مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بازرسی فنی و کنترل کیفی و کمی محصولات و اقلام بسته بندی مجتمع 1398/01/21 1398/01/26
واگذاری بازرسی فنی و کنترل کیفی و کمی محصولات و اقلام بسته بندی مجتمع 1398/01/19 1398/01/26
انجام خدمات کارگری, خدمات تنظیفات و راهبری آبدارخانه های دفاتر و ادارات واحدهای عملیاتیانجام کارهای... 1398/01/17 1398/01/25
انجام خدمات مربوط به بازرسی، حفاظت و امور فنی در مناطق عملیاتی و ستاد شرکت 1398/01/10 1398/01/27
واگذاری انجام خدمات مربوط به بازرسی، حفاظت و امور فنی در مناطق عملیاتی و ستاد شرکت 1397/12/28 رجوع به آگهی
انجام خدمات کارگری, خدمات تنظیفات و راهبری آبدارخانه های دفاتر و ادارات واحدهای و ...-انجام کارهای ب... 1397/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات کارگری، خدمات تنظیفات و راهبری آبدارخانه های دفاتر و ادارات واحدهای عملیاتی شرکت... 1397/12/27 1398/01/25
انجام خدمات مربوط به بازرسی، حفاظت و امور فنی در مناطق عملیاتی و ستاد شرکت بهره برداری 1397/12/26 رجوع به آگهی
انجام خدمات بازرسی شخص ثالث و کنترل کیفیت ساخت کالاها 1397/12/21 رجوع به آگهی
تامین خدمات بازرسی و آزمایش های غیرمخرب N.D.T جهت تجهیزات کارگاه ها و دستگاه های حفاری 1397/12/21 1397/12/29
صفحه 1 از 216