مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل دبیرستان علوم معارف اسلامی 1398/03/12 1398/03/18
انجام کارهای خدماتی حجمی 98 1398/02/26 رجوع به آگهی
انجام کارهای خدماتی حجمی سال 98 در سطح استان 1398/02/26 1398/02/29
انجام کارهای خدماتی سال 98 (حجمی) 1398/02/07 1398/02/11
تکمیل دبیرستان 1397/12/21 1397/12/23
واگذاری احداث دبیرستان علوم معارف اسلامی 1397/12/20 1397/12/23
تکمیل دبیرستان 1397/12/19 1397/12/23
احداث مجتمع فرهنگی تبلیغی 1397/12/18 1397/12/11
احداث مجتمع فرهنگی تبیلغی 1397/12/09 1397/12/11
احداث مجتمع فرهنگی تبلیغی 1397/06/07 1397/05/30
صفحه 1 از 5