کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7070931 مناقصه خرید SMART CNTROLLER-PAC/RTU استان یزد 1402/07/03 1402/07/08
7041168 مناقصه احداث نیروگاه 75 کیلووات فتوولتائیک ساختمان خدمات کالا استان یزد 1402/06/21 رجوع به آگهی
7040942 مناقصه دعوتنامه شرکت درفرایند ارجاع کار اجرای گازرسانی شامل طرح شبکه های تغذیه و توزیع نهضت ملی مسکن و حفره های خالی استان یزد 1402/06/21 رجوع به آگهی
7040880 مناقصه اجرای عملیات اصلاح و بهسازی حصار استان یزد 1402/06/21 رجوع به آگهی
7040870 مناقصه دعوتنامه شرکت درفرایند ارجاع کار اجرای عملیات اصلاح و بهسازی حصار ایستگاه استان یزد 1402/06/21 رجوع به آگهی
7040865 مناقصه دعوتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار احداث نیروگاه 50 کیلووات فتوولتائیک استان یزد 1402/06/21 رجوع به آگهی
6966150 مناقصه احداث نیروگاه 50 کیلووات فتوولتائیک در بافق و راه اندازی نیروگاه 50 کیلووات ساختمان انبار جدید استان یزد 1402/06/05 رجوع به آگهی
6965977 مناقصه احداث نیروگاه 75 کیلووات فتوولتائیک ساختمان خدمات کالا استان یزد 1402/06/05 رجوع به آگهی
6965975 مناقصه دعوتنامه شرکت درفرایند ارجاع کار اجرای عملیات اصلاح و بهسازی حصار ایستگاه استان یزد 1402/06/05 رجوع به آگهی
6963307 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات GIS شهرستانهای یزد، بافق و بهاباد استان یزد 1402/06/05 1402/06/12
6962624 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات GIS شهرستان تفت ، مهریز ، اردکان ومیبد استان یزد 1402/06/05 1402/06/11
6938936 مناقصه انجام عملیات GIS استان یزد 1402/05/31 رجوع به آگهی
6938426 مناقصه اجرای سیستم اطفای حریق انبار جدید کالا استان یزد 1402/05/31 رجوع به آگهی
6925315 مناقصه ارائه خدمات مشاوره جهت نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی، ساختمانی استان یزد 1402/05/28 رجوع به آگهی
6925063 مناقصه خرید تجهیزات RTU به همراه نصب وراه اندازی استان یزد 1402/05/28 1402/06/02
6924960 مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع نهضت ملی مسکن استان یزد 1402/05/28 رجوع به آگهی
6917858 مناقصه حوضچه ودریچه در سایزهای مختلف استان یزد 1402/05/25 1402/05/30
6890616 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید رگلاتور در سایزهای مختلف 40و70و100 مترمکعبی شماره تقاضای 0230004 وشماره مناقصه 02/04 استان یزد 1402/05/18 1402/05/24
6870321 مناقصه برداشت دقیق علمک و مشترکین گاز و تهیه و نصب پلمپ علمک استان یزد 1402/05/14 رجوع به آگهی
6870265 مناقصه اجرای گازرسانی به طرحهای نهضت ملی مسکن و حفرات خالی شهرستان ها استان یزد 1402/05/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 111