کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8100662 مناقصه واگذاری زیر سازی خیابانها استان کرمان 1403/03/24 1403/04/04
8100564 مناقصه واگذاری اجرای تاسیسات الکتریال میدان استان کرمان 1403/03/24 1403/03/29
8100426 مناقصه دپو و بارگیری مصالح مخلوط در معدن با استفاده از بیل مکانیکی زنجیری استان کرمان 1403/03/24 1403/04/04
8100361 مناقصه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه آب با تانکر 13000 لیتری استان کرمان 1403/03/24 1403/04/04
8099596 مناقصه خرید چمن مصنوعی جهت احداث زمین های فوتسال استان کرمان 1403/03/24 1403/03/29
8098907 مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر سازی خیابان یار قلی و معابر سطح شهر (گریدر ، غلطک ، آبپاش) استان کرمان 1403/03/24 1403/04/07
8098855 مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری و کانیوو کوچه های هجرت 3 ، کارگر 26 ، پاسداران 2 ، معراج 5 و.... استان کرمان 1403/03/24 1403/04/07
8098259 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه غذا جهت پروژه های عمرانی سطح شهر استان کرمان 1403/03/24 1403/04/07
8097201 مناقصه واگذاری تهیه جدول پرسی بتنی و سنگفرش جهت ادامه خیابان استان کرمان 1403/03/23 1403/04/02
8097196 مناقصه تهیه لوازم الکتریال جهت پروژه مهمانشهر استان کرمان 1403/03/23 1403/03/31
8097003 مناقصه خرید پمپ انتقال بتن جهت انتقال بتن به پروژه های عمرانی استان کرمان 1403/03/23 1403/03/26
8095209 مناقصه خرید کامیون 10 چرخ باری استان کرمان 1403/03/23 1403/03/26
8088637 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه وبارگیری وحمل وتخلیه آب باتانکر13000لیتری استان کرمان 1403/03/22 1403/04/04
8087317 مناقصه دپو و بارگیری مصالح مخلوط در معدن با استفاده از بیل مکانیکی زنجیری استان کرمان 1403/03/22 1403/04/04
8087313 مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی خیابان های شهید غلامی،کندور بزرگراه قدس،خیابان شهیدخالویی استان کرمان 1403/03/22 1403/04/04
8080122 مناقصه واگذاری اجرای تاسیسات الکتریال میدان استان کرمان 1403/03/20 1403/03/29
8076004 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه جدول پرسی بتنی و سنگفرش جهت ادامه خیابان شهید فکوری ، خیابان رسول اکرم و پروژه های عمرانی سطح شهر استان کرمان 1403/03/20 1403/04/02
8071866 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه لوازم الکتریال جهت پروژه مهمانشهر استان کرمان 1403/03/19 1403/03/31
8068214 مناقصه اجرای عملیات ساخت آبراه ها استان کرمان 1403/03/17 1403/03/19
8067601 مناقصه خرید چمن مصنوعی جهت احداث زمین های فوتسال استان کرمان 1403/03/17 1403/03/29
صفحه 1 از 68