مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث مخزن 10000مترمکعبی و تاسیسات وابسته 1398/02/02 رجوع به آگهی
لیست کوتاه ساخت مخازن بتنی ذخیره آب بهمراه تاسیسات وابسته 1398/01/21 1398/01/28
واگذاری پروژه ساخت مخازن آب شرب در سطح شهرهای استان 1398/01/20 رجوع به آگهی
ساخت مخازن آب شرب در سطح شهرهای استان 1398/01/19 رجوع به آگهی
تهیه پست پاساژ زمینی 20 کیلو ولت ASI 1397/12/05 1397/12/08
اجرای چهارو نیم کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب 1397/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و نصب پست پاساژ زمینی 20 ولت ASI تصفیه خانه فاضلاب شهر 1397/12/05 رجوع به آگهی
اجرای 4.5 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب 1397/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای 4.5 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب 1397/12/04 رجوع به آگهی
تهیه و نصب پست پاساژ زمینی 20 ولت ASI تصفیه خانه فاضلاب شهر 1397/12/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 54