مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5993320 مناقصه خرید خدمات مشاوره طراحی مرکز داده 1401/09/07 1401/09/12
5989117 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات مشاوره طراحی مرکز داده 1401/09/06 1401/09/10
5986972 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب تجهیزات (سرور، ذخیره ساز و سوییچ شکه) مربوط به سامانه های نظارت تصویری مرکز آموزشی 1401/09/06 1401/09/10
5962806 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید خدمات بررسی و جداسازی و پاکسازی و اسکن پرونده های جاری و راکد مدارک پزشکی 1401/08/29 1401/09/03
5933542 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 110 دستگاه اتوکلاو رومیزی 1401/08/19 1401/08/23
5933038 مناقصه خرید یک دستگاه GC/MS 1401/08/19 1401/08/19
5932906 مناقصه احداث سفت کاری 1401/08/19 رجوع به آگهی
5932810 مناقصه خرید خدمات طبخ و توزیع غذا 1401/08/19 1401/08/21
5929895 مناقصه خرید خدمات طبخ و توزیع غذا بیمارستان 1401/08/18 1401/08/21
5929888 مناقصه خرید تابلوهای توزیع برق فشار ضعیف مرکز آموزشی درمانی 1401/08/18 1401/08/21
5920456 مناقصه احداث سفت کاری مرکز جامع سلامت 1401/08/16 1401/08/19
5920247 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه GC/MS 1401/08/16 1401/08/19
5920246 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه HPLC 1401/08/16 1401/08/19
5916143 مناقصه خرید 482 دستگاه یخچال نگهداری واکسن 1401/08/15 1401/08/19
5910804 مناقصه تکمیل آزمایشگاه مرکزی و مرکز ازدواج بهمراه موتورخانه و محوطه آن 1401/08/12 1401/08/18
5910254 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع دستکش جراحی بیمارستان 1401/08/12 1401/08/15
5909440 مناقصه امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان 1401/08/12 1401/08/15
5909437 مناقصه خرید خدمات طبخ و توزیع غذا بیمارستان 1401/08/12 1401/08/15
5907384 مناقصه احداث سفت کاری کلینیک تخصصی و دیالیز بیمارستان 1401/08/11 1401/08/17
5903363 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پانسیون تک واحدی مرکز سلامت مهرگردبه همراه دیوارکشی محوطه آن به روش سرجمع 1401/08/10 1401/08/17
صفحه 1 از 53