کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8091848 مناقصه انجام خدمات تعمیر 20000 کنتور گاز دیافراگمی در سطح استان یزد استان یزد 1403/03/22 1403/03/29
8085006 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات گازرسانی به 50 کیلومتر شبکه پراکنده و طرحهای نهضت ملی مسکن استان یزد 1403/03/21 1403/03/27
8060126 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور توربینی استان یزد 1403/03/13 1403/03/19
8059888 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید شیر های سماوری جوشی در سایزهای مختلف شماره تقاضای0340003 شماره مناقصه 03/09 استان یزد 1403/03/13 1403/03/19
8002631 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات گازرسانی به 50 کیلومتر شبکه پراکنده و طرحهای نهضت ملی مسکن استان یزد 1403/02/30 1403/03/06
7972426 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای حفاظت کاتدی در ایستگاه تقلیل فشار محور صنعتی اردکان استان یزد 1403/02/25 1403/03/02
7967795 مناقصه اجرای عملیات تکمیل GIS و بازسازی علمک ورنگ امیزی اتصالات انشعابات شهرستان های تفت ،مهریز،اردکان و میبد استان یزد 1403/02/24 1403/02/31
7966176 مناقصه برداشت دقیق علمک و مشترکین ،نصب پلمپ، بازسازی علمک و رنگ امیزی اتصالات انشعابات کل استان استان یزد 1403/02/24 1403/02/29
7963808 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات گازرسانی به 50 کیلومتر شبکه پراکنده و طرحهای نهضت ملی مسکن استان یزد 1403/02/24 1403/02/29
7958808 مناقصه برداشت دقیق علمک و مشترکی نصب پلمپ علمک بازسازی علمک و ر نگ آمیزی اتصالات استان یزد 1403/02/23 1403/03/05
7958802 مناقصه اجرای عملیات تکمیل gis و بازسازی علمک و رنگ آمیزی اتصالات انشعابات استان یزد 1403/02/23 1403/03/05
7958673 مناقصه اجرای عملیات تکمیل GIS و بازسازی علمک و رنگ آمیزی اتصالات انشعابات استان یزد 1403/02/23 1403/03/05
7958654 مناقصه اجرای ایستگاه حفاظت کاتد ی در ایستگاه تقلیل فشار محور صنعتی استان یزد 1403/02/23 1403/03/09
7957751 مناقصه اجرای عملیات حذف حوضچه و مدفون استان یزد 1403/02/23 1403/02/29
7957714 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای 160 و 200 میلیمتری استان یزد 1403/02/23 1403/03/12
7947676 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات گازرسانی به 50کیلومتر شبکه پراکنده و طرحهای نهضت ملی مسکن شهرستان های ابرکوه ، خاتم ،مروست و ی استان یزد 1403/02/19 1403/02/26
7910080 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوله پلی اتیلن 160-200 میلی متری با SDR13.6 شماره تقاضای 0330010 شماره مناقصه 03/07 استان یزد 1403/02/11 1403/02/16
7910079 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوله پلی اتیلن 25-63-90 میلی متری با SDR13.6 وSDR11 شماره تقاضای 0330009 شماره مناقصه 03/06 استان یزد 1403/02/11 1403/02/16
7882176 مناقصه خرید لوله فولادی 6 اینچ گرید ب به ضخامت 0/172 اینچ استان یزد 1403/02/04 1403/03/22
7882105 مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن استان یزد 1403/02/04 1403/03/07
صفحه 1 از 116