مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه کنتور سه فاز اتصال مستقیم دیجیتالی 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه کنتور سه فاز اتصال مستقیم دیجیتالی 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه خرید تعداد دو هزار (۲٬۰۰۰) دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه هوشمند با ماژول GPRS طرح (فهام یک) جهت تعویض کنتور مشترکین پرمصرف - خرید تعداد دو هزار دستگاه کنتور سه فاز اتصال... 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی شرکتهای تولید کننده و تامین کننده جهت ارایه و ارزیابی فنی و اقتصادی مقره های پلی اتیلنی و مقره های ویژه سیم های روکشدار و نصب آزمایشی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تعداد دو هزار (۲٬۰۰۰) دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه هوشمند با ماژول GPRS طرح (فهام یک) جهت تعویض کنتور مشترکین پرمصرف - 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه احداث شبکه فشار متوسط بصورت دو مداره به طول 1480 متر 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه تامین برق متقاضیان بخش فین مدیریت برق 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی بدون راننده 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه انجام تست و بازرسی و اصلاح لوازم اندازه گیری مشترکین استان در سال 1401 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه توسعه فیدر از پست 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه انجام تست و بازرسی واصلاح لوازم اندازه گیری مشترکین استان 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض- وصول مطالبات و قطع و وصل مشترکین بدهکار در محدود 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض- وصول مطالبات و قطع و وصل مشترکین بدهکار 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض- وصول مطالبات و قطع و وصل مشترکین بدهکار در محدود 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه توسعه فیدر از پست 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض- وصول مطالبات و قطع و وصل مشترکین بدهکار در محدود 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض- وصول مطالبات و قطع و وصل مشترکین بدهکار در محدود 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض- وصول مطالبات و قطع و وصل مشترکین بدهکار در محدود 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه انجام تست و بازرسی و اصلاح لوازم اندازه گیری مشترکین 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه توسعه فیدر از پست 1400/10/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 127