مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
سرویس، نگهداری و تعمیرات خط اول انتقال آب 1397/10/20 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس، نگهداری و تعمیرات خط اول انتقال آب 1397/10/05 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات و اجرای فعالیتهای ایجاد و استقرار بازارهای محلی آب 1397/10/05 1397/10/11
فراخوان خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات و اجرای فعالیتهای ایجاد و استقرار بازارهای محلی آب 1397/10/04 1397/10/11
سرویس، نگهداری و تعمیرات 1397/10/03 1397/10/08
سرویس، نگهداری و تعمیرات خط اول انتقال آب ، خطوط فرعی و چاههای چرخاب 1397/10/01 1397/10/06
سرویس، نگهداری و تعمیرات خط اول انتقال آب ، خطوط فرعی و چاههای چرخاب 1397/09/29 1397/10/06
ترمیم و بازسازی بند تغذیه مصنوعی 1397/09/17 رجوع به آگهی
ترمیم و بازسازی بند تغذیه مصنوعی 1397/09/14 رجوع به آگهی
حفاری و لوله گذاری 8 حلقه چاه 1397/08/27 1397/09/01
صفحه 1 از 55