کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7398547 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار حائل رودخانه استان کرمان 1402/09/13 1402/09/23
7396067 مناقصه خرید میکسر و سرند کارخانه آسفالت 120تنی ( دو طبقه کامل ) استان کرمان 1402/09/12 1402/09/22
7395947 مناقصه احداث بوستان گردشگری و تکمیل زورخانه استان کرمان 1402/09/12 1402/09/18
7394327 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید میکسروسرند کارخانه آسفالت120تنی استان کرمان 1402/09/12 1402/09/22
7392049 مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و تسطیح بستر کوچه ها و معابر استان کرمان 1402/09/11 1402/09/21
7389769 مناقصه اجرای عملیات زیرسازی وتسطیح بستر کوچه هاومعابرسطح شهر استان کرمان 1402/09/11 1402/09/21
7389765 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه جدول گذاری رفوژ میانی و پیاده رو سازی بلوار حد فاصل میدان استان کرمان 1402/09/11 1402/09/21
7388311 مناقصه اجاره جرثقیل استان کرمان 1402/09/09 1402/09/19
7388126 مناقصه اجاره جرثقیل استان کرمان 1402/09/09 1402/09/19
7385918 مناقصه خرید قالب فلزی استان کرمان 1402/09/08 1402/09/18
7384556 مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی بلوار استان کرمان 1402/09/08 1402/09/18
7384219 مناقصه خرید سنگفرش جهت کفسازی بوستان و پیاده روهای سطح شهر استان کرمان 1402/09/08 1402/09/08
7383676 مناقصه خرید قالب فلزی استان کرمان 1402/09/08 1402/09/18
7383067 مناقصه احداث بوستان گردشگری وتکمیل ساختمان زور خانه استان کرمان 1402/09/08 1402/09/18
7383057 مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی بلوار استان کرمان 1402/09/08 1402/09/18
7362314 مناقصه خرید اقلام جهت نورپردازی استان کرمان 1402/09/01 1402/09/04
7357214 مناقصه خرید سنگفرش جهت کفسازی بوستان و پیاده روها استان کرمان 1402/08/30 1402/09/08
7311688 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سنگفرش جهت کفسازی بوستانها وپیاده روهای سطح شهر استان کرمان 1402/08/27 1402/09/08
7310595 مناقصه کرایه تانکر حمل آب استان کرمان 1402/08/25 1402/09/02
7308044 مناقصه خرید اقلام جهت نورپردازی بلوار استان کرمان 1402/08/24 1402/09/04
صفحه 1 از 51