کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8099729 مناقصه واگذاری امور خدمات شهری استان یزد 1403/03/24 1403/04/02
8099343 مناقصه واگذاری امور خدمات شهری سطح دو استان یزد 1403/03/24 1403/03/27
8099340 مناقصه واگذاری امور خدمات شهری استان یزد 1403/03/24 1403/04/02
8099339 مناقصه واگذاری امور خدمات شهری سطح سه استان یزد 1403/03/24 1403/04/02
8070464 مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورها و پله برقی های پلهای عابر پیاده سطح شهر استان یزد 1403/03/19 1403/03/26
8035133 مناقصه زیرسازی معابر بالای شش متر در سطح استان یزد 1403/03/08 1403/03/26
8023988 مناقصه تهیه و پیاده سازی سامانه باشگاه شهروندی استان یزد 1403/03/06 1403/03/13
7978721 مناقصه پیاده روسازی بلوار مدرس استان یزد 1403/02/26 1403/03/03
7975621 مناقصه پیاده رو سازی بلوار استان یزد 1403/02/26 رجوع به آگهی
7968404 مناقصه حفر و نگهداری چاه جذبی در سطح منطقه یک شهرداری استان یزد 1403/02/24 1403/02/29
7967789 مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی بلوار صابر یزدی استان یزد 1403/02/24 1403/02/29
7967787 مناقصه پیاده رو سازی بلوار رسالت استان یزد 1403/02/24 1403/02/29
7967786 مناقصه زیرسازی معابر سطح منطقه یک استان یزد 1403/02/24 1403/02/29
7967307 مناقصه واگذاری زیرسازی معابر استان یزد 1403/02/24 1403/02/25
7966533 مناقصه واگذاری پیاده رو سازی استان یزد 1403/02/24 1403/02/25
7965514 مناقصه حفر و نگهداری چاههای جذبی استان یزد 1403/02/24 رجوع به آگهی
7842793 مناقصه خرید و پشتیبانی از تجهیزات ترافیکی استان یزد 1403/01/28 1403/02/05
7730804 مناقصه خرید بی سیم دستی دیجیتال استان یزد 1402/12/09 1402/12/15
7725305 مناقصه احداث سرویس بهداشتی مسجد استان یزد 1402/12/08 1402/12/12
7722250 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کارهای امانی منطقه یک شهرداری یزد -فاز دو استان یزد 1402/12/07 1402/12/12
صفحه 1 از 53