مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث مخزن 5000 مترمکعبی بتنی و حصار کشی 1397/12/26 1398/01/20
واگذاری خدمات وصول مطالبات و قطع انشعاب مشترکین بدهکار در شهرها 1397/12/23 رجوع به آگهی
احداث مخزن بتنی و حصار کشی 1397/12/25 رجوع به آگهی
خرید مقدار 10 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب از نوع SBR مورد نیاز 1397/12/20 رجوع به آگهی
خرید پلی الکترولیت کاتیونی 1397/12/19 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات وصول مطالبات و قطع انشعاب مشترکین بدهکار در شهرها 1397/12/11 1397/12/13
واگذاری عملیات خدمات وصول مطالعات و قطع انشعاب مشترکین بدهکار 1397/12/09 1397/12/13
عملیات ساخت موتورخانه چاههای جدید الاحداث 1397/12/02 1397/12/05
واگذاری عملیات حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ و ویدئومتری چاه 1397/12/02 1397/12/05
واگذاری عملیات حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ و ویدئومتری چاه 1397/11/30 1397/12/05
صفحه 1 از 175