مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نشت یابی تاسیسات گاز و خدمات بازرسی فنی کالا ،پروژه های اجرایی و تاسی... 1399/01/09 1399/01/16
عملیات نشت یابی تاسیسات گاز و انجام خدمات بازرسی 1398/12/28 1399/01/16
design and construction of an isobutane production unit 1398/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات نشت یابی تاسیسات گاز طبق مشخصات فنی و دستورالعمل نشت یابی و استانداردسازی و انجام خدم... 1398/12/25 رجوع به آگهی
Hiring of Mud Engineering Services using LTSOBM Chemicals for three deep wells of Assam Asset 1398/12/24 رجوع به آگهی
واگذاری عیب یابی و ترمیم پوشش شبکه گاز شهر 1398/12/20 1398/12/21
فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نشت یابی خطوط تغذیه، توزیع و انشعابات شهری و روستایی 1398/12/19 1398/12/20
Design, Engineering, Procurement, Fabrication, Load out, Tie down / Sea fastening Tow-out/Sail-out,... 1398/12/17 رجوع به آگهی
Basic design of natural gas compression facilities at gas fields 1398/12/17 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات امداد، گازبانی، تعمیرات شبکه و ایستگاه ها، نصب تجهیزات، حفاظت کاتدیک، قرائت و توزیع صو... 1398/12/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 239