مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات حفر لوله گذاری و آزمایش پمپاژ و ویدئو متری یک حلقه چاه به روش روتاری در عمق ۱۸۰ متر 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه عملیات حفر لوله گذاری و آزمایش پمپاژ و ویدئو متری یک حلقه چاه به روش روتاری در عمق ۱۸۰ متر 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه عملیات بازسازی تاسیسات شبکه توزیع آب شرب 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب شرب روستا 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات اصلاح شبکه 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات بازسازی شبکه توزیع آب شرب 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه واگذاری عملیات نصب 1500 فقره انشعاب فاضلاب- تهیه، پخت و توزیع غذای نهار و شام پرسنل شیفتی 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حفر لوله گذاری و آزمایش پمپاژ و ویدئو متری یک حلقه چاه به روش دروتاری در عمق 180 متر 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه عملیات حفر لوله گذاری و آزمایش پمپاژ و ویدئو متری یک حلقه چاه به روش دروتاری در عمق 180 متر 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه عملیات حفر لوله گذاری و آزمایش پمپاژ و ویدئو متری چاه به عمق 220 متر به روش روتاری چاه 3 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه عملیات حفر لوله گذاری و آزمایش پمپاژ و ویدئو متری یک حلقه چاه به روش دروتاری در عمق 180 متر 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه عملیات بازسازی تاسیسات شبکه آب شهر 1400/10/26 1400/10/20
مناقصه برقرسانی 1400/10/19 1400/10/26
مناقصه برق رسانی به مخازن و ایستگاه پمپاژ های مجتمع 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه برقرسانی به مخازن و ایستگاه پمپاژ ها 1400/10/15 1400/10/26
مناقصه عملیات تکمیلی مجتمع 1400/10/15 1400/10/26
مناقصه لوله گذاری فاضلاب 1400/10/15 1400/10/26
مناقصه قرائت کنتور 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب 50.000 عدد سایه بان کولر از نوع چوبی و سرویس کولرهای آبی - اجرای توسعه شبکه آبرسانی - لوله گذاری و احداث حوضچه درخواست های مردمی - نصب ۶۰۰ فقره انشعاب فاضلاب توام با زیرسازی و مرمت آ... 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه توسعه تاسیسات آبرسانی مناطق تحت پوشش آبفار 1400/10/15 1400/10/21
صفحه 1 از 121