مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات نظارتی بازرسی جوش ، خدمات پرتونگاری ، آلتراسونیک 1399/09/11 1399/09/11
انجام خدمات نظارتی بازرسی جوش، خدمات پرتو نگاری، آلتراسونیک 1399/09/10 1399/09/11
بازرسی فنی لوله 1399/09/02 1399/09/08
خدمات نشت یابی از تاسیسات و سامانه های گازرسانی در حال بهره برداری 1399/09/01 1399/09/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای lمناقصه شماره م ع / 644/99/SZمربوط به انجام خدما... 1399/09/03
انجام آزمایشات روغن روانکاری و روغن ترانس نیروگاه های زیر مجموعه شرکت 1399/08/27 1399/09/02
واگذاری عملیات ضخامت سنجی خطوط لوله و تجهیزات پالایشگاه 1399/08/26 1399/09/05
فراخوان ارزیابی کیفی ، مقاوم سازي و بهسازي انشعابات در سطح زون ناحیه یک شهرستان اراک 1399/09/01
مطالعه فراز آوری مصنوعی میدان و بهینه سازی ایستگاه تقویت فشار 1399/08/25 1399/09/05
فراخوان ارزیابی کیفی ارتقاء سامانه های مانیتورینگ خوردگی خطوط لوله زیردریایی مناطق عملیاتی شرکت نفت... 1399/08/24 1399/09/01
صفحه 1 از 285