مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات حفاظت فیزیکی (نگهبانان حراست) شرکت - تامین نیروی انسانی به منظور خدمات بهره برداری و تام... 1398/12/01 رجوع به آگهی
خرید انواع ترانسفورماتور توزیع مدل AB´ کم تلفات 1398/11/29 1398/12/03
خرید تعداد 33 دستگاه انواع تابلو فشار متوسط کمپکت - انجام خدمات برداشت و ورود اطلاعات GIS شبکه فشار... 1398/11/26 رجوع به آگهی
خرید تعداد 33 دستگاه انواع تابلو فشار متوسط کمپکت و انجام خدمات برداشت و ورود اطلاعات GIS شبکه فشار... 1398/11/21 رجوع به آگهی
خرید تعداد 596 دستگاه انواع ترانسفوماتور توزیع مدل AB کم تلفات مطابق استاندارد توانیر و واگذاری عمل... 1398/11/06 رجوع به آگهی
برقرسانی به روستاها (خرید، نصب و راه اندازی سیستم های فتوولتائیک روستایی 2500 واتی مستقل از شبکه) 1398/11/07 رجوع به آگهی
برقرسانی به روستاها (خرید، نصب و راه اندازی سیستم های فتوولتائیک روستایی 2500 واتی مستقل از شبکه) 1398/11/05 رجوع به آگهی
برقرسانی به روستاها (خرید، نصب و راه اندازی سیستم های فتوولتائیک روستایی 2500 واتی مستقل از شبکه) 1398/11/03 رجوع به آگهی
خرید تعداد سیصد و شصت (360) دستگاه انواع تابلو فشار ضعیف عمومی 1398/11/02 رجوع به آگهی
طرح برنامه های پاسخگوی بار (برنامه های تشویق محور که منجر به همکاری مشترکین جهت کنترل پیک بار شبکه خ... 1398/11/02 1398/11/15
صفحه 1 از 186