مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات امداد و تعمیرات 1400/10/28 1400/11/14
مناقصه اجرای عملیات ساختمان پست امداد 1400/10/27 1400/11/14
مناقصه وصول مطالبات مشترکین بدحساب 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه وصول مطالبات مشترکین بد حساب 1400/10/06 1400/10/25
مناقصه انجام خدمات نگهبانی از تاسیسات و اماکن شرکت 1400/10/05 1400/10/13
مناقصه انجام خدمات بازرسی و نظارت بر توزیع گاز 1400/10/02 1400/10/07
مناقصه انجام بازرسی و نظارت بر توزیع گاز 1400/10/01 1400/10/15
مناقصه انجام خدمات نگهبانی از تاسیسات و اماکن 1400/09/25 1400/10/15
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوله پلی اتیلن 63 میلیمتری SDR11 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه تعمیر 10000و تعویض 25000کنتور گاز دیافراگمی 1400/09/15 1400/09/22
مناقصه خرید ایستگاه در سایزهای مختلف 1400/09/14 1400/09/17
مناقصه اجرای عملیات تعمیر 10000 و تعویض 25000 کنتور دیافراگمی 1400/09/11 1400/09/29
مناقصه خرید ایستگاه در سایزهای مختلف 1400/09/11 1400/10/05
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 90 میلیمتری 1400/09/09 1400/09/14
مناقصه اجرای عملیات ساختمان پست امداد 1400/09/04 1400/09/04
مناقصه اجرای ساختمان پست 1400/09/03 1400/09/13
مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب یکهزار علمک پراکنده 1400/08/30 1400/09/06
مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب یکهزار علمک ژرکنده در شهرستان 1400/08/30 1400/09/11
مناقصه خرید ایستگاه در سایزهای مختلف 1400/08/24 1400/09/17
مناقصه اجرای عملیات ساختمان پست امداد 1400/08/24 1400/08/27
صفحه 1 از 99