کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7363568 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه آب، چهار ایستگاه پمپاژ بین راهی، ایستگاه پمپاژآبگیر استان خراسان شمالی 1402/09/02 1402/09/08
7300172 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آبرسانی شهرستان استان خراسان شمالی 1402/08/22 1402/08/29
7297055 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل پروژه آبرسانی - آبرسانی و شبکه توزیع آب استان خراسان شمالی 1402/08/22 رجوع به آگهی
7292470 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : پروژه آبرسانی - آبرسانی و شبکه توزیع آب مسکن ملی استان خراسان شمالی 1402/08/21 رجوع به آگهی
7279078 مناقصه انجام خدمات نگهبانی از کلیه ساختمانهای اداری تأسیسات و تجهیزات و سایر کارهای لازم در رابطه با وظایف محوله در سطح حوزه استحفاظی استان خراسان شمالی 1402/08/16 رجوع به آگهی
7242649 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات نگهبانی از کلیه ساختمانهای اداری، تأسیسات و تجهیزات استان خراسان شمالی 1402/08/06 1402/08/11
7237563 مناقصه واگذاری بهره برداری و نگهداری از تاسیسات اب شرب روستایی استان خراسان شمالی 1402/08/04 رجوع به آگهی
7237212 مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهبانی از کلیه ساختمانهای اداری، تأسیسات و تجهیزات و سایر کارهای لازم در رابطه با وظایف محوله در سطح حوزه استحفاظی شرکت استان خراسان شمالی 1402/08/04 رجوع به آگهی
7234563 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات اب شرب روستایی استان خراسان شمالی 1402/08/03 1402/08/10
7232274 مناقصه واگذاری بهره برداری و نگهداری از تاسیسات اب شرب روستایی استان خراسان شمالی 1402/08/03 رجوع به آگهی
7226802 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید لوله چدن 400MM-C25- بهمراه واشر استان خراسان شمالی 1402/08/02 1402/08/08
7226801 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید لوله چدن 400MM-C25- بهمراه واشر استان خراسان شمالی 1402/08/02 1402/08/08
7221058 مناقصه خرید لوله چدن 25-400MM به همراه واشر استان خراسان شمالی 1402/08/01 رجوع به آگهی
7205393 مناقصه اگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار (طرح کاهش هدر رفت اب استان خراسان شمالی 1402/07/25 رجوع به آگهی
7201362 مناقصه طرح کاهش هدر رفت آب در محدوده استان خراسان شمالی - به روش بیع متقابل پروژه کاهش هدر رفت واقعی و ظاهری آب در شبکه های توزیع و خطوط انتقال از طریق فعالیتهای مرتبط شامل شناسایی و رفع نشت اصلاح و ب... استان خراسان شمالی 1402/07/24 رجوع به آگهی
7185957 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، صدور صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین آب و فاضلاب خراسان شمالی استان خراسان شمالی 1402/07/19 1402/07/24
7185677 مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، صدور صورتحساب و وصول مطالبات بدهی های معوق مشترکین در سطح حوزه فعالیتها استان خراسان شمالی 1402/07/19 رجوع به آگهی
7153549 مناقصه واگذاری آبرسانی روستاها استان خراسان شمالی 1402/07/13 رجوع به آگهی
7152707 مناقصه آبرسانی روستاهای شهرستان استان خراسان شمالی 1402/07/12 1402/07/19
7150827 مناقصه واگذاری آبرسانی روستاها استان خراسان شمالی 1402/07/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 79