مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین خدمات بازرسی و آزمایشهای غیر مخرب N.D.T جهت تجهیز کارگاه ها و دستگاه های حفاری 1398/05/08 رجوع به آگهی
Project Management Support Firm 1398/05/02 1398/05/14
ارزیابی وضعیت پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدیک و خوردگی خارجی خطوط لوله دوم، سوم، چهارم و هشتم سراسری... 1398/05/01 رجوع به آگهی
ارزیابی وضعیت پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدیک و خوردگی خارجی خطوط لوله دوم، سوم، چهارم و هشتم سراسری... 1398/04/30 رجوع به آگهی
بازرسی فنی، پرتونگاری صنعتی و خدمات جنبی 1398/04/29 1398/05/12
واگذاری انجام پروژه بازرسی از مخازن کروی و استوانه ای واحدهای مجتمع خود 1398/04/29 رجوع به آگهی
انجام پروژه بازرسی از مخازن کروی و استوانه ای واحدهای مجتمع 1398/04/24 رجوع به آگهی
WELL SITE/SHORE BASE/HSE CONSULTING SERVICES 1398/04/19 1398/05/02
Engineering Studies 1398/04/18 1398/05/02
Rig & BOP Inspection Services 1398/04/18 1398/05/02
صفحه 1 از 224