مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تعمیر و سرویس الکترو پمپ ها 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه تجهیز چاه آهکی 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه واگذاری تعمیر و سرویس الکتروپمپ های سطح استان 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تجهیز چاه آهکی 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و سرویس الکتروپمپ ها 1400/10/09 1400/10/17
مناقصه واگذاری تعمیر و سرویس الکتروپمپ های سطح استان 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه تجهیز چاه آهکی 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه توسعه و ایجاد شبکه توزیع آب آشامیدنی - اصلاح و توسعه شبکه آب - اصلاح و توسعه و بازسازی شبکه ها و تاسیسات آب شرب 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه اح و توسعه و بازسازی شبکه ها و تاسیسات اب شرب 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه اصلاح و توسعه شبکه اب شهر 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی توسعه و ایجاد شبکه توزیع آب آشامیدنی 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه خرید پساب تصفیه شده مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه - توسعه و ایجاد شبکه توزیع آب آشامیدنی 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پساب تصفیه شده مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای مخزن 300 متر مکعبی 1400/10/04 1400/10/13
مناقصه آبرسانی 1400/10/04 1400/10/13
مناقصه آبرسانی 1400/10/04 1400/10/13
مناقصه تکمیل رینگ آبرسانی (خط انتقال مخزن ده هزار متر مکعبی) 1400/10/04 1400/10/09
مناقصه احداث مخزن ذخیره آب دو هزار متر مکعبی 1400/10/04 1400/10/09
مناقصه واگذاری آبرسانی 1400/10/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 54