مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بهره برداری در شهرستان ایرانشهر، بمپور و محمدان و توابع 1398/10/29 1398/11/02
برداشت لرزه نگاری سه بعدی میادین 1398/10/22 1398/11/02
خرید خدمات مشاوره ی نظارت HSE در سطح شرکت گاز استان قزوین 1398/10/21 1398/10/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازرسی و پلمپ کنتور گاز شهرستان نیر 1398/10/21 1398/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازرسی و پلمپ کنتور گاز شهرستانهای مشگین شهر 1398/10/21 1398/10/25
پروژه توپکرانی هوشمند 7 رشته خط لوله ورودی 1398/10/17 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازرسی و پلمپ کنتور گاز شهرستانهای گرمی 1398/10/14 1398/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازرسی و پلمپ کنتور گاز در شهرستانهای خلخال 1398/10/14 1398/10/18
پروژه خدمات نشت یابی و ضخامت سنجی تاسیسات شرکت گاز استان 1398/10/11 1398/10/14
بازرسی و پلمپ کنتور سیستم اندازه گیری مشترکین گاز 1398/10/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 229