مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تامین مالی و احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب 1398/05/28 رجوع به آگهی
برقرسانی به چاه های 1 و 2 اضطراری 1398/05/24 رجوع به آگهی
عملیات راهبری , تعمیر و نگهداری, رفع حوادث و اتفاقات شبکه جمع آوری انتقال و انشعابات فاضلاب سطح شهر 1398/05/13 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات راهبری, تعمیر و نگهداری, رفع حوادث و اتفاقات شبکه جمع آوری, انتقال و انشعابات فاضلاب 1398/05/10 رجوع به آگهی
عملیات راهبری, تعمیر و نگهداری, رفع حوادث و اتفاقات شبکه جمع آوری, انتقال و انشعابات فاضلاب 1398/05/09 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب 1398/04/25 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب ـ اصلاح شبکه آبرسانی و ساخت حوضچه ـ اصلاح شبکه آبرسانی و ساخت حوض... 1398/04/25 رجوع به آگهی
خرید 27000 متر لوله پلی اتیلن در اقطار 10/110 و 90/10 میلیمتر 1398/04/19 رجوع به آگهی
خرید 27000 متر لوله پلی اتیلن در اقطار 10/110 و 90/10 میلمتر 1398/04/18 رجوع به آگهی
خرید لوله پلی اتیلن 1398/04/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 179