مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تهیه و طبخ غذای گرم کارکنان 1400/10/08 1400/10/08
مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم کارکنان انبار نفت و سوختگیری هواپیمایی 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم کارکنان انبار نفت سوختگیری هواپیمایی 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم کارکنان 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه مدیریت و تامین و خدمات خودروهای استیجاری 1400/06/25 رجوع به آگهی
مناقصه مدیریت و تامین خودروهای استیجاری 1400/05/21 1400/05/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و مدیریت خودروهای استیجاری منطقه 1400/05/18 1400/05/23
مناقصه مدیریت و تامین خودروهای استیجاری 1400/05/17 1400/05/23
مناقصه مدیریت و تامین خودورهای استیجاری در سال 1400 1400/05/17 1400/05/23
مناقصه بهسازی سالن ورزشی انبار نفت 1400/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی سالن ورزشی انبار نفت 1400/05/05 1400/05/11
مناقصه پایش و فروش فرآورده در جایگاه و پایانه های مرزی 1399/11/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده پایش و فروش فراورده در جایگاه و پایانه های مرزی باشماق مریوان و سیرانبند بانه در سال 99 1399/11/26 1399/11/30
مناقصه پایش و فروش فراورده در جایگاه و پایانه های مرزی 1399/11/26 رجوع به آگهی
مناقصه پایش و فروش فراورده در جایگاه و پایانه های مرزی 1399/11/08 1399/11/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای پایش و فروش فراورده در جایگاه و پایانه های مرزی باشماق مریوان و سیرانبند بانه در سال 99 1399/11/05 1399/11/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ غذای گرم کارکنان انبار نفت سنندج و سوختگیری در سال 99 1399/10/10 1399/10/14
مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم کارکنان 1399/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه اداره امور انبارهای نفت و سوختگیری هواپیمایی 1399/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای امورات انبارهای نفت سنندج، بانه و سوختگیری هواپیمایی در سال 99 1399/09/10 1399/09/15
صفحه 1 از 12