کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8015075 مناقصه خرید تعداد (32000) سی و دو هزار عدد لامپ سدیم استان هرمزگان 1403/03/03 رجوع به آگهی
7987167 مناقصه خرید تعداد هشتصد و هشتاد و چهار (884) دستگاه کلید هوشمند استان هرمزگان 1403/02/29 1403/03/02
7987148 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید تعداد دو هزار و دویست (2200) دستگاه کنتاکتور جهت کنترل پذیری اشتراک های ولتاژ ثانویه استان هرمزگان 1403/02/29 1403/03/02
7987134 مناقصه خرید تعداد ده هزار(10000) دستگاه مودم ریلی استان هرمزگان 1403/02/29 1403/03/02
7965708 مناقصه خرید دو هزار و دویست (2200) دستگاه کنتاکتور جهت کنترل پذیری اشتراکهای ولتاژ ثانویه مطابق با استاندارد توانیر استان هرمزگان 1403/02/24 رجوع به آگهی
7960780 مناقصه خرید دو هزار و دویست (2200) دستگاه کنتاکتور جهت کنترل پذیری اشتراکهای ولتاژ ثانویه مطابق با استاندارد توانیر استان هرمزگان 1403/02/23 رجوع به آگهی
7957381 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید تعداد هفت هزار(7000) دستگاه مودم فهام 2 ریلی مطابق با استاندارد توانیر استان هرمزگان 1403/02/22 1403/02/27
7957189 مناقصه خرید تعداد هشتصد و هشتاد و پنج (885) دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه هوشمند فهام 1 استان هرمزگان 1403/02/22 1403/02/27
7954641 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- خرید تعداد (7000) دستگاه مودم فهام 2 ریلی 2- خرید تعداد (885) دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه هوشمند فهام استان هرمزگان 1403/02/22 رجوع به آگهی
7946580 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- خرید تعداد (7000) دستگاه مودم فهام 2 ریلی 2- خرید تعداد (885) دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه هوشمند فهام استان هرمزگان 1403/02/19 رجوع به آگهی
7933888 مناقصه اجرای عملیات تاسیسات و نمای ساختمان اداری واقع در الهیه جنوبی بندرعباس استان هرمزگان 1403/02/18 1403/02/24
7921968 مناقصه اجرای عملیات تاسیسات و نمای ساختمان اداری استان هرمزگان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7914384 مناقصه اجرای عملیات تاسیسات و نمای ساختمان اداری استان هرمزگان 1403/02/12 رجوع به آگهی
7894551 مناقصه واگذاری خدمات خودرویی بدون راننده در حوزه ستادی و امورهای برق استان هرمزگان 1403/02/08 1403/02/12
7889453 مناقصه واگذاری خدمات خودرویی بدون راننده در حوزه ستادی و امورهای برق نواحی و ادارات مستقل استان هرمزگان 1403/02/06 رجوع به آگهی
7885331 مناقصه انجام خدمات مشاور در بخش نظارت نیروگاه و شبکه در سطح جزایر استان هرمزگان 1403/02/05 1403/02/11
7884790 مناقصه واگذاری انجام خدمات مشاور در بخش نظارت نیروگاه و شبکه در سطح جزایر استان هرمزگان 1403/02/05 رجوع به آگهی
7884616 مناقصه واگذاری خدمات خودرویی بدون راننده در حوزه ستادی و امورهای برق نواحی و ادارات مستقل استان هرمزگان 1403/02/05 رجوع به آگهی
7876932 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید خدمات تضمینی بهره برداری و تعمیرات و نگهداری از نیروگاه جزایر استان هرمزگان 1403/02/03 1403/02/08
7875384 مناقصه سرویس ونگهداری وتعمیرات شبکه به همراه خدمات مشترکین در محدوده مدیریت برق جزایر استان هرمزگان 1403/02/03 1403/02/08
صفحه 1 از 176