مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مربوط به نگهداری فضاهای سبز 1398/10/18 رجوع به آگهی
خرید پایه چراغ جهت روشنایی بلوارها 1398/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به نگهداری فضاهای سبز 1398/10/11 رجوع به آگهی
خرید پایه چراغ جهت روشنایی بلوارها 1398/10/09 رجوع به آگهی
طراحی، احداث و بهره برداری از سالنهای پذیرایی و برگزاری مراسم در آرامستان 1398/10/09 رجوع به آگهی
بیمه گروهی مازاد درمان ( تکمیلی ) 1398/10/03 رجوع به آگهی
بیمه گروهی مازاد درمان (تکمیلی) کارکنان 1398/09/16 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به نقلیه موتوری سبک (تامین خودرو و تعدادی راننده پایه یک جهت خودروهای سنگین) 1398/09/13 رجوع به آگهی
بیمه گروهی مازاد درمان (تکمیلی) کارکنان 1398/09/09 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به نقلیه موتوری سبک ( تامین خودرو و تعدادی راننده پایه یک جهت خودروهای سنگین ) 1398/08/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27