مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بازرسی و تعمیرات سطح دستگاه کمپرسور گاز 1400/01/30 1400/01/30
مناقصه انجام بازدیدهای ادواری، تکمیل فرم های گزارش بازدید از محل مصرف کننده، بررسی امکان جایگزینی یا تبدیل سوخت، ارایه نتایج بازدید مشتمل بر محاسبات فنی و اظهار نظر کارشناسی در سهمیه های تعیین شده مصر... 1400/01/29 1400/01/30
مناقصه انجام عملیات نشت یابی تاسیسات گاز در سطح استان 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه م 12000 متر عملیات چاه پیمایی (با استفاده از دستگاه ژئوفیزیک کارفرما) 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه خدمات بخش خصوصی در بازدید از سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری 1400/01/27 1400/01/30
مناقصه انجام بازدیدهای ادواری، تکمیل فرم های گزارش بازدید از محل مصرف کننده، بررسی امکان جایگزینی یا تبدیل سوخت، ارایه نتایج بازدید مشتمل بر محاسبات فنی و اظهار نظر کارشناسی در سهمیه های تعیین شده مصر... 1400/01/26 1400/01/30
مناقصه انجام خدمات روزانه اداره عملیات و جوشکاری کد 1400/01/26 1400/01/28
مناقصه انجام عملیات نشت یابی تاسیسات گاز 1400/01/25 1400/02/01
مناقصه انتخاب عامل توسعه خوشه صنایع چوبی و مبلمان - مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب در شهرک صنعتی-احداث قسمتی از شبکه توزیع گازرسانی در فاز توسعه شهرک صنعتی و... 1400/01/25 1400/02/02
مناقصه استفاده از خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز مغزه های نفت و گاز میادین 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه مربوط به استفاده از خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز مغزه های نفت و گاز میادین 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه آماده سازی اقلام مکانیکی تاسیسات تقویت فشار جهت بازرسی فنی 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز مغزه های نفت وگاز 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه خدمات نشت یابی از تأسیسات و سامانه های گازرسانی 1400/01/24 1400/02/02
مناقصه خدمات ارکان ثالث جهت پیاده سازی نظام مدیریت انرژی و ممیزی جامع انرژی صنعتی در کلیه کارخانجات و تاسیسات 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه انجام پروژه طراحی , تامین مصالح اجرای ارت و صاعقه گیر در ایستگاه های CGS 1400/01/24 1400/01/30
مناقصه انجام عملیات نشت یابی تاسیسات گاز 1400/01/23 1400/02/01
مناقصه استفاده از خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز مغزه های نفت و گاز میادین شرکت بهره برداری نفت و گاز 1400/01/23 1400/01/30
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت HSE در سطح استان قزوین 1400/01/28
مناقصه انجام عملیات چاه پیمایی 1400/02/01
صفحه 1 از 170