23
مناقصه واگذاری انجام خدمات پشتیبانی فنی و نظارت بر پروژه های گازرسانی شبکه و انشعابات و تجهیزات 1400/08/19 1400/08/23
صفحه 1 از 211