مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تکمیل ساختمان 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل پروژه گذرگاه فرهنگی و تفریحی بلوار 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل پروژه میدان 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه ی زیرسازی کوچه ها و معابر سطح شهر 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ساخت قبور در محل آرامستان 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل ساختمان 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خودرو جهت نقلیه سبک شهرداری 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و تنظیف سرویس های بهداشتی سطح شهر 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات احداث بوستان 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار حائل جهت ساماندهی رودخانه 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات احداث بوستان 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار حائل جهت ساماندهی رودخانه 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تکمیل بوستان 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تکمیل بوستان 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب دکل خود ایستا 30 متری 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه زیباسازی بدنه زیرگذر 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 1800 کامیون خاک نباتی 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۱۸۰۰ کامیون خاک نباتی 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کود گاوی مرغوب 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کامیون خاک نباتی 1400/06/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23