مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و نصب برج های خط 63 1398/11/06 1398/11/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید و نصب برج‌های خط 63 مهرگان - سریزد 1398/11/05 1398/11/12
خرید و نصب برج های خط 63 1398/11/05 1398/11/12
احداث سازه های پست 63 1398/10/12 1398/10/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث سازه‌های پست 63 1398/10/11 1398/10/17
احداث سازه های پست 63 1398/10/11 1398/10/17
واگذاری قسمتی از کار نقلیه 1398/10/10 1398/10/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری قسمتی از کار نقلیه 1398/10/08 1398/10/14
واگذاری قسمتی از کار نقلیه 1398/10/08 1398/10/14
احداث فونداسیون خط 63 1398/09/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 79