مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5998497 مناقصه احداث خط 132 شهرک صنعتی 1401/09/09 1401/09/14
5998374 مناقصه خرید سیم هادی هاوک و فیبرنوری 1401/09/09 1401/09/15
5998054 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید سیم هادی هاوک و فیبر نوری 1401/09/09 1401/09/15
5997177 مناقصه احداث خط 132 شهرک 1401/09/08 1401/09/14
5994330 مناقصه احداث خط 132 شهرک صنعتی 1401/09/08 1401/09/14
5953371 مناقصه اصلاح، بازسازی و مقاوم سازی اتاق فرمان پست 230 شمال 1401/08/25 1401/08/30
5952482 مناقصه خرید مقره های سرامیکی 1401/08/25 1401/08/30
5951897 مناقصه خرید مقره های سرامیکی خطوط 63 و 230 پست 1401/08/24 1401/08/30
5951541 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح، بازسازی و مقاوم سازی اتاق فرمان پست 230 شمال 1401/08/24 1401/08/30
5949142 مناقصه خرید مقره های سرامیکی 1401/08/24 1401/08/30
5949116 مناقصه اصلاح، بازسازی و مقاوم سازی اتاق فرمان پست 230 شمال 1401/08/24 1401/08/30
5948849 مناقصه اصلاح، بازسازی و مقاوم سازی اتاق فرمان پست 230 شمال 1401/08/24 1401/08/30
5945934 مناقصه خرید مقره های سرامیکی خطوط 63 و230 پست 1401/08/23 1401/08/29
5907181 مناقصه خرید رله های حفاظتی پروژه های بهینه سازی پست های انقال و فوق توزیع 1401/08/11 1401/08/15
5905367 مناقصه خرید رله های حفاظتی پروژه های بهینه سازی پست های انتقال و فوق توزیع 1401/08/11 1401/08/15
5903411 مناقصه خرید رله های حفاظتی پروژه های بهینه سازی پستهای انتقال و فوق توزیع 1401/08/10 1401/08/15
5901371 مناقصه خرید رله های حفاظتی پروژه های بهینه سازی پستهای انتقال و فوق توزیع 1401/08/10 1401/08/15
5845149 مناقصه خرید کلید و سکسیونر پست های فوق توزیع و انتقال 1401/08/02 1401/08/05
5841508 مناقصه خرید کلید و سکسیونر پستهای فوق توزیع و انتقال 1401/08/01 1401/08/05
5840955 مناقصه خرید کلید و سکسیونر پست های فوق توزیع و انتقال 1401/08/01 1401/08/05
صفحه 1 از 54