مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید ،حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه پوسته دی اریتور 1400/11/01 1400/11/03
مناقصه خرید، حمل ،نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ بخار 1400/11/01 1400/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات تنظیم مجدد overhaul تجهیزات مرکز داده دانشگاه 1400/10/22 1400/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و نقل اکسیژن مایع 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و نقل اکسیژن مایع 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه حمل ونقل اکسیژن 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه حمل و نقل اکسیژن 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری محل سالن طبخ و توزیع رستوران 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث منبع آب 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه امور نظافت و حمل زباله 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه اجرای برنامه تامین و ارتقاء مراقبت های اولیه سلامت 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای برنامه تامین و ارتقاء مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری بالاتر از 20 هزار نفر 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نظافت و حمل زباله 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید خدمات لندری بیمارستان ایمرالمومنین شهرضا 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی بیمارستان 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات لندری بیمارستان 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید خدمات csr 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر 1400/10/12 1400/10/15
صفحه 1 از 36