مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5997511 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی 1401/09/08 1401/09/16
5990180 مناقصه اجرای طرح آبرسانی به شهر 1401/09/07 رجوع به آگهی
5985958 مناقصه طرح آبرسانی - اجرای اولویت اول پروژه انتقال آب از منابع آبی زیرزمینی 1401/09/06 رجوع به آگهی
5975162 مناقصه تأمین منابع مالی و مشارکت در پروژه های کاهش هدررفت آب 1401/09/02 رجوع به آگهی
5971247 مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب روستایی 1401/09/01 رجوع به آگهی
5969945 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب روستایی 1401/08/30 1401/09/06
5967564 مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب روستایی 1401/08/30 رجوع به آگهی
5906054 مناقصه تکمیل مخزن ده هزار متر مکعبی 1401/08/11 رجوع به آگهی
5904988 مناقصه تکمیل مخزن ده هزار متر مکعبی 1401/08/10 1401/08/17
5903427 مناقصه راهبری ، بهره برداری، نگهداری ، تعمیرات و اصلاح و بازسازی طرح آبرسانی از سد 1401/08/10 1401/08/15
5901817 مناقصه تکمیل مخزن ده هزار متر مکعبی 1401/08/10 رجوع به آگهی
5898924 مناقصه راهبری ، بهره برداری، نگهداری ، تعمیرات و اصلاح و بازسازی طرح آبرسانی از سد 1401/08/09 رجوع به آگهی
5862939 مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب 1401/08/04 رجوع به آگهی
5862688 مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب روستایی 1401/08/04 1401/08/10
5848173 مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب 1401/08/03 رجوع به آگهی
5838625 مناقصه شناسایی متقاضیان جهت تأمین منابع مالی و مشارکت در پروژه های کاهش هدررفت آب 1401/07/30 رجوع به آگهی
5811633 مناقصه شناسایی متقاضیان جهت تأمین منابع مالی و مشارکت در پروژه های کاهش هدررفت آب 1401/07/27 رجوع به آگهی
5806622 مناقصه واگذاری بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آب شرب روستایی 1401/07/26 رجوع به آگهی
5805225 مناقصه بهره برداری ونگه داری از تاسیسات آب شرب روستایی 1401/07/25 1401/08/03
5802959 مناقصه واگذاری بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آب شرب روستایی 1401/07/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 70