کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7402441 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تعویض لوله های تاسیساتی بیمارستان شهدای دهاقان استان اصفهان 1402/09/13 1402/09/18
7398522 مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی شبکه بهداشت و درمان استان اصفهان 1402/09/13 1402/09/18
7381166 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید شیرآلات و لوازم کنترلی پروژه مرکز آموزشی،درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع) (ساختمان منصوری)و انجام کلیه تعهدات استان اصفهان 1402/09/07 1402/09/11
7380944 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و توسعه بخش مبارزه با هاری مرکز ابن سینا بر اساس فهارس بهای سال 1402 استان اصفهان 1402/09/07 1402/09/11
7368534 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تکمیل بخش لندری بیمارستان امین بر اساس فهارس بهای سال 1402 استان اصفهان 1402/09/04 1402/09/09
7355890 مناقصه تعمیرات موتورخانه بیمارستان حضرت زینب (س) استان اصفهان 1402/08/30 1402/09/05
7354202 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی استان اصفهان 1402/08/30 1402/09/07
7308368 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طبخ و توزیع غذای بدون مواد واولیه بیمارستان شهید بهشتی اردستان استان اصفهان 1402/08/24 1402/08/30
7291397 مناقصه تعمیر و تعویض لوله های تاسیساتی بیمارستان استان اصفهان 1402/08/20 1402/08/25
7291392 مناقصه امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی شبکه بهداشت و درمان استان اصفهان 1402/08/20 1402/08/24
7281749 مناقصه عملیات اجرایی ساختمانهای جنبی و محوطه مجموعه بیمارستان استان اصفهان 1402/08/17 1402/08/25
7279734 مناقصه خرید خدمات امور نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان استان اصفهان 1402/08/16 1402/08/23
7276014 مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه بیمارستان استان اصفهان 1402/08/15 1402/08/20
7266531 مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه مرکز آموزشی و درمانی فارابی استان اصفهان 1402/08/13 1402/08/18
7263835 مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی تابلو پست برق استان اصفهان 1402/08/13 1402/08/18
7256419 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید شیرآلات و لوازم کنترلی پروژه مرکز آموزشی،درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع) (ساختمان منصوری)و انجام کلیه تعهدات استان اصفهان 1402/08/09 1402/08/16
7253645 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیستم کامپیوتر استان اصفهان 1402/08/09 1402/08/13
7250530 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل دیالیز جندق به روش سرجمع بر اساس فهارس بهای سال 1402 استان اصفهان 1402/08/08 1402/08/13
7248147 مناقصه طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه مرکز آموزشی و درمانی استان اصفهان 1402/08/08 1402/08/11
7248145 مناقصه خدمات طبخ و توزیع یک مرحله ای بیمارستان استان اصفهان 1402/08/08 1402/08/11
صفحه 1 از 70