مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5998283 مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات آبرسانی مجتمع 1401/09/09 1401/09/08
5994405 مناقصه قرائت کنتور 1401/09/08 رجوع به آگهی
5993726 مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات آبرسانی مجتمع روستایی مزارع شور 1401/09/08 1401/09/08
5993312 مناقصه قرائت کنتور 1401/09/07 1401/09/20
5983425 مناقصه برون سپاری اتفاقات روستاهای بخش مرکزی 1401/09/05 1401/09/14
5979004 مناقصه عملیات زیرسازی و مرمت آسفالت محل های لوله گذاری اتفاقات و نصب انشعاب آب - برون سپاری اتفاقات روستاهای بخش مرکزی و... 1401/09/03 رجوع به آگهی
5976147 مناقصه عملیات زیرسازی و مرمت آسفالت محل های لوله گذاری اتفاقات و نصب انشعاب آب -برون سپاری اتفاقات روستاهای بخش مرکزی 1401/09/02 رجوع به آگهی
5938596 مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات آبرسانی 1401/08/21 رجوع به آگهی
5938230 مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تأسیسات آبرسانی مجتمع روستایی 1401/08/21 1401/09/06
5934331 مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات آبرسانی 1401/08/19 رجوع به آگهی
5920844 مناقصه قرائت کنتور - لوله گذاری و احداث حوضچه - عملیات امداد و حوادث خطوط اصلی و انتقال و.. 1401/08/16 رجوع به آگهی
5918094 مناقصه حفر میله چاه دستی 1401/08/15 1401/08/16
5916313 مناقصه عملیات تکمیل شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب 1401/08/15 1401/08/15
5916128 مناقصه واگذاری عملیات قرائت کنتور- لوله گذاری و احداث حوضچه در خواست های مردمی سطح شهر 1401/08/15 رجوع به آگهی
5906248 مناقصه عملیات تکمیل شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب 1401/08/11 1401/08/15
5904920 مناقصه تکمیل شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب 1401/08/10 1401/08/15
5814364 مناقصه برونسپاری فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات 1401/07/28 1401/08/01
5811777 مناقصه عملیات برونسپاری فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات 1401/07/27 1401/08/01
5811516 مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه و احداث حوضچه شیر فلکه آب-عملیات لوله گذاری شبکه و احداث حوضچه شیر فلکه آب 1401/07/27 رجوع به آگهی
5810571 مناقصه برونسپاری فعالیت های نگهداری و تعمیرات 1401/07/27 1401/08/01
صفحه 1 از 136