کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406039 مناقصه تامین امنیت و حفاظت از اموال و دارائی های موجود در پارک های سطح شهر استان یزد 1402/09/14 1402/09/23
7405992 مناقصه نگهداری فضای سبز استان یزد 1402/09/14 1402/09/22
7400975 مناقصه تهیه و فروش کارت بلیط اتوبوس شهری، خرید شارژ از بانک مربوطه و شارژ کارت بلیط های موجود و جدید استان یزد 1402/09/13 رجوع به آگهی
7373301 مناقصه عمومی یک مرحله ای روشنایی استان یزد 1402/09/05 1402/09/11
7345247 مناقصه خدمات آبیاری استان یزد 1402/08/27 1402/09/02
7312058 مناقصه واگذاری تهیه مصالح خط کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی استان یزد 1402/08/27 1402/09/06
7312027 مناقصه ساماندهی روشنایی پارک استان یزد 1402/08/27 1402/09/04
7310290 مناقصه خرید درخت و درختچه (نهال و بوته) استان یزد 1402/08/25 1402/09/02
7310043 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن استان یزد 1402/08/25 1402/09/02
7283242 مناقصه پیاده روسازی استان یزد 1402/08/17 1402/08/23
7279425 مناقصه خرید گل های فصلی و دائمی استان یزد 1402/08/16 1402/08/23
7277369 مناقصه خرید و اجرا و راه اندازی آسانسور ساختمان اداری استان یزد 1402/08/16 1402/08/23
7267808 مناقصه هدایت آبهای سطحی استان یزد 1402/08/14 1402/08/20
7267807 مناقصه اصلاح و ساماندهی روشنایی پارک های سطح منطقه یک استان یزد 1402/08/14 1402/08/20
7224434 مناقصه ایمن سازی و نرده گذاری رفوژ میانی معابر استان یزد 1402/08/02 1402/08/10
7221844 مناقصه واگذاری ساماندهی فضای سبز استان یزد 1402/08/01 1402/08/04
7221716 مناقصه هدایت و جمع آوری آبهای سطحی استان یزد 1402/08/01 1402/08/07
7201787 مناقصه واگذاری حجمی انجام امور مربوط به کنترل خط اتوبوس درون شهری، خدمات و حمل و نقل مسافر در سطح شهر استان یزد 1402/07/24 1402/08/01
7167243 مناقصه هدایت آبهای سطحی منطقه استان یزد 1402/07/17 رجوع به آگهی
7159125 مناقصه احداث مخزن بتنی ذخیره ی آب منطقه یک شهرداری یزد استان یزد 1402/07/15 1402/07/20
صفحه 1 از 51